Často prováděné změny příslušné legislativy ustanovily podmínky podmíněného propuštění následovně:

 • Po 1/2 vykonaného trestu je možné propustit odsouzeného pokud se zejména ve výkonu trestu chová vzorně, může se od něho očekávat vedení řádného života nebo soud přijme záruku občanského sdružení.
 • Po 1/2 vykonaného trestu je možné propustit odsouzeného za přečin (neúmyslné a úmyslné s horní sazbou do 5 let) a uložit mu trest domácího vězení – nově vložený § 57a.
 • Po 1/3 je možné propustit ty, kteří jsou poprvé ve VT a nejsou odsouzení za zvlášť těžký zločin (horní sazby nejméně 10 let), takže horní sazba pod 10 let – § 88 odst. 1b)
 • Je možné také propustit odsouzeného před 1/2 a 1/3 v případě, že k žádosti se připojí přímo stanovisko ředitele o dobrém chování (§ 331 odst. 1 zákona č. 141/1991 Sb. trestní řád). V tomto šel dokonce zákon tak daleko, že uvádí, že takovou žádost může soud zamítnout pouze v případě, že je zjevné, že odsouzený nepovede řádný život – § 88 odst. 2.
 • Po 2/3 vykonaného trestu je možné propustit odsouzené za zločiny uvedené v § 88, písm. 4 tr. zák., většinou se jedná o těžké ublížení na zdraví, vraždu, zabití, násilné tr. činy a nebo některé způsoby znásilnění a pohlavního zneužití.

Dále byly upraveny podmínky o včasném nastoupení a hrazení dluhů, které jsou nově posuzovatelné pouze u zločinů, tedy úmyslných trestných činů s horní sazbou nad 5 let. Tato podmínka není tedy u přečinů – § 88 odst. 3 zák. 40/2009 Sb.

Znění zákona je jedna věc, realita běžného života je věc často odlišná

Pokud uvažujete o podání žádosti o podmíněné propuštění nebo osoba z Vašeho okolí, zaměřte se nejdříve na ty nejdůležitější podmínky:

 • termín pro možné propuštění z výkonu trestu
 • chování v době výkonu trestu, plnění programu zacházení a hodnocení věznice
 • zajištění potřebného bydlení
 • zajištění zaměstnání
 • práce s důvody páchání trestné činnosti
 • hrazení dluhů a závazků
 • příprava na život po propuštění ve vztahu ke všemu výše uvedenému;

a nezapomeňte, že vždy záleží hlavně na tom, zda každý jednotlivý propuštěný bude mít v sobě dostatek síly a odhodlání svůj nový život žít tak, aby se již do vězení nikdy nevrátil. Rodina, přátelé a kamarádi mu mohou maximálně pomoci a společně  námi podat pomocnou ruku právě ve chvíli, kdy nebude vědět, jak dál a dodat sílu, když mu ji bude zrovna trochu chybět.