Náš spolek je jako každá nezisková organizace závislá na finanční pomoci svých členů nebo sympatizujících osob a firem.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou a dovolili nám pomoci a nasměrovat správným směrem ty, kteří to sami nedokázali.

Náš obrovský dík patří také všem zaměstnancům Vězeňské služby ČR, okresních, městského, krajských a vrchních soudů, kteří chápou a respektují to, co děláme, vycházejí nám vstříc, naslouchají naším názorům a pomáhají nejen našich klientům, ale všem, kteří se dostanou do střetu se zákonem a jejich rodinám především svým profesionálním a odborným přístupem, který neztratil lidský pohled a projev potřebné úcty k ostatním členům společnosti. Snažíme se všem za takový přístup osobně vždy poděkovat, takže není nutné je zde uvádět jmenovitě, oni to velmi dobře věří.

Naše poděkování patří i všem ostatním, se kterými jsme ještě při naší práci nepřišli do styku, ale kteří si také uvědomují, že moc, možnosti, práva a povinnosti, které jim stát při výkonu jejich funkcí svěřil do rukou, mohou také pomáhat a činit náš svět lepším místem pro život.

Věříme, že se s takovými lidmi budeme setkávat do budoucna stále více a častěji.

Napsat komentář