Spolek LIGHTHOUSE byl založen jako občanské sdružení v roce 2010 a jako svůj hlavní cíl si stanovil pomoc osobám ve výkonu trestu a při návratu do běžného života. Jeho zakladatelé tak chtěli zúročit své zkušenosti s touto oblastí a pomoci ostatním lidem při komunikaci s Vězeňskou službou ČR, soudy a ostatními orgány státní správy a při řešení situací a problémů, které výkon trestu a vazby s sebou přinášejí.

Záhy se rozšířila činnost spolku na oblast podmíněného propuštění a dluhovou problematiku. Oblast podmíněného propuštění zahrnuje kromě přípravy na projednání žádosti především přípravu na další život bez střetu se zákony.

Podmíněné propuštění totiž vnímáme jako celkový proces začínající odsouzením a končící bezproblémovým životem. Snažíme se navíc zapojit rodinu, ostatní organizace a především pomáháme našim klientům nalézt smysl vlastního života.

Samostatnou a neustále se rozšiřující kapitolou jsou dluhy a exekuce, které mají obrovský dopad a společně se závislostmi představují nejdůležitější důvod páchání trestné činnosti.

Třetí oblastí, kterou jsme přidali v posledních letech, je vzájemné informování a seznamování jednotlivých stran. Při naší práci jsme totiž zjistili, že povědomí o výkonu trestu je velice špatné. A to nejen u veřejnosti, ale bohužel také u odborníků a institucí, které vězeňství a život vězňů přímo ovlivňují a rozhodují o něm. Tedy soudů, státních zástupců, advokátů a všech dalších skupin a osob. Snažíme se tedy tuto problematiku pravidelně publikovat a účastnit se odborných akcí a seminářů.

Co právě děláme, si přečtěte na našem facebooku.

Za dobu svého působení se rozrostl spolek o mnoho dalších členů a sympatizantů, kterým není lhostejná tato problematika a kteří si dobře uvědomují, že stát tuto oblast dlouhodobě podceňuje. Velice se rozrostl také okruh institucí, se kterými spolupracujeme. Přibylo mnoho věznic, Generální ředitelství Vězeňské služby, sociální odbory úřadů po celé České republice, pražský Magistrát, Nejvyšší státní zastupitelství nebo Ministerstvo spravedlnosti. Dále několik neziskových organizací, léčebna v Červeném Dvoře, advokátní kanceláře, exekutorské úřady a mnoho dalších subjektů, které s naší prací mají společnou alespoň část své činnosti.

Projděte si naše stránky a pokud nenajdete odpověď na svoji otázku nebo řešení svého problému, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám poradíme.

Náš spolek pomáhá všem, kteří přišli do styku s vězením nebo poznali vězeňskou problematiku z důvodu uvěznění někoho blízkého nebo známého. Je to zkušenost, která člověka poznamená na zbytek života. Mnozí z těch, kteří se na nás obrátili, a naši pomoc ocenili, si ji v mnoha případech vážili natolik, že s námi spolupracují dál nebo přispěli či přispívají na naši práci jednorázově i pravidelně.

Vězení je zkušenost, která člověka poznamená na zbytek života…

Při řešení naší hlavní činnosti, kterou je pomoc lidem ve výkonu trestu a po propuštění, včetně jejich blízkých, se specializujeme na programy finančního poradenství a dluhové problematiky. Řešíme a otevíráme problematiku podmíněného propuštění. Při naší práci narážíme velice často na další oblasti, které návazně s našimi klienty řešíme a snažíme se v nich pomoci. Jedná se především o pomoc sociálně slabým, o pomoc při jednání s úřady a institucemi státní správy, hledání zaměstnání, při shromažďování podkladů k insolvencím a také o monitoring dodržování zákonů, především pak o právo na spravedlivý proces. S tím velice úzce souvisí monitoring činnosti policie, státních zástupců a soudů.

V naší „cílové oblasti“ se pohybuje mnoho neziskových organizací. S některými z nich spolupracujeme a jsme rádi, že v mnoha případech můžeme své síly spojit a dosáhnout většího efektu vzájemně poskytovaných služeb. Bohužel existují ale i takové neziskové organizace, za které se stydíme, protože jejich cílem není pomoci druhým, ale pomoci pouze sobě nebo svým rodinám. Za své mnohdy velice špatně provedené služby a neodborně podané informace si žádají od klientů nemalé finanční odměny. Stejně tak varujeme před těmi organizacemi, které naopak nabízí programy z různých oficiálních grantů, ale úroveň jimi poskytovaných služeb je velice nízká, mnohdy takové organizace spíše škodí, než pomohou.

Každá pomoc je o vzájemné důvěře, respektu, přístupu a pokoře. Pokud jsme s klientem nenašli „společnou řeč“ a nejsme naladěni na „stejné vlně“ chápání, je to velice složité.

Rádi bychom tedy poděkovali všem, kteří nám pomáhají a chápou, kam směřujeme. Těm, kteří s námi komunikují, řeší problémy našich klientů, podávají pomocnou ruku a přispívají finančně na náš chod. Děkujeme i těm, kteří nám otevírají dveře a těm, kteří nám předávají své zkušenosti. Děkujeme všem lidem, klientům, jejich rodinám a přátelům, kteří jsou tady pro své blízké. Děkujeme všem zaměstnancům vězeňské služby, úředníkům a soudcům, kteří nám nemusí pokaždé vyhovět a mohou mít na naši práci i jiný názor, ale dovedou nás vyslechnout a řeknou nám své důvody, které dovedou odprostit od předsudků a potřeby uspokojení svého já. Děkujeme zkrátka všem, kteří dovedou pomoci někomu jinému jen tak. Bez nároku na odměnu, bez nároku na pochvalu, bez nároku na další frčku. Bez nich bychom totiž těžko tuto práci mohli dělat.