Celý výkon trestu, chování ve vězení, práce a ostatní aktivity, které odsouzený podstupuje, mohou vyznít naprázdno, pokud není odsouzený na tuto obrovskou změnu dostatečně připraven. Snad nejdůležitější je v tuto chvíli podpora rodiny a přátel. Přijmutí člověka nazpět mezi sebe, do svého života, mu pomůže snáze překonat všechny nepříjemnosti, které se objeví. A jistě jich nebude málo. Jde nejenom o získání práce a udržení se v ní, ale také o zvládnutí reakcí okolí, které bývají mnohdy negativní.

Bydlení a zaměstnání

Základem návratu z výkonu trestu je jistě zajištěné bydlení a zaměstnání. Rodina musí také počítat s jistou finanční zátěží v počátečním období, min. do doby, než jejich propuštěný člen obdrží první výplatu nebo platbu od pracovního nebo sociálního úřadu.

Obstarat si zaměstnání také není jednoduché. Zvláště pro jedince se zápisem v trestním rejstříku. Podle našich zkušeností je v tomto směru úspěšnost státních institucí v řádech jednotek procent, tedy opravdu mizivá.

Aktivním vyhledáváním firem, které jsou schopny a ochotny v rámci spolupráce navázat vztah s osobou propuštěnou z výkonu trestu, jsme byli v minulosti několikrát úspěšní v zajištění práce našim klientům.

V rubrice Projekty a spolupráce a Naše úspěchy se o této problematice dozvíte více.