aktualizováno 2. dubna 2018

Spolek LIGHTHOUSE poskytuje prostřednictvím svých členů a externích spolupracovníků své kapacity při hledání řešení problémů jednotlivých zájemců o pomoc. Ze strany odsouzených osob jde především o podmínky výkonu trestu a vazby, možnosti přemístění do jiné věznice, změnu výkonu trestu a právní pomoc. Často se opakující otázky a dotazy pravidelně doplňujeme do rubriky Poradna. Pokud zde nenaleznete odpověď na svůj dotaz nebo řešení svého problému, tak nás neváhejte kontaktovat. S osobami ve výkonu trestu nebo výkonu vazby poté komunikujeme prostřednictvím klasických dopisů, které vždy posíláme doporučeně, abychom měli jistotu, že se naše zprávy opravdu ke všem dostanou.

[quote]Pobyt ve vězení se netýká pouze odsouzených nebo vazebně stíhaných osob. Velmi silně zasáhne jejich rodiny a přátele.[/quote]

Pobyt ve vězení se ale netýká pouze odsouzených nebo vazebně stíhaných osob.  Velmi silně zasáhne jejich rodiny a přátele. Vypořádat se s touto novou situací není lehké ani pro ně. I při řešení těchto problémů rádi pomůžeme a díky naší spolupráci s našimi klienty, kteří s námi po propuštění z výkonu trestu zůstávají ve styku a mnozí se také snaží spolupracovat, můžeme poradit v otázkách denního života a režimu ve výkonech trestu a vazby na základě přímých zkušeností. Důležitá je pro nás také pomoc rodin, které v minulosti využily našich služeb. Především pro matky, manželky a přítelkyně odsouzených může být velice složitá komunikace o jejich problémech a pocitech. Rádi v tomto využíváme pomoci ostatních matek, manželek a přítelkyň, které si již v životě tímto prošly a dovedou si o svých pocitech a zkušenostech s ostatními v soukromí promluvit. Za to jim samozřejmě patří náš dík.

Důležitou otázkou této oblasti je také pomoc obětem trestných činů a náhrada škody způsobené trestnou činností. V případě pomoci obětem trestných činů navazujeme z důvodu výměny informací a zkušeností kontakt s několika organizacemi, které se touto problematikou zabývají. Náhrada škody způsobené trestnou činností je otázkou nastavení systému podmíněného propouštění a také otázkou odměn odsouzených za práci ve výkonu trestu. I když někdo může namítat, že by vězni neměli za práci dostávat odměnu, tak je nutné, aby spláceli škody způsobené pácháním svých trestným činů, své dluhy a plnili další povinnosti, které mají. Např. výživné na své děti. A to logicky nemohou udělat jinak, než že si na to vydělají. Základní odměna se od dubna 2018 po 18 letech zvýšila z 4.500 Kč na 5.500 Kč. Nové nařízení vlády č. 371/2017 Sb. o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. Statistika VS ČR za rok 2016 uvádí: Průměrná měsíční odměna odsouzených za rok 2016 byla 3 695 Kč, což je o 63 Kč méně, než v roce 2015. Ve vnitřním provozu a vlastní výrobě mělo 2 635 pracujících odsouzených průměrnou měsíční odměnu 4 078 Kč, v provozovnách Střediska hospodářské činnosti mělo 2 238 pracujících odsouzených průměrnou měsíční odměnu 3 478 Kč a 1 915 pracujících odsouzených zařazených u cizích podnikatelských subjektů mělo průměrnou měsíční odměnu 3 617 Kč.

Odměna odsouzených je dále dělena. Změnou vyhlášky č. 10/2000 Sb. Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob ve výkonu trestu došlo od dubna 2018 k úpravě těchto poměrů, ale největší zátěží pro odsouzené zůstává pořád hrazení nákladů výkonu trestu, sociální a zdravotní pojištění. Částka za náklady výkonu trestu se sice snížila z 32 na 26 %, ale díky navýšení odměny zůstala prakticky stejná, je nižší pouze o 10 Kč. Cca. o 100 Kč se zvýšila částka, která jde na dluhy a exekuce. Ze 2 na 11 % se zvýšila částka, kterou si odsouzený „spoří“ na návrat do běžného života. Za rok práce ve VT si tak odsouzený odnese na cestu domů necelých 6.500 Kč. To však za předpokladu, že dostane celou pracovní odměnu. V minulosti tak tomu nikdy nebylo a odsouzený dostával cca. 82 % zákonem stanovené nejnižší odměny. Odsouzený si tak po roce odnese cca. 5.300 Kč. Bude mít tedy alespoň na prvních pár dní života na uhrazení ubytovny, jídla, lístku na MHD a pár dalších věcí. Je potřeba si ale uvědomit, že pracovat rok ve VT znamená mít trest alespoň 14 měsíců. Tato částka se tedy netýká nejméně 21,8 % odsouzených, kteří mají tresty do jednoho roku.

Pořád by tedy bylo jistě přínosnější, kdyby částka za náklady výkonu trestu a také částka za náklady soudních jednání, které jsou sráženy odsouzeným přednostně, byly používány na splácení dluhů vzniklých trestnou činností a dalších závazků, které způsobují extrémně vysokou recidivu. Je zcela bez diskuze, že fungování českého státu generuje obrovské množství finančních ztrát  a opravdu odborným manažerským a ekonomickým vedením by jistě vězeňská služba a česká justice ušetřila mnohem více, než jsou částky, které dnes odsouzeným odebírá a které by mohla tak přesunout právě na hrazení dluhů vzniklých trestnou činností, na pomoc obětem trestných činů a na dluhy a exekuce odsouzených. Celé by to jistě bylo více motivující, než neustále snahy o odpuštění dluhů v insolvencích.

V návaznosti na vše výše uvedené poskytujeme našim klientům, jejich rodinám a přátelům, ale také třetím stranám, kterými se stávají stále více např. advokátní kanceláře nebo ostatní neziskové organizace právní a finanční poradenství.