Mnoho odsouzených nezvládne projednání žádosti bez advokáta. Domnívají se, že bez něj není podmíněné propuštění možné. Podle našich zkušeností bohužel většina advokátů a advokátních kanceláří problematiku PP zvládá jen v základním nastavení, tedy tak, jak ji definuje zákon. Nedovedou tedy vidět věc více do hloubky a v potřebných souvislostech. Jedná se pro ně i o okrajovou agendu a tudíž nesledují „nové trendy“. Aby odsouzený našel služby advokáta, který podmíněnému propuštění opravdu rozumí a může být tím správným přínosem, snažíme se advokátní kanceláře vést cestou pochopení potřeby nápravy a jejích etap, práce s kriminogennímí faktory, podstatou výkonu trestu odnětí svobody a přípravu na PP tedy realizovat tak, jak klient ve své individualitě potřebuje.

Advokát může být přínosem i těm, kteří nejsou schopni před soudem mluvit, protože mají třeba trému, v tu chvíli jim může ukázat cestu.

Rádi Vás nasměrujeme na spolupracující advokátní kancelář, neváhejte nás kontaktovat.