Aktualizováno 2. 5. 2020

Každý měsíc dostáváme desítky žádostí o pomoc při podání žádosti o podmíněné propuštění. Obracejí se na nás nejen odsouzení, ale stále častěji také jejich rodiny. Někteří chtějí pouze poradit s vlastním procesem a sepsáním žádosti, ale většina z nich má zájem o podání žádosti společně s převzetím záruky za dovršení nápravy odsouzeného, jak nám umožňuje v § 331 odst. 2 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Jak jsme viděli probíhat projednávání PP při našich návštěvách věznic a soudů se podívejte zde.

Pomoc při sepsání žádosti požadují především klienti, kteří mají 2 až 3 měsíce do termínu projednání žádosti o podmíněné propuštění. Projdeme s nimi přesné stanovení termínu a zákonné podmínky pro propuštění. Pak jim vysvětlíme obsah vlastní žádosti, potvrzení o bydlení a zaměstnání a připojení rodiny. To jsou ostatně také informace, které je nejvíce zajímají.

Bohužel se již nevěnují dalším potřebným podkladům a přípravě (hodnocení věznice, rozsudek, práce s riziky nebo důvody páchání trestné činnosti). Snažíme se také odsouzené a jejich rodiny přivézt k řešení otázek jejich návratu do běžného života, jednání s úřady, nástup do zaměstnání, evidence na úřadu práce nebo možnost získání sociálních dávek a podpor. Pouze zlomek klientů si uvědomuje, že na podmíněné propuštění by se odsouzený a jeho rodina měli připravovat od samého začátku výkonu trestu.

Důležitá je spolupráce s rodinou a přáteli odsouzeného.

Mnoho odsouzených také zapomíná na to, že život po propuštění bude jiný než ten, který žili ve vězení. Pokud dovedli se svými „negativy“ bojovat zdárně ve vězení, neznamená to, že to zvládnou i venku. Typickým důkazem jsou drogy. Drogová abstinence ve vězení není nic tak složitého. Samozřejmě jsme si dobře vědomi problémům s dostupností drog ve věznicích. Mnohem těžší a složitější je obstát v každodenním životě. Nejlepším řešením je přejít z výkonu trestu do léčebny, ve které se odsouzený připraví na setkání s realitou. Na setkání se svými bývalými „drogovými kamarády“, na setkání s drogou ve chvíli, kdy mu již nebude nic bránit, si ji koupit a dát. Jak to zvládl náš klient David, se můžete podívat v rozhovoru, který jsme s ním pro vás sepsali.

Aby se vůle stala silnější než droga, stojí mnoho práce, odříkání, úsilí a pomoci druhých.

Běžné žádosti o převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného odmítáme, protože tuto záruku jsme schopni a ochotni dát pouze za odsouzeného, který je naším dlouhodobým klientem a u kterého jsme přesvědčeni, že výkon trestu na něj opravdu působil tak, jak měl ve smyslu jeho nápravy a vedení života po podmíněném propuštění. Sledujeme samozřejmě také podmínky, které má připravené a ve kterých bude po propuštění žít. Právě včasná a poctivá příprava na život po výkonu trestu, která je doplněná o kvalitně zpracovanou a sestavenou žádost o podmíněné propuštění, je nejlepším způsobem, jak zvládnout svůj život a projednání žádosti o podmíněné propuštění.

Pokud se rozhodneme za našeho klienta podat tzv. záruku, je nutné společně zvládnout několik oblastí. Sám odsouzený musí vnímat podmíněné propuštění jako možnost a podporu do dalšího života. Musí být na podání žádosti perfektně připravený, což znamená propojit ve správném poměru minulost, současnost a budoucnost. Tedy svůj předchozí život, ve kterém páchal, svoji nápravu ve výkonu trestu a přípravu na život budoucí – bez problémů a střetů se zákonem.

Nevíte, jak správně sepsat žádost o podmíněné propuštění? Připravili jsme pro Vás krátké zamyšlení.

Za dobu působení spolku LIGHTHOUSE jsme poskytli poradenství ohledně podmíněného propuštění stovkám odsouzených a jejich rodinám. Osobně jsme se také účastnili několika stovek projednání podmíněného propuštění u různých soudů po celé České republice. Žádost o podmíněné propuštění s nabídkou převzetí záruky za dovršení nápravy jsme podali k roku 2019 u 24 klientů. Někomu to může připadat jako malé číslo, ale pro nás je právě malé číslo velký úspěch. Znamená totiž, že se nám podařilo drtivou většinu odsouzených připravit na podmíněné propuštění tak, že nebylo potřeba záruku podávat. Není totiž důležitá kvantita, ale kvalita. Protože kvalita je právě rozhodující pro další život našich klientů. Kvalitní příprava znamená kvalitnější život a tudíž mnohem menší riziko recidivy.

Aktuálně zákonem stanovené podmínky pro podmíněné propuštění naleznete zde.

O problematice podmíněného propuštění pravidelně hovoříme na různých akcích a seminářích, které se k této problematice konají. Společně se Stálou konferencí českého práva jsme v červnu 2018 pořádali konferenci Podmíněné propuštění jako cesta do života, které se účastnili, a na které také vystoupili, zástupci Vězeňské služby, Nejvyššího státního zastupitelství, krajských a okresních soudů, Ústavního soudu, sociálních kurátorů, neziskových organizací nebo Probační a mediační služby. Dále jsme také vystupovali na konferenci pořádané Nejvyšším státním zastupitelstvím v Justičním areálu Na Míčánkách na podzim 2018. V roce 2019 jsme společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím pořádali kulatý diskuzní stůl se zástupci NSZ, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, státních zástupců MSZ Praha, OSZ pro Prahu 4 a 6, soudců MS Praha, OS pro Prahu a Prahu 6, vedení věznic Praha-Pankrác a Praha-Ruzyně, zástupců Magistrátu hl. m. Praha, sociálních kurátorů a Probační a mediační služby.  Pravidelně také vychází naše články v odborných časopisech a médiích (např. Státní zastupitelství, Právní rádce, Trestní právo, Soudce).

Dobrá příprava na budoucnost = dobře připravená žádost o podmíněné propuštění.

Nezapomeňte, že podmíněné propuštění není o jedné podané žádosti a jednom jednání u soudu. Je o přípravě na budoucí život a zvládnutí svého dalšího života. Je o budoucnosti, ve které je páchání trestné činnosti minulostí.

Pro správné pochopení a snadnější orientaci v procesu podmíněného propuštění jsme připravili DESATERO PODMÍNĚNÉHO PROPUŠTĚNÍ