Právě v otázce právní pomoci musíme mnoho odsouzených odmítnout, protože jejich dotazy často směřují na vlastní řešení spáchaného trestného činu. Naše právní poradenství tedy spočívá v tomto směru v poskytnutí informací o řešení opravných prostředků a vyhledání konkrétní právní pomoci pro tyto úkony. Samozřejmostí je poskytování výkladu právních norem, které se přímo nebo i okrajově týkají výkonu vazby a trestu.

Pobyt ve vězení s sebou přináší mnoho problémů, nepříjemností a nových situací, se kterými se musí srovnat nejenom odsouzení, ale také jejich rodiny a přátelé. Mezi velmi často řešené problémy patří otázky financí. V případě uvěznění muže přijde zpravidla rodina o velkou část příjmů a s tím je potřeba se co nejrychleji vyrovnat. Nejenom hypotéky a nájmy, ale i splácení běžných poplatků a drobných úvěrů může velmi rychle v případě nedostatku hotovosti vést k exekučnímu řízení a obstavení nemovitosti. Mnoho odsouzených nebo vazebně stíhaných se do věznice dostane bez dluhů, ale díky přerušení kontaktu s vnějším světem se dostanou do finančních problémů a především do prodlení s placením svých závazků. Včasným řešením všech plateb a závazků se snažíme předcházet následným exekucím.

Ale i  při exekučním řízení se dá najít řešení a pomocí správného nastavení všech náležitostí můžeme exekuce dostat „pod kontrolu“ a exekuovanou nemovitost zachránit a předejít jejímu prodeji v dražbě.