Mezinárodní vězeňské společenství je organizace, která má své místo na „výsluní vězeňství“ společně se svou mateřskou mezinárodní organizaci Prison Fellowship International již jisté. Díky působení ve více než 100 zemí má tato organizace nezměrné zkušenosti a příležitosti, které dovede náležitě využít. My jsme velice rádi, že se nám podařilo navázat vzájemnou spolupráci a tato organizace si nás vybrala jako svého hosta na pravidelná setkání s odsouzenými,  která napříč věznicemi u nás pořádá.

Přednáška Finance a VT je zaměřena na téma, které je důležité pro každého odsouzeného. Již v době výkonu trestu je nutné řešit své finanční otázky, protože odsouzení zanechali po sobě na svobodě mnoho závazků, dluhů a povinností. Také drtivá většina osob propuštěných z výkonu trestu začíná svůj nový život s velkými dluhy, které mnohdy vznikly v době, kdy právě absolvovali samotný pobyt ve vězení. Dluhy a exekuce jim svazují ruce a v mnoha případech bohužel stojí jako jeden z podstatných faktorů u jejich recidivy. Považujeme proto informovanost osob ve výkonu trestu za velice důležitou a potřebnou. V naší prezentaci jsme se snažili upozornit na maximum možných rizik, vysvětlit základní pojmy, poukázat na největší úskalí a také vnést jistou dávku podpory a poukázat na to, že vždy existují řešení a mnohdy zdánlivě bezvýchodná situace své východisko může mít.

Věznice Světlá nad Sázavou

V rámci přípravy vlastního programu práce s jednotlivými odsouzenými poskytujeme jednotlivým uvězněným ženám prostřednictvím sociálních pracovnic věznice další rozšířené služby. Jedná se o bezplatné zajišťování jinak placených výpisů z Centrální evidence exekucí (60 Kč a více) z Bankovních a Nebankovních registrů klientských informací (400 Kč) a pomáháme vytvořit zájemkyním z řad uvězněných žen soupis jejich dluhů a závazků. Díky získaným informacím je možné podchytit dluhy, které ještě nejsou po splatnosti a nejsou tudíž exekučně vymáhány. Z důvodu neplacení způsobeného uvězněním by totiž velice rychle byly sesplatněny a následně exekučně vymáhány. Jakmile by k nim byly připočteny smluvní a zákonné úroky, smluvní pokuty, náklady právního zastoupení při vymáhání a náklady exekučního řízení, dluhy by se navýšily o desítky procent a rostly nadále astronomickou rychlostí právě díky úrokům a smluvním pokutám. Jsme rádi za příkladný přístup sociálních pracovnic této věznice a podporu, které se jim v tomto ohledu od vedení věznice dostává.

Prezentace Finance a VT

20140912_112458_resizedInformace obsažené v prezentaci Finance a VT sestavovalo několik osob a věříme, že jsou a budou pro všechny zúčastněné přínosné. Právní informace a insolvenční otázky řešili a řeší právníci advokátních kanceláří Vavroch a partneři z Českých Budějovic a Vladyka & Kubica z Prahy, sociální otázky jsme konzultovali se sociální kurátorkou Mgr. Kateřinou Horejšovou z Odboru sociálních věcí Městské části Prahy 6, ekonomické otázky kontroloval hlavní účetní společnosti JS Servis – Evropská obchodní a poradenská společnost z Prahy 8, otázky oddlužování a exekucí pak zástupce a právník Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány z Přerova a ekonom společnosti RS Magnum a.s. z Prahy, našeho hlavního sponzora a mecenáše.

Podle prvních ohlasů je o naši přednášku a především o její obsah veliký zájem. Těší nás, že i např. sociální pracovnice ve věznicích mají o toto téma zájem a začaly se na nás obracet s dotazy a návrhy na další spolupráci. Budeme se i na dále snažit, abychom přinášeli ty nejpotřebnější a nejdůležitější informace.

Termíny a místa uskutečněných přednášek:

20. října 2014 Věznice Světlá nad Sázavou

16. října 2014 Věznice Jiřice

12. září 2014 Věznice Jiřice

14. srpna 2014 Světlá nad Sázavou 1. skupina

14. srpna 2014 Světlá nad Sázavou 2. skupina