Vítejte na stránkách, které jsou věnované podmíněnému propuštění, tedy pépéčku, půlce nebo třetině. Najdete zde důležité informace, návod, jak podat žádost, aktuální i budoucí zákony, judikaturu, názory a zkušenosti z naší práce, od našich klientů a těch, kteří mají k podmíněnému propuštění nějaký vztah. 

Při naší práci jsme navštívili již přes 800 projednávání podmíněných propuštění a proměn u různých soudů a v různých věznicích. Sledovali jsme nejen, jak jednání probíhají, ale především, jak jsou připraveni odsouzení, jak státní zástupci a samozřejmě také způsoby rozhodování soudů, důkazy, ze kterých vycházejí a jak je hodnotí. Podrobnější zkušenosti a zhodnocení celé situace najdete zde.

Datum podmíněného propuštění je pro každého, kdo byl ve vězení nebo pro každého, kdo někoho ve vězení měl, důležitější a očekávanější než narozeniny, Vánoce nebo jakýkoliv den v roce, který si kdy pamatoval nebo pamatovat měl. Každý se k němu upíná. Zná ho, počítá, kolik zbývá.

Málokdo si ale uvědomuje, co vlastně podmíněné propuštění znamená. Co obsahuje, jak s ním pracovat, jak se na něj připravit. Co všechno udělat proto, aby bylo úspěšné. Aby se odsouzený mohl vrátit ke své rodině. Aby mohl být se svými blízkými. Opustit zdi věznice.

Možná to je ale právě ta chyba. Dívat se na podmíněné propuštění jako na možnost zkrátit si trest, je totiž málo. Je potřeba ho vnímat jako proces změny vlastního já. Uvědomění si vlastních důvodů páchání trestné činnosti (kriminogenní faktory) a postupné a intenzivní přípravy na další život bez páchání trestné činnosti. Pouze ten, kdo si dobře připraví svůj nový život, je připraven i na podmíněné propuštění.

Podmíněné propuštění není jen problémem odsouzených, ale celé společnosti.

Tato stránka je určena všem odsouzeným, jejich rodinám, manželkám a manželům, družkám a druhům, synům a dcerám, přátelům, blízkým, kamarádům. Ale také sociálním pracovnicím, kurátorům, soudcům, státním zástupcům nebo zaměstnavatelům, kteří s touto problematikou přicházejí do styku, pracují s odsouzenými, rozhodují o jejich životech, chtějí je zaměstnat nebo jen pro někoho udělat něco, co může pomoci.

Připravili jsme pro Vás souhrn našich zkušeností s touto problematikou, naše názory, poznatky a zkušenosti, které již 10 let sbíráme. Při práci s našimi klienty, při přípravě na další život a projednání propuštění, při návštěvách soudních jednání, kterých bylo již skoro 800. Jde o problematiku velice složitou a snad žádná z oblastí trestního práva se nevyvíjí tak rychle a tak překotně, jako právě podmíněné propuštění.

Co věznice, co soud, co státní zastupitelství, co rok, co změna zákona – to jiný pohled na podmíněné propuštění, na jeho podmínky, možnosti a splnění.

Budeme moc rádi za všechny názory a příspěvky, které nám napíšete na náš mail info@propusteni.cz nebo na náš facebook podmíněné propuštění.