Často prováděné změny příslušné legislativy (naposledy novela zák. č. 333/2020 Sb. účinná od 1. 10. 2020) ustanovily podmínky podmíněného propuštění v zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v § 88 následovně:

 • Po 1/2 vykonaného trestu je možné propustit odsouzeného pokud se zejména ve výkonu trestu chová vzorně, může se od něho očekávat vedení řádného života nebo soud přijme záruku občanského sdružení.
 • Po 1/2 vykonaného trestu je možné propustit odsouzeného za přečin (neúmyslné a úmyslné s horní sazbou do 5 let) a uložit mu trest domácího vězení – nově vložený § 57a.
 • Po 1/3 je možné propustit ty, kteří jsou poprvé ve VT a nejsou odsouzeni za zvlášť závažný zločin (horní sazby nejméně 10 let), takže horní sazba pod 10 let – § 88 odst. 1b,
  • 1. kterým byla nebo měla být způsobena smrt, nejde-li o trestný čin zabití podle § 141 odst. 1,
  • 2. kterým byla nebo měla být způsobena těžká újma na zdraví,
  • 3. jehož znakem je spáchání na těhotné ženě nebo na dítěti,
  • 4. který spáchal jako člen organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, nebo zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině (§ 361),
  • 5. který spáchal v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu podle § 312e odst. 3 nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), nebo
  • 6. který je uveden v hlavě třetí, sedmé, deváté, dvanácté a třinácté zvláštní části tohoto zákona nebo v odstavci 4 (§ 88 odst. 4 – 2/3 uvedené níže).
 • Je možné také propustit odsouzeného před 1/2 a 1/3 v případě, že k žádosti se připojí přímo stanovisko ředitele o dobrém chování (§ 331 odst. 1 zákona č. 141/1991 Sb. trestní řád). V tomto šel dokonce zákon tak daleko, že uvádí, že takovou žádost může soud zamítnout pouze v případě, že je zjevné, že odsouzený nepovede řádný život – § 88 odst. 2.
 • Po 2/3 vykonaného trestu je možné propustit odsouzené za zločiny uvedené v § 88, písm. 4 tr. zák., většinou se jedná o těžké ublížení na zdraví, vraždu, zabití, násilné tr. činy a nebo některé způsoby znásilnění a pohlavního zneužití.

Dále byly upraveny podmínky o včasném nastoupení a hrazení dluhů, které jsou posuzovatelné pouze u zločinů, tedy úmyslných trestných činů s horní sazbou nad 5 let. Tato podmínka není tedy u přečinů – § 88 odst. 3 zák. 40/2009 Sb.

Znění zákona je jedna věc, realita běžného života je věc často odlišná

Pokud uvažujete o podání žádosti o podmíněné propuštění nebo osoba z Vašeho okolí, zaměřte se nejdříve na ty nejdůležitější podmínky:

 • termín pro možné propuštění z výkonu trestu
 • chování v době výkonu trestu, plnění programu zacházení a hodnocení věznice
 • zajištění potřebného bydlení
 • zajištění zaměstnání
 • práce s důvody páchání trestné činnosti
 • hrazení dluhů a závazků
 • příprava na život po propuštění ve vztahu ke všemu výše uvedenému;

a nezapomeňte, že vždy záleží hlavně na tom, zda každý jednotlivý propuštěný bude mít v sobě dostatek síly a odhodlání svůj nový život žít tak, aby se již do vězení nikdy nevrátil. Rodina, přátelé a kamarádi mu mohou maximálně pomoci a společně  námi podat pomocnou ruku právě ve chvíli, kdy nebude vědět, jak dál a dodat sílu, když mu ji bude zrovna trochu chybět.

Postup podání žádosti o PP od 1. ledna 2022 skrze věznici je popsaný v přiloženém letáku, který připravila Vězeňská služba zde.