Vítejte na stránkách, které jsou věnované podmíněnému propuštění, tedy pépéčku, půlce nebo třetině. Najdete zde důležité informace, které mohou pomoci nejenom s podáním žádosti, ale především s vlastní přípravou na život po propuštění. Podmíněné propuštění by totiž nemělo být pouze o vlastním projednání žádosti, ale především o životě na svobodě, který propuštěný zvládne bez dalších závažných střetů se zákonem.

Tyto stránky jsou určeny nejen pro odsouzené, jejich rodiny a blízké. Využít je mohou také soudci a státní zástupci, zaměstnanci Vězeňské služby, sociální kurátoři, pracovnici neziskových organizací. Zkrátka všichni, kdo chtějí přispět k diskuzi o institutu podmíněného propuštění, který se při správném nastavení a používání může stát nejefektivnějším a současně nejrychlejším a nejlevnějším resocializačním prvkem. 

Při naší práci jsme navštívili již přes 1.250 projednávání podmíněných propuštění a proměn u různých soudů a v různých věznicích. Připravili jsme na propuštění a život po něm stovky odsouzených. Nebyli jsme svázání žádnými předsudky, neomezovali nás granty a neutráceli jsme peníze za programy, které nakonec skoro nic nepřinesly. Naslouchali jsme odsouzeným, zabývali se jejich životy, pomáhali jim hledat jejich selhání a nasměrovat nový život jiným směrem. Sledovali jsme to, jak jednání probíhají. Pozorně naslouchali soudcům a státním zástupcům, snažili se pochopit jejich myšlení a očekávání, která od odsouzených mají.

Informace o našich návštěvách soudů naleznete také na našem facebooku. 

Bylo to složité, časově náročné a často neskutečně vyčerpávající. Z navštívených jednání jsme si dělali zápisy a poté analyzovali, proč se u soudu dělo to, co se zrovna dělo. Zažívali jsme pocity absolutní bezmoci, stejně tak jako chvíle osvobozujícího pocitu z nových myšlenek a vítězství. Popsali jsme tisíce stran textů, přečetli ještě více usnesení, rozsudků, hodnocení, trestních rejstříků, vyjádření a připojení. Najezdili jsme tisíce kilometrů.

Podmíněné propuštění má obrovskou moc. A stejně jako každá moc, i tato se dá využití k něčemu dobrému a naopak zneužít k ubližování jiným nebo opečovávání vlastního ega.

Zažili jsme mnoho slz štěstí, ale také zmaru a zoufalství. I z nich se ale často zrodily nové osudy, příběhy a životní úspěchy. Změnili jsme mnoho lidem pohled na jejich život, na to, co spáchali. Stejně tak jsme to ale u mnoha nedokázali. To všechno ale ukázalo zcela jasně na jednu věc. Podmíněné propuštění má obrovskou sílu. Dovede měnit osudy, názory, povahy a lidské příběhy. Mnozí jím opovrhují, protože ho nechápou. Někteří se snaží po něm vyšplhat výše a udělají z něj nakonec nástroj vlastního pádu. Spousty dalších ho ale pochopí a dovolí mu, aby ho navedlo na tu správnou cestu. Využijí ho pro sebe nebo jeho prostřednictvím pomohou někomu jinému.

Shrnutí našich zkušeností ze stovek projednávání podmíněných propuštění naleznete zde. 

Naše komentáře a doporučení k náhradě škody v případě většího počtu poškozených jsme zpracovali v dokumentu Možnosti rozdělení finanční náhrady škody z výkonu trestu odnětí svobody, jehož ukázku můžete nalézt zde. Celý dokument je možné získat u spolku LIGHTHOUSE. Tento dokument zařadilo do své soustavy také Nejvyšší státní zastupitelství a státní zástupci ho mohou nalézt na svém Extranetu. Informace k náhradě škody jsou také součástí 5. desatera Náhrada škody není jen fráze.

Nepřinášíme návod. Dotýkáme se pouze mnoha oblastí podmíněného propuštění tak, aby s nimi mohl každý pracovat dál.

Datum podmíněného propuštění je pro každého, kdo byl ve vězení, nebo pro každého, kdo někoho ve vězení měl, důležitější a očekávanější než narozeniny, Vánoce nebo jakýkoliv den v roce, který si kdy pamatoval nebo pamatovat měl. Každý se k němu upíná. Zná ho, počítá, kolik zbývá.

Málokdo si ale uvědomuje, co vlastně podmíněné propuštění znamená. Co obsahuje, jak s ním pracovat, jak se na něj připravit. Co všechno udělat proto, aby bylo úspěšné. Aby se odsouzený mohl vrátit ke své rodině. Aby mohl být se svými blízkými. Opustit zdi věznice.

Při práci s klientem vždy vycházím ze životního scénáře kriminálního chování, který vytvářím detailním rozborem života každého klienta – Mgr. Iva Červená, DiS.

Možná to je ale právě ta chyba. Dívat se na podmíněné propuštění jako na možnost zkrátit si trest, je totiž málo. Je potřeba ho vnímat jako proces změny vlastního já. Uvědomění si vlastních důvodů páchání trestné činnosti (kriminogenní faktory) a postupné a intenzivní přípravy na další život bez páchání trestné činnosti. Pouze ten, kdo si dobře připraví svůj nový život, je připraven i na podmíněné propuštění.

Podmíněné propuštění není jen problémem odsouzených, ale celé společnosti.

Tato stránka je určena všem odsouzeným, jejich rodinám, manželkám a manželům, družkám a druhům, synům a dcerám, přátelům, blízkým, kamarádům. Ale také sociálním pracovnicím, kurátorům, soudcům, státním zástupcům nebo zaměstnavatelům, kteří s touto problematikou přicházejí do styku, pracují s odsouzenými, rozhodují o jejich životech, chtějí je zaměstnat nebo jen pro někoho udělat něco, co může pomoci.

Připravili jsme pro Vás souhrn našich zkušeností s touto problematikou, naše názory, poznatky a zkušenosti, které již více než 10 let sbíráme. Při práci s našimi klienty, při přípravě na další život a projednání propuštění, při návštěvách soudních jednání, kterých bylo již přes 900. Jde o problematiku velice složitou a snad žádná z oblastí trestního práva se nevyvíjí tak rychle a tak překotně, jako právě podmíněné propuštění. Naším záměrem není vlastnit patent na rozum, ale otevřít diskuzi na všech úrovních. Nebát se hovořit o všem, co funguje a o všem, co nefunguje. Jen tak totiž vytvoříme něco, co bude dávat smysl.

Co věznice, co soud, co státní zastupitelství, co rok, co změna zákona – to jiný pohled na podmíněné propuštění, na jeho podmínky, možnosti a splnění.

Budeme moc rádi za všechny názory a příspěvky, které nám napíšete na náš mail info@lgh.cz nebo na náš facebook podmíněné propuštění. Pojďte s námi diskutovat a tvořit podmíněné propuštění.