PŘESUNULI JSME NOVINKY NA FACEBOOK. JSME TAKÉ NA TWITTERU. O VŠECH DALŠÍCH NOVINKÁCH VÁS BUDEME INFORMOVAT NA FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH @lighthouse.spolek A NAŠE KOMENTÁŘE NAJDETE NA TWITTERU @LIGHTHOUSEspol1

5. října 2018 Jedním z úkolů našeho spolku je šíření informací o problematice výkonu trestu a propojování jednotlivých stran, které s ní přicházejí do styku. Přijali jsme proto rádi možnost vystoupení na další z akcí Stálé konference českého práva, která se konala v pražském Karolinu a týkala se problematiky trestního práva a trestní politiky.

4. října 2018  Nejvyšší státní zastupitelství uspořádalo setkání k problematice podmíněného propuštění. V rámci Justiční akademie se v dražebním sále Justičního areálu Na Míčánkách konalo setkání ředitelů věznic a soudců a státních zástupců z míst, kde je agenda PP vyřizována. Debaty k této problematice, která ukázala, jak rozpolcené vnímání podmíněného propuštění je, se účastnil také náš předseda, který vystoupil s vlastním příspěvkem shrnujícím naše zkušenosti z monitoringu projednávání PP. Účastnili se také další neziskové organizace, sociální kurátoři a PaMS.

26. září 2018 Dopolední setkání s vedením věznice v Ruzyni, na kterém se sešli zástupci neziskových organizací, které s věznicí spolupracují, jsme probrali možnosti spolupráce a její nastavení. Takováto setkání umožňují jistě lepší koordinaci spolupráce a vyšší efektivitu při práci s odsouzenými.

25. září 2018 Insolvence je téma, které nás velice zajímá. Proto jsme velice rádi přijali pozvání na odborné sympozium Trend druhé šance v insolvenci pořádané v Poslanecké sněmovně Stálou konferencí českého práva a s příspěvkem Insolvence z pohledu dlužníka vystoupil náš předseda pod boku poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, JUDr. Jeronýma Tejce, JUDr. Romana Fialy nebo Mgr. Michala Žižlavského.

24. září 2018 Naše dluhové poradenství pokračuje ve věznici v Ruzyni stále dál. První odsouzení se dostávají již do poslední fáze programu a připravují konkrétní nastavení svého života ve vztahu k dluhům a exekucím po propuštění. Dnešní den jsme se setkali se 14 odsouzenými a pokračovali v dalších potřebných krocích.

20. září 2018 Pro drtivou většinu dlužníků je slovo „exekutor“ okamžitým startérem silných emocionálních výstřelků. Velice nás tedy potěšilo, že naše návštěva u odsouzených mužů ve věznici v Ostrově, které se účastnili také zástupci Exekutorského úřadu JUDr. Lukáše Jíchy, proběhla v poklidném duchu předání informací o fungování exekutorského úřadu, důvodech a vzniku exekucí, možnostech zastavení a dalších informacích, o které měla velká část odsouzených zájem. Náš spolek doplnil program o přednášku ukazující potřebu své dluhy řešit s ohledem na budoucí život.

16. září 2018 Dluhové poradenství ve věznicích je velice specifická činnost. I když se jím zabývá více subjektů, o jejich kvalitách lze často polemizovat, důležité je jeho propojení s vězeňským životem, vězeňskými podmínkami, pácháním trestné činnosti a propuštěním na svobodu. Samozřejmě také podmíněným propuštěním. Dvě besedy na toto téma se konaly dnešního dne ve věznici v Ruzyni pro odsouzené muže a v OVT Řepy pro odsouzené ženy.

15. září 2018 Věznice ve Světlé nad Sázavou je stálicí aktivit našeho spolku. Dnešních individuálních setkání k dluhovému poradenství se zúčastnilo 25 odsouzených.

14. září 2018 Setkání s odsouzenými v Jiřicích, které připravujeme společně s MVS, se tentokrát týkalo nalezení a práce s kriminogenními faktory, které přivádějí odsouzené nejčastěji k opětovnému páchání trestné činnosti.

11. září 2018 Vzdělávání a rozšiřování vzdělávání našich pracovníků je velice důležité pro co nejvyšší kvalitu námi odváděné práce. Dnes jsme se účastnili školení na téma Aktuální stav spotřebitelského zákona v Akademii arrows. Získané informace se týkaly udělených licencí k poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů, aktuálního počtu těchto subjektů, jejich nejčastějších problémů a prohřešků. Zajímavé byly také informace o sytému ochrany spotřebitele na Slovensku.     

6. září 2018 V rámci monitoringu fungování institutu podmíněného propuštění v otázkách nastavení jednání u okresních soudů, jsme navštívili další 2 soudy, kde jsme se účastnili 8 jednání. Zaznamenali jsme kromě standardních nedostatků nový způsob chování státní zástupkyně, který řešíme s Nejvyšším státním zastupitelstvím.

31. srpna 2018 Jen za tento měsíc nás kontaktovali další 4 klienti, kteří ve vězení navštěvovali náš program FINANCE a VT a rozhodli se ve své práci s dluhy pokračovat i po propuštění z vězení dál.

23. srpna 2018 Krajský soud v Brně vyhověl podané stížnosti a propustil našeho klienta pana Z. H. z výkonu trestu. Potvrdil tak rozhodnutí Okresního soudu ve Znojmě a neztotožnil se stížností státní zástupkyně, která byla dle našeho názoru velice neprofesionálně a snad až lajdácky odůvodněna.

22. srpna 2018 Spolupráce s léčebnou v Červeném Dvoře pokračuje a nadále se rozrůstá. Další skupinou, pro kterou jsme připravili návštěvu léčebny a její prohlídku byly sociální pracovnice věznice Ruzyně, mentorky Mezinárodního vězeňského společenství a Dr. Alena Marešová, přední česká odbornice na oblast kriminologie.

17. srpna 2018 Předávat dál naše zkušenosti z 9leté práce s dlužníky můžeme nyní díky dvěma akreditovaným výukovým programům, které nabízíme. Akreditaci nám udělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Naše výukové programy jsou určeny všem, kteří dluhy, exekuce a insolvence potkávají při práci se svými klienty. Bližší informace naleznete v sekci Vzdělávání.

10. srpna 2018 Pro mnoho odsouzených je přechod z výkonu trestu do běžného života velice problematický. Nezáleží ani často na tom, zda jde o pevný výstup nebo podmíněné propuštění. Je proto velice důležité projít s každým odsouzeným jeho možnosti a povinnosti, které po propuštění bude mít. Na pravidelném setkání s odsouzenými ve věznici v Jiřicích, kam docházíme společně s MVS, jsme se právě této problematice věnovali. A dotazů a zajímavých diskuzí bylo více než dost.

7. srpna 2018 O dům dál jsme šli s naším dluhovým poradenstvím i dnes. Pravidelně docházíme také do věznice v Řepích. Díky menšímu počtu odsouzených zde zvládneme pomoci všem odsouzeným ženám, které o naše služby mají zájem.

6. srpna 2018  Ruzyňská věznice umožňuje svým odsouzeným naše dluhové poradenství již delší dobu. Bohužel jsme omezeni naši kapacitou a nastavením pracovního režimu odsouzených. Počet aktivních klientů se pohybuje v současnosti okolo čísla 15, ale od příštího měsíce zvýšíme počet našich poradců pro tuto věznici a pomůžeme dalším odsouzeným řešit jejich problémy.

31. července 2018 I druhou část měsíce jsme věnovali monitorování projednávání podmíněných propuštěníChomutovský soud i věznice ve Všehrdech odvedly dobrou práci. U soudu v Karlových Varech byl problém s lustrací veřejnosti, ale ten se v rámci komunikace se soudem vyřešil.

28. července 2018 Ani o prázdninách dluhy nespí a tak jsme vyrazili na pravidelné individuální poradenství do věznice ve Světlé nad Sázavou. S dalšími 18 odsouzenými jsme postoupili v řešení jejich dluhů o velký kus vpřed.

20. července 2018 Skloubit několik věcí bývá někdy problém. Pokud je ale dobrá vůle, podaří se skoro všechno. Na setkání s odsouzenými, na které docházíme s MVS do věznice v Jiřicích, se nám podařilo skloubit otázky víry, výkonu trestu a řešení vlastních dluhů zábavnou a současně poučnou formou.

18. července 2018 Od začátku měsíce jsme navštívili v rámci monitoringu projednávání podmíněných propuštění 30 jednání u 5 různých soudů. Získali jsme tak další podklady a zkušenosti pro přípravu odsouzených na podmíněné propuštění, které samozřejmě také promítneme do dalších okruhů naší činnosti.

9. července 2018 Neustále se zvyšuje počet těch, kteří se stali našimi klienty ve výkonu trestu a kontaktují nás po svém propuštění. Ať se jedná o podmíněné propuštění nebo pevný výstup, cestu k nám si nachází stále více lidí. A to nás samozřejmě těší. Za posledních 14 dní nás kontaktovali 3 propuštěné klientky a 2 klienti.

30. června 2018 Od začátku tohoto roku bylo ve věznici ve Světlé nad Sázavou realizováno více než 120 individuálních pohovorů našeho programu FINANCE a VT. Řeší se otázky zjištění dluhů, jejich vzniku a platnosti, realizace dalších kroků a příprava na život s dluhy po propuštění z výkonu trestu. Zájem odsouzených je veliký a v drtivé většině případů také s upřímnou snahou vyřešit své problémy a zvládnout vstup do dalšího života a pokračovat bez střetu se zákonem.

29. června 2018  Podmíněné propuštění je někdy tak trochu boj s větrnými mlýny, ve kterém odůvodnění rozhodnutí prvoinstančních soudů představuje jednotlivé lopatky mlýnu s různými důvody zamítnutí. A které zrovna vítr přivane, to bude použito. Jsme rádi, že stížnostní soudy nejsou zastánci jakékoliv „loterie“ a náhodného výběru a otázky podmíněného propuštění posuzují opravdu pečlivě a dovedou ocenit jak potřebnou přípravu žadatele, tak mu vytknout jeho nedostatečnou přípravu. MS v Praze dnešního dne jeden takový větrný mlýn soudkyně OS pro Prahu 6 zboural a naši klientu Š. J. propustil na svobodu. děkujeme za spravedlivý a profesionální přístup k otázkám podmíněného propuštění.

28. června 2018 Zakončení Běhu se žlutou stužkou koncertem Sedíme si za svým, kterého jsme se letos také účastnili se svojí štafetou a podpořili tento projekt finančně a osobní pomocí, bylo v duchu celého projektu. Vystoupení kapely The Tap Tap ve věznici ve Světlé společně s kapelou WSEDĚ a zpěvačkami KatrBandu skvěle podpořilo myšlenku celého projektu, kterou je umožnění  začlenění každého člena naší společnosti do běžného života. Ať se jedná o handicapované nebo osoby s trestní minulostí. Úžasný večer a velké poděkování ředitelce věznice ve Světlé a všem ostatním za úžasnou organizaci celé akce. Na záznam se můžete podívat na webu České televize, která společně se Seznam.cz celý koncert živě přenášela.

26. června 2018 Individuální poradenství nabízíme také ve věznici Řepy. 12 odsouzených žen řešilo své dluhy a spojenou přípravu na podmíněné propuštění. Zdejší klientky dochází na poradenství vždy pečlivě připravené a motivované na svoji přípravu na další život po propuštění.

25. června 2018 Pravidelná návštěva věznice v Ruzyni pomohla v rámci programu FINANCE a VT odsouzeným s řešením jejich zadluženosti. Na dnešní termín dorazilo celkem 14 odsouzených, 12 pravidelně docházejících a 2 noví.

22. června 2018 Podmíněným propuštěním se zabýváme velice dlouho. Navštívili jsme již stovky projednávání a připravili desítky odsouzených na jejich další život po PP. Proto jsme se rádi stali spolupořadateli sympoziaPodmíněné propuštění jako cesta života„, které se konalo v pražském CEVRO Institutu a na kterém vystoupili jedineční hosté. Z celé akce přineseme podrobné informace.

15. června 2018 Obrovský problém pro naše klienty je doručování pošty. Ať  důvodů dostupnosti pro policii, soudy a další složky státní správy, tak pro exekutory při řešení dluhů. Součástí našeho programu Finance a VT je tedy také řešení dostižitelnosti nebo vysvětlování rozdílů mezi obálkou s modrým, červeným nebo zeleným pruhem. K těmto informacím také často přidáváme vyplňování složenek a vše další, co je možné řešit na České poště. Tato témata jsem tentokrát probírali při pravidelné návštěvě u odsouzených ve věznici v Jiřicích s Mezinárodním vězeňským společenstvím.

13. června 2018 Do letošní štafety v rámci běhu se žlutou stužkou postavila tým i naše organizace. I když se jednalo o opravdu víkendové běžce, tak jsme nakonec zvládli štafetu 4*5 km uběhnout v čase pod 2 hodiny. Zážitek to byl úžasný, atmosféra jedinečná a příští rok určitě přijdeme pokořit především sami sebe. Podívejte na fotografie.

7. června 2018 Předseda našeho spolku byl pozván tento týden na neformální setkání neziskových organizací k tématu novely insolvenčního zákona na Ministerstvo spravedlnosti. Tříhodinová debata ukázala, že se jedná o velice komplikovanou problematiku a ne každý „odborník“ své práci rozumí a ne každá nezisková organizace je opravdu nezisková.

4. června 2018 V pořadí již 2. tisková konference projektu Yellow Ribbon Run spojená s Pohovory nanečisto a běžeckým tréninkem, se konala dnes v hotelu Hilton. Účastnili jsme se také my, protože naše organizace podporuje běh se žlutou stužkou nejen finančně, ale také dalšími návaznými a potřebnými službami.

30. května 2018 Spolupráce se sociální pracovnicí Prahy 3 Lucií Krosnářovou přináší již mnoho let možnosti konkrétní a cílené pomoci našim klientům. Tentokrát jsme řešili pomoc při hledání bydlení a zajištění jeho financování pro klientku M. R. propuštěnou z věznice ve Světlé nad Sázavou.

26. května 2018 V tomto roce již 5. návštěva ve věznici ve Světlé nad Sázavou v rámci našeho programu Finance a VT. Trojice našich dluhových poradců při individuálních pohovorech řešila zadluženost odsouzených žen, které se našeho programu účastní.

25. května 2018 Věznice v Řepích patří v našem dluhovém poradenství již ke stálicím našich návštěv. Vždy perfektně připravené odsouzené jsou ve svém snažení podporovány skvěle a obětavě pracující sociální pracovnicí věznice paní L. Novákovou. Za to jí patří od nás velké poděkování.

24. května 2018 Prezentace zadluženosti odsouzených a možnosti jejího řešení proběhla tentokrát na prestižní akci pořádané Stálou konferencí českého práva v rámci Pražského právnického jara, která byla zaměřená na novelu insolvenčního zákona. Vystoupení předsedy spolku se zájmem sledovali zástupce justice, zákonodárci, exekutoři, insolvenční správci, mnozí věřitelé a další hosté a řečníci celodenní konference.

21. května 2018  Individuální dluhové poradenství poskytujeme také odsouzeným mužům ve věznici v Ruzyni. Na dnešní schůzky se dostavilo 10 odsouzených, se kterými náš pracovník řešil jejich zadluženost. Několik nově příchozích ukazuje neustálý zájem odsouzených o řešení problémů a rizik budoucího života.

18.května 2018 V rámci rozšiřování naší pomoci osobám propuštěným z výkonu trestu při řešení jejich dluhů, které jsou nejčastějším důvodem recidivy, jsme nově navázali spolupráci s Magistrátem Hradce Králové.

11. května 2018 Pravidelné návštěvy ve věznici v Jiřicích s Mezinárodním vězeňským společenstvím patří do kategorie dlouhodobé a individuální pomoci, kde se problematika dluhů a podmíněných propuštění dokonale doplňuje s prací mentorů MVS u společných klientů.

9. května 2018 S psychiatrickou léčebnou v Červeném Dvoře spolupracujeme již mnoho let. Dnešní den strávený v léčebně společně se sociálními pracovnicemi věznic a zástupci Generálního ředitelství VS ČR byl plný nejenom informací o historii léčebny a objektech, ve kterých se nachází, ale především o možnostech léčby, o nových odborných trendech v oblasti závislostí a samozřejmě také o možnostech využití léčebny pro osoby propuštěné z výkonu trestu v pokračování v jejich boji se závislostmi.

2. května 2018 Náš spolek se letos nejenom účastní, ale také finančně podpořil projekt Yellow Ribbon Run a na akci běhu se žlutou stužkou přispěl sponzorským darem, zapojil se do přípravy zajištěním tisku propagačních letáků, nabídl využití vlastních administrativních kapacit a nechal vyrobit reklamní banner na stánek ve fun zóně. Držíme palce nejenom všem běžcům, ale také všem organizátorům a podporovatelům tohoto úžasného projektu.

28. dubna 2018 V individuálním dluhovém poradenství jsme pokračovali i dnešního dne. Tentokrát v pravidelném termínu ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Poradit se o svých dluzích, začít s nimi pracovat nebo již řešit některé z dalších kroků a připravovat se na dobu po propuštění přišlo tentokrát 25 odsouzených žen.

27. dubna 2018 Problémy s dluhy se týkají drtivé většiny odsouzených ve všech věznicích u nás. Jsme tedy moc rádi, když můžeme s naším programem Finance a VT pomoci co nejvíce odsouzeným. Tentokrát to bylo 13 odsouzených z věznice v Praze – Ruzyni a Praze – Řepy na individuálním poradenství.

23. dubna 2018 Stejně jako v minulém roce, tak i letos jsme s odsouzenými ženami, které si ve věznici ve Světlé nad Sázavou doplňují nebo zvyšují v rámci výkonu trestu své vzdělání ve Středním odborném učilišti, Na Veselí 54, Praha 4, strávili dopolední část výuky a seznámili je s možnostmi řešení dluhů v době výkonu trestu, dluhovými omezeními života po propuštění a možnostmi osobního bankrotu, které jsou aktuální nebo se připravují. Ohlas byl velký a dotazů přišlo opravdu mnoho.

19. dubna 2018 Několikaletá spolupráce našeho spolku s Nejvyšším státním zastupitelstvím v oblasti řešení otázek institutu podmíněného propuštění přinesla nově článek, který byl zveřejněn v časopise Státní zastupitelství. První z pohledů předsedy našeho spolku na současný stav projednávání žádostí o PP se věnoval především obecným otázkám nastavení institutu PP a přístupu jednotlivých aktérů k jeho využívání a práci s ním.

14. dubna 2018 Předseda našeho spolku se zúčastnil kurzu v rámci Celožitvotního vzdělávání VS ČR s názvem Úvod do problematiky penitenciární péče v ČR, který vedla kpt. Mgr. Vlasta Rudolfová z Akademie Vězeňské služby Stráž pod Ralskem. Celodenní kurz byl doslova nabitý informacemi z oblasti nastavení a průběhu VT a proložen mnoha diskuzemi na různá témata o českém vězeňství.

13. dubna 2018 Že pátek 13. není v žádném případě den plný neštěstí ukázala další z návštěv u odsouzených mužů ve věznici v Jiřicích. Společně s pracovníky MVS jsme se ve skupinách odsouzených během 3hodinového sezení věnovali otázkám podmíněného propuštění, práce po propuštění z VT, řešení dluhů a navazování rodinných vazeb zpřetrhaných pácháním trestné činnosti a pobytem za mřížemi.

9. dubna 2018 Článek v časopise Právní rádce s předsedou našeho spolku se věnoval problematice dluhů, vězení a každodenní práci našeho spolku.

7. dubna 2018 První ze tří běhů v rámci Yellow Ribbon Run proběhl tuto sobotu jako Sportisimo 1/2Maraton Praha 2018. Úžasná prezentace na stánku YRR pod taktovkou Rubikonu s vždy usměvavou osobou hlavní tváře akce ředitelkou věznice ve Světlé nad Sázavou Dr. Gabrielou Slovákovou. Desítky běžců z řad odsouzených, bývalých odsouzených, zaměstnanců VS ČR a dalších sympatizantů se v žádném případě mezi 11.000 běžci neztratily a žlutá stužka byla díky všem hodně vidět. Jsme moc rádi, že i náš spolek přispěl k této skvělé akci a podílel se finančně a organizačně.

4. dubna 2018 Máme první klientku, která prošla insolvencí a krajský soud rozhodl o odpuštění zbytku jejích dluhů. Gratulujeme a doufáme, že bude ukončené oddlužení tím dalším správným krokem v jejím životě.

2. dubna 2018 O zvýšení pracovní odměny odsouzených samozřejmě informovala i média. Nejvíce nás nepotěšilo to, že byl ve článku uveden náš názor, ale to, jaké ohlasy zvýšení přineslo u diskutujících občanů. V absolutní drtivé většině to byly pozitivní názory, kdy diskutující spíše kritizovali, že navýšení je malé a odsouzení, kteří ve vězení pracují, by měli mít takovou mzdu, která není „vykořisťovatelská“ a umožní uhradit více z dluhů.

1. dubna 2018 Od dnešního dne začalo platit nové nařízení vlády o výši odměňování osob ve VT. Návazně byla novelizována vyhláška MSp o srážkách z odměny osob ve VT. Zvýšení základní odměny z 4.500 Kč na 5.500 Kč je jistě dobrým krokem, ale mělo přijít před deseti lety. Při současném zvyšování mezd působí spíše úsměvně, než jako systémové řešení. Nové rozdělení pracovní odměny pak přináší především možnost více si ušetřit na dobu po výstupu, ale možnosti hrazení dluhů již z výkonu trestu pořád sráží nepochopitelně vysoká položka nákladů výkonu trestu, kterou si stát bere nazpět. Více naleznete v rubrice Výkon trestu a vazby.

24. března 2018 Účastnic programu FINANCE a VT ve Světlé nad Sázavou je k dnešnímu dni 110, z toho 69 je stále aktivních a řeší svoji dluhovou problematiku. 33 odsouzených již program ukončilo zdokumentováním svých dluhů a nastavením dalšího řešení, dalších 6 skončilo na základě svého rozhodnutí a 2 byly vyřazeny z důvodu zneužívání programu. Dnešního setkání na individuálním poradenství se účastnilo 19 odsouzených.     

22. března 2018 Oficiální zahájení dalšího ročníku běhu se žlutou stužkou na podporu zaměstnávání odsouzených proběhl v komunitním centru Kotlaska Centra Rubikon. Yellow  Ribbon Run  2018 zahájila jeho zakladatelka ředitelka věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela Slováková, náměstek ministra spravedlnosti Vladimír Zimmel, zástupce organizace Run Czech, generální ředitelka hlavního sponzora D.A.S. a mnoho dalších hostů. jsme rádi, že jsme na organizaci mohli přispět nejen finanční částkou, ale také administrativní prací našich členů.

16. března 2018 Více než 10měsíční příprava na podmíněné propuštění byla korunována úspěchem. Okresní soud v Karlových Varech propustil našeho klienta pana O. V.  a vyhověl žádosti, kterou si sám podával. I přesto, že se jednalo o klienta v opakovaném výkonu trestu s drogovou trestnou činností, soudkyně OS ocenila především jeho přípravu na další život a práci s riziky. Soudu velice děkujeme a panu O. V. přejeme hodně štěstí a držíme palce.

16. března 2018 Pravidelné setkání s odsouzenými ve věznici v Jiřicích, na které docházíme s Mezinárodním vězeňským společenstvím proběhlo i v měsíci březnu. Hlavní témata byla osobní odpovědnost za svůj život, dluhy a finance, podmíněné propuštění a příprava na další život. Předseda našeho spolku a zástupkyně MVS poté navštívili předsedu Okresního soudu v Nymburce Mgr. Jiřího Rajma a prodiskutovali s ním otázky podmíněného propuštění, které se pravidelně řeší s odsouzenými v Jiřicích.

15. března 2018 Přednáška našeho spolku na téma Insolvence,její současnost a budoucnost proběhla ve věznici v Ostrově ve dvou kolech pro 70 odsouzených a 20 zaměstnanců. Mnoho dotazů ukazuje na velký zájem o aktivní řešení svých problémů.

13. března 2018 Do OVT Řepy docházíme pravidelně. Toto úterý jsme v rámci individuálního poradenství pomáhali s řešením dluhů a exekucí 6 odsouzeným ženám.

6. března 2018 Předseda našeho sdružení se účastnil debaty pořádané nakladatelstvím Economia v budově Právnické fakulty na téma zadluženosti Čechů a možností řešení. Mezi přednášejícími byl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, člen vedení České bankovní asociace JUDr. Hanzlík, exekutor JUDr. Lukáš Jícha, zástupce společnosti participující na podávání insolvenčních návrhů JUDr. Řeháček a ředitelka dluhové poradny Mgr. Lucie Kopecká. Těžko reagovat na slova někoho, kdo nezná potřeby dlužníků a rozhoduje z tepla své kanceláře na základě podkladů od mnoha zainteresovaných skupin.

1. března 2018 Pouhých 24 dní uplynulo od zamítavého rozhodnutí OS Plzeň – město, kdy soud velice nestandardně zamítl žádost, kterou si podával náš klient O. S. Velice nás těší, že na rozhodnutí Krajského soudu jsme nečekali dlouho a KS v Plzni rozhodl v řádech dnů a vyhověl naší stížnosti okamžitým propuštěným pana O. S. Usnesení KS zcela jednoznačně konstatuje, že Okresní soud Plzeň – město svoji pozici při prvoinstančním rozhodování nezvládl na požadované úrovni. Naše obrovská výtka patří i závěrům státní zástupkyně, která bohužel prokázala nepochopení institutu podmíněného propuštění.

25. února 2018 Měsíc únor jsme zakončili celodenní návštěvou věznice na Ruzyni a v Řepích. Neděle může někomu přidat zvláštní, ale měli jsme díky tomu možnost probrat otázky dluhů a jejich řešení se všemi zájemci bez omezení, které přináší jejich pracovní zařazení nebo další aktivity v průběhu pracovního týdne.

22. února 2018 Někdy vyrážíme za klienty my, jindy přijíždějí oni za námi. Od začátku roku nás v naší kanceláři navštívilo 8 klientů, kteří s námi navázali spolupráci v době výkonu trestu a pokračují i nadále. Nejvzdálenější návštěvou byl pan J. Š. z Opavy.

17. února 2018 Druhý rok našeho programu Finance a VT ve Světlé nad Sázavou přinesl některé změny, které mají pomoci našim klientkám se co nejlépe připravit na život po propuštění ve vztahu k jejich dluhům. Další setkání proběhlo jako pravidelně v sobotu a odsouzené ženy přišly připravené a se spoustou dotazů.

15. února 2018 Návštěvy u našich klientů nás často zavedou do různých míst měst v České republice. Do Dvora Králové nad Labem jsme vyrazili za klientkou P. M., které pomáháme řešit velice složitou životní situaci společně s Mezinárodním vězeňským společenstvím.

12. února 2018 Dluhová amnestie – kdy bude a kolik nám ušetří? To je nejčastější otázka začátku tohoto roku od našich klientů. Odpovídáme v naší Poradně.

9. února 2018 Jak mohu nastavit svůj život po propuštění z vězení, jak co nejlépe zvládnout své dluhy, aby mě neomezovaly, co všechno je možné udělat již z věznice. To jsou některé z oblastí, které jsme řešili na dalším pravidelném setkání  s odsouzenými  společně s Mezinárodním vězeňským společenstvím ve věznici v Jiřicích.

7. února 2018  Sociální odbor pražského Magistrátu je naším partnerem ve věcech spolupráce se sociálními kurátory a pracovníky odboru sociálně právní ochrany dětí. Velice děkujeme nejen za důležité a přínosné rady, ale především úžasnou komunikaci při péči o naše klienty.

5. února 2018 Velké překvapení a rozčarování nás čekalo při návštěvě projednávání podmíněného propuštění u Okresního soudu Plzeň – město. Netušili jsme doposavad, jak je možné takové jednání vést. Zda se jedná o nový způsob projednávání podmíněného propuštění nebo šlo jen o seznamovaní se s problematikou PP nového pana soudce, ukáže čas.

30. ledna 2018 Otázky dluhů a exekucí, příprava na podmíněné propuštění a život po propuštění z pohledu dluhů a insolvence. Témata, která jsme probírali na další z návštěv ve věznici Řepy.

23. ledna 2018 Spolupráce naší organizace s léčebnou v Červeném Dvoře pokračuje i v roce 2018. Tentokrát jsme vyrazili společně se sociální pracovnicí léčebny paní Olgou Bártovou do věznice ve Světlé nad Sázavou. Na Spo Toxi nás doprovodil na diskuzi s odsouzenými ženami, které zde řeší svojí závislost, i náš klient Roman K., který s námi pravidelně na besedy do věznic dochází.

20. ledna 2018 Program Finance a VT pokračuje ve věznici ve Světlé nad Sázavou i v tomto roce. Hned v lednu jsme otázky řešení dluhové problematiky diskutovali s dvacítkou odsouzených žen.

17. ledna 2018 Již tři účastnice našeho programu Finance a VT, které tento program ve věznici ve Světlé nad Sázavou navštěvovaly a byly propuštěné, nás kontaktovaly a pokračují s námi v dalším řešení své dluhové problematiky.

16. ledna 2018 První seminář sdružení Za branou v tomto roce. Téma: rodiny odsouzených. Diskuze nad tématem se účastnili zástupci věznic, GŘ VS, pražského magistrátu, neziskových organizací a jejich členů.

12. ledna 2018 Předseda našeho spolku byl pozván Nejvyšším státním zástupcem na poradu předsedů krajských soudů a krajských státních zástupců, kde vystoupil s informacemi získanými při řešení a monitoringu podmíněných propuštění. S NSZ v této věci komunikujeme již druhým rokem a velice si jejich přístupu k této problematice vážíme.

3. ledna 2018 První věznicí, kterou jsme navštívili v roce 2018, byla ženská pobočka věznice v Praze  – Ruzyni ve Velkých Přílepech. Společně s mezinárodním vězeňským společenstvím jsme v rámci externího dluhového poradenství diskutovali s odsouzenými ženami o problémech s financemi při návratu do běžného života.

18. prosince 2017 Ještě před koncem roku navštívili v rámci naší spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy náš spolek 4 noví klienti na specializované dluhové poradenství. Problémy těchto klientů nejsou často schopny řešit běžné dluhové poradny a tak se jednotlivé sociální odbory městských částí obracejí na nás. Ročně takto pomůžeme několika desítkám klientů.

12. prosince 2017 Dluhové poradenství, které v rámci programu Finance a VT probíhá po celý rok ve věznici ve Světlé nad Sázavou, přineslo první komplexní čísla a výsledky. Oproti mužům jsou odsouzené ženy zadluženy menší celkovou částkou, i když celkový počet dluhů je stejný. Zkoumalo se mnoho oblastí zadluženosti, třídila se data  a nalezla první systémová řešení. V našem programu budeme pokračovat i v roce 2018, a to hned dalším setkáním s odsouzenými v lednu nového roku. Podrobnější výsledky programu jsou pro zájemce k dispozici u vedení spolku.

24. listopadu 2017 Specializované oddělení TOXI věznice v Ostrově patří ke špičkovým pracovištím. Léčbou zde procházejí odsouzení se závislostí na drogách. Náš spolek již pomohl několika klientům tohoto pracoviště v návratu na svobodu. Velice nám v tom také pomáhá léčebna v Červeném Dvoře. I proto se konalo ve věznici další setkání bývalých klientů tohoto oddělení s odsouzenými, kteří se zde léčí dnes. Nechyběli zástupci našeho spolku, sociální pracovnice léčebny v Červeném Dvoře paní Olga Bártová, vedení věznice a odborní pracovníci oddělení TOXI. Těšíme se na další spolupráci.

16. listopadu 2017 Mnoho blízkých, rodinných příslušníků a přátel našich klientů, kteří jsou nebo byli ve výkonu trestu, nás kontaktuje, že by chtěli zjistit své dluhy. Bohužel jim nemůžeme „v pátrání“ po jejich dluzích pomoci, tuto službu naše organizace poskytuje pouze osobám ve vězení. Můžeme ale doporučit platformu www.seznamdluhu.cz, jejíchž služeb je možno využít a nechat po svých dluzích pátrat opravdové odborníky. Náš spolek s touto platformou velice úzce spolupracuje a vyměňuje si zkušenosti z oblasti monitoringu dluhů.

12. listopad 2017 Stejně jako v předešlých 3 letech jsme se i letos zapojili do národní potravinové sbírky a nakoupili plný koš potravin a hygienického zboží.

11. listopad 2017 Letošní v pořadí již 10. setkání v rámci našeho programu Finance a VT s odsouzenými ženami ve věznici ve Světlé nad Sázavou posunulo účastnice programu o další krok dál v řešení jejich dluhů a exekucí. Jsme rádi, že ani po 11 měsících zájem o nás program nepolevuje a hlásí se nové a nové zájemkyně.

9. listopadu 2017 Pravidelná měsíční návštěva u klientů ve věznici v Jiřicích, kam docházíme společně s Mezinárodním vězeňským společenstvím, se tentokrát nesla v duchu osobních a rodinných vztahů. Stabilní rodinné zázemí a podpora okolí jsou velice důležité pro návrat z vězení a pomáhají zvládat případné nástrahy života. Důležité jsou samozřejmě také vyřešené dluhy a exekuce, které dopadají např. na společné bydlení nebo rodinný rozpočet. Každý z odsouzených navíc dostal dva vánoční pohledy se známkami, aby napsal někomu, s kým mu vězení zpřetrhalo vazby nebo někomu, komu dluží vysvětlení a omluvu. Držíme palce.

30. října 2017 V únoru tohoto roku si podal náš klient L. M. k soudu v Nymburku žádost o podmíněné propuštění. Soud nařídil vyhotovení znaleckých posudků. Dnes se ani napotřetí k soudu nedostavili soudní znalci. Omluvili se z osobních a pracovních důvodů. Překvapilo nás, že se soud opět jen odročil na konec listopadu. Doufáme, že to si již oba znalci udělají osobní i pracovní volno a předvolání soudu budou akceptovat.

26. října 2017 Při každé návštěvě odsouzených ve věznici s potěšením zjišťujeme, že se zvyšuje jejich zájem o řešení finančních problémů a čím dál více si odsouzení uvědomují, že právě dluhy je často dovedly nazpět od vězení. Se skupinou odsouzených, kterou navštěvujeme ve věznici v Jiřicích společně s Mezinárodním vězeňským společenstvím, jsme hovořili o možnostech insolvence po propuštění na svobodu.

20. října 2017 Životní osudy a cesty jsou často velice složité. U našich klientů bývají zamotané mnohdy ještě více. V poledních 14 dnech jsme pomáhali naší klientce Petře. M. řešit finanční problémy, které ji přinesla její dlouhodobá hospitalizace v nemocnici, kam se krátce po podmíněném propuštění dostala. Sociální pracovnice nemocnice, která se o ní měla starat, bohužel moc aktivní nebyla. Jsme rádi, že se vše vyřešilo a Petra se bude moci finančně částečně osamostatnit.

12. října 2017 Na každoročním Fóru věřitelů, které pořádá Asociace inkasních agentur, jsme dostali prostor představit odsouzeného jako dlužníka. Jaké má možnosti komunikace s věřiteli, kolik je jeho příjem a kolik může ze svého příjmu ve vězení splácet. K představení této problematiky jsme přizvali Generální ředitelství Vězeňské služby. Mgr. Šárka Černá, DiS. z odboru vazby a trestu a Mgr. Eva Bartáčková z ekonomického odboru představily také možnosti spolupráce VS ČR s věřiteli a navýšení pracovní odměny odsouzených, která je plánovaná na jaro příštího roku.

7. října 2017 Tentokrát více než 30 odsouzených žen využilo naše individuální dluhové poradenství ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Letos již 9. návštěva našich zástupců v této věznici umožnila dalším odsouzeným ženám řešit své konkrétní problémy s dluhy, exekucemi a dalšími závazky. Odsouzené chodí na setkání s námi připravené a mnoho z nich své dluhy řeší opravdu aktivně i s ohledem na svůj budoucí život po propuštění.   

6. října 2017 Na školení České asociace věřitelů chodíme velice rádi. Vždy se dozvíme množství zajímavých informací a můžeme diskutovat o specifikách řešení zadluženosti u osob ve výkonu trestu s těmi nejpovolanějšími. Tentokrát to byl soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha a insolvenční správce JUDr. Aleš Jirásek.

1. října 2017 Ze čtyř druhů věznice máme nyní již pouze dvě. Začala platit novela zákona, která má umožnit věznicím lepší možnosti v práci s odsouzenými díky a jejich umisťováním. Dohled a dozor se tedy ruší a v budoucnu budou soudy posílat odsouzené pouze do ostrahy a zvýšené ostrahy. V ostraze si pak věznice odsouzené již sama rozdělí do oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení.

21. září 2017 Běžná návštěva projednávání podmíněných propuštění u Obvodního soudu pro Prahu 4 se proměnila v poměrně zajímavou záležitost. Ze 3 jednání jsme nakonec absolvovali pouze jedno, to první. U druhého zapomněl soudce pozvat senát, takže se odročovalo a k druhému nebyla pozvána veřejnost a soudkyně nás nechala čekat na chodbě a nepozvala do soudní síně. Věc budeme řešit s vedením soudu.

14. září 2017 MVS má ve věznici v Jiřicích úžasnou skupinu odsouzených mužů, se kterými již dlouhou dobu velice úspěšně pracuje na jejich návratu do běžného života. Nás spolek dochází pravidelně za touto skupinou s řešením problémů jejich zadluženosti. Tentokrát jsme formou kolektivní aktivity hovořili o možnostech vzniku dluhů a způsobech jejich řešení. Příště nás čeká další oblíbené téma, kterým je insolvence.

5. září 2017 Okresní soud v Havlíčkově Brodě podmíněně propustil naši klientku P. M., o kterou jsme se starali společně s Mezinárodním vězeňským společenstvím. Dorazila za námi na pražské hlavní nádraží, kde jsme ji s její mentorkou z MVS Simonou vyzvedli a přivítali. Členka MVS ji poté odvezla do jejího nového domova, kde bude společně se svojí malou dcerou. Přejeme mnoho štěstí, zdraví a sil v novém životě.

3. září 2017 Díky opravdu nízké nezaměstnanosti se daří zaměstnávat čím dál více odsouzených. Věříme, že se tento trend udrží a práce odsouzených se pro zaměstnavatele stane natolik zajímavá, že o ní budou mít zájem i v budoucnu. A daří se i v dalších aktivitách s odsouzenými. Ve věznici v Jiřicích dokončili první odsouzení rekvalifikaci na včelaře. I když to někomu může připadat „zvláštní“ nebo nicotné, což jsme jako názor také zaznamenali, tak je nutné říct, že každá taková aktivita, která jakkoliv může pozitivně ovlivnit život osob po podmíněném propuštění, je velice důležitá a má svůj smysl.

21. srpna 2017 Konečně se MSp rozhoupalo a začalo po 17 letech řešit zvýšení pracovní odměny odsouzených a její rozdělení. Přidat k částce 4,500 pouze 1.000 Kč je však opravdu žalostně málo a ponechat nesmyslně vysoké náklady výkonu trestu pak postrádá jakoukoliv logiku. Nakonec se vlastně nevyřeší vůbec nic. Dopad na zadlužení odsouzených bude minimální, recidivu tato úprava nikterak nesníží a návazné navýšení minimální mzdy a inflace nakonec ani provedenou úpravu nepokryjí.

16. srpna 2017 Ministerstvo spravedlnosti připravilo úpravu vzhledu a obsahu dokumentů, které zasílají dlužníkům exekutoři. Měli možnost jsme tyto návrhy vidět a můžeme je zhodnotit jednou větou. Dobrou myšlenku zabila špatná realizace. Poslali jsme tedy na MSp naše 7stránkové vyjádření k této věci, které obsahovalo především naše komentáře k současnému stavu a plánovaným změnám tak, jak je vnímáme my při naší každodenní práci s dlužníky a komunikaci s exekutory.

11. srpna 2017 Vždy se rádi dozvíme nebo přesvědčíme, že naše práce má smysl. Velkou odměnou je pro nás každý klient, kterému pomůžeme vyřešit jeho problémy. Ať se jedná o dluhy a exekuce nebo o jiné problémy života ve vězení a po propuštění na svobodu. Za poslední měsíc nás kontaktovali další 2 propuštěné ženy a 1 propuštěný muž, se kterými jsme navázali kontakt v době výkonu trestu. Jsme rádi, že se na nás obrátili po svém propuštění a můžeme společně pracovat na všem, co jsme ve vězení započali.

8. srpna 2017 Proběhla návštěva našeho zástupce u klienta ve věznici v Ostrově nad Ohří a první krok v rámci přípravy na společné podání žádosti o podmíněné propuštění.

5. srpna 2017 Další třicítka odsouzených žen na nás čekala ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Tři členové našeho spolku celý den radili odsouzeným s exekucemi a dluhy, aby se mohli ve své dluhové problematice zorientovat a začali hledat řešení nebo se na řešení alespoň připravovat. I když jsou možnosti ve VT omezené, tak každá aktivita a vykonaný krok jsou důležitou částí budoucího celku nalezeného řešení.

2. srpna 2017 Stejně jako v nedávné době, tak i dnes jsme diskutovali o exekucích a práci. Tedy o tom, jak najít zaměstnání, když má klient exekuce, jak se provádí srážky ze mzdy, kolik zbude z výplaty. A kde jsme toto téma tentokrát řešili? Společně s MVS na pravidelné návštěvě ve věznici ve Velkých Přílepech. Odsouzené měly mnoho dotazů, na které jsme odpověděli a pomohli jim jistě v jejich přemýšlení o tom, jak nastavit svůj život po podmíněném propuštění.

29. července 2017 Server seznam.cz přinesl ve svém pořadu Duel diskuzi ministra spravedlnosti a zástupce Člověka v tísni o novele insolvenčního zákona. Jistě si udělejte 17 minut času, protože to stojí za to. Nenapadne Vás totiž, že takto může fungovat přemýšlení o novelách zákonů a jejich schvalování. Novela, která učiní nedostupný osobní bankrot pro tisíce zadlužených občanů, je prostě šílenost. Za takovou práci by v soukromém sektoru padaly hlavy. A ujištění advokátní komory, že o podání návrhu bude zájem ze strany advokátů i za 4.000 Kč je stejně bláhový, jako že advokát si v případě neúspěchu neřekne o tučnou odměnu. Jak nás informovali naši klienti, tak ani advokátní kanceláře samotného vedení advokátní komory tuto službu neposkytuje.

18. července 2017 Dluhy a exekuce samozřejmě trápí i odsouzené ženy, které vykonávají svůj trest ve věznici v pražských Řepích. Na žádost věznice a sociální kurátorky jsme pomáhali řešit problémy s komplikovanou dražbou nemovitostí a komunikaci s věřiteli dvěma odsouzených.

7. července 2017 Další z novel, které připravilo a prosadilo MSp, se týkala insolvenčního zákona. Důvodem byly aktivity oddlužovacích agentur, které žadatelům s potřebnou mírou neporadily a požadovaly vysoké platby. Bohužel tato novela přinesla ještě větší problémy. Pro mnoho dlužníků se stala insolvence nedostupná, protože pokud nemají potřebné dokumenty, tak právníci, exekutoři, notáři a insolvenční správci za zákonem daný maximální limit 4.000 Kč nikomu žádné dokumenty shánět nebudou. Je nepochopitelné, že takový nesmysl někdo navrhl a prošel schvalovacím procesem. Je vidět, že být politik nemá nic společného s reálným pohledem na běžný život. Ze zlatých klecí se nedá prostě udělat zákon, který by byl funkční a smysluplný.

1. července 2017 Pravidelná měsíční návštěva věznice ve Světlé nad Sázavou byla dalším z realizovaných bodů programu FINANCE A VT, který v této věznici realizujeme. 3 členové našeho spolku tentokrát při osobních pohovorech řešili problematiku zadluženosti, exekucí, dražeb a nastavení života s dluhy po podmíněném propuštění u dalších 26 odsouzených žen.

30. června 2017 Díky iniciativě neziskové organizace Romodrom jsme se na Úřadu práce pro Prahu – západ setkali s několika propuštěnými, kterým se nedaří najít si zaměstnání s odvoláváním na dluhy a exekuce, které jim znemožňují normální život. Při více něž dvouhodinové diskuzi jsme vysvětlili systém srážek exekucí ze mzdy prováděných zaměstnavatelem, možnosti nalezení zaměstnání s exekucemi a odpověděli na mnoho konkrétních dotazů jednotlivých účastníků.

30. června 2017 V datové schránce se objevila příjemná zpráva. Okresní soud v Lounech rozhodl o osvědčení se našeho klienta pana E. Z., za kterého jsme podali záruku v roce 2012. Poměrně dlouhá zkušební doba proběhla bez problémů. Klient pracuje, splácí své dluhy, stará se o rodinu a plní si všechny své povinnosti. Náš spolek po celou dobu pravidelně s klientem komunikoval, scházel se a pomáhal mu ve všem potřebném. Soudu také zasílal pravidelné zprávy o jeho chování. Držíme palce a věříme, že E. Z. bude i dál žít spořádaným životem.

17. června 2017 Ve dnech 15. a 16. června proběhla namátková kontrola osob, které spolupracují s naším spolkem v rámci záruky za dovršení nápravy odsouzeného na Moravě. Byly provedeny návštěvy doma i na pracovišti a jsme velice rádi, že vše proběhlo bez jakýchkoliv problémů a žádný z kontrolovaných klientů neporušil stanovený režim a příslušné podmínky. Po zpracování zápisů budeme informovat také soudy.

15. června 2017 Problematika dluhů a exekucí, které značně omezují každého, kdo s nimi musí žít, se promítá i do života odsouzených. Aby s nimi mohli žít s co nejmenším rizikem budoucí recidivy po svém propuštění, je potřeba je umět zvládat a pracovat s nimi. Ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím pomáháme tuto problematiku řešit odsouzeným ve věznici v Jiřicích. Na dnešním setkání jsme dluhy rozebírali z pohledu přípravy na podmíněné propuštění.

14. června 2017 Yellow Ribbon Run formou běhu pod heslem „Uteč předsudkům“ ukazuje, že mezi lidmi není potřeba hledat neustále rozdíly. Ve více než 60 štafetách, které se na start O2 maratonu 4*5 km postavily se žlutou stužkou, běželi společně odsouzení, zaměstnanci vězeňské služby, ministerstva a zaměstnavatelů a mnoho dalších podporovatelů společné myšlenky. Mezi běžci byl i ministr spravedlnosti Robert Pelikán, náměstek GŘ VS ČR Simon Michailidis, ředitelka PaMS ČR, ředitelka věznice ve Světlé Gabriela Slováková a mnoho dalších, kterým není problematika nápravy odsouzených lhostejná. Těšíme se na další ročník.

9. června 2017 Název naše spolku je slovo, které je velice dobře známé, ale jeho psaní činí již častokrát problémy. Pokud připojíme ještě pomlčku a písmena „os“, která označovala občanské sdružení v dobách našeho vzniku, je pak naše doména už opravdu hodně složitá. Protože se stávalo, že naši klienti měli se psaním mailu problémy, nebylo složité se u adresy info@os-lighthouse.cz přepsat nebo překlepnout, zprovoznili jsme novou mailovou adresu, jejíž zadání bude jistě jednodušší. Naše nová mailová adresa je tedy info@lgh.cz. Písmena lgh jsme zvolili jako zkratku našeho jména Lighthouse. Samozřejmě že i nadále budou funkční dosavadní mailová spojení. Další info v rubrice Kontakty.

8. června 2017 Někdy se školíme my, někdy zase naopak školíme někoho my. Tentokrát jsme vyrazili předat naše zkušenosti do Kralup nad Vltavou na školení sociálních pracovníků pražských městských částí, které pořádal odbor správních činnosti ve zdravotnictví a soc. věcí pražského magistrátu. Představili jsme možnosti nového spotřebitelského zákona, otevřeli otázku konsolidací, zpětných hypoték pro seniory a seznámili účastníky s novinkami u insolvencí, které se dotýkají mnoha klientů sociálních odborů městských částí.

5. června 2017  Platforma pro spolupráci pro oblasti vězeňství a alternativních trestů, kterou svolává Ministerstvo spravedlnosti, se tentokrát týkala více oblastí. Byli jsme pozváni k účasti na projektu Otevřené věznice, který se spouští na podzim ve věznici v Jiřicích a k programu pilotního dluhového poradenství, které startuje ve znojemské věznici. Dále se diskutovalo o otázce rodin odsouzených a připojili jsme se i do diskuze o dalších potřebných tématech z oblasti našeho působení.

2. června 2017 Semináře na téma vězeňství bývají častokrát jen pouhým opakováním již mnohokrát řečeného. To v žádném případě ale neplatí o akcích, které pořádá Občanské sdružení Za branou. Tentokrát jsme byli pozvání na půdu Ministerstva práce a soc. věcí a diskutovali o možnosti zaměstnávání odsouzených osob v průběhu VT a po propuštění nejenom se zástupci věznice v Rýnovicích, GŘ VS ČR, PaMS, ale také se samotnými zaměstnavateli a pracovními agenturami.

1. června 2017 S velkým potěšením jsme si přečetli odpověď Nejvyššího státního zastupitelství k našemu podnětu na postupy OSZ v Pardubicích a Hradci Králové při projednávání žádostí o podmíněné propuštění. Kontrola NSZ nám dala jednoznačně za pravdu, uznala naše připomínky a potvrdila nutnost změny přístupu při projednávání žádosti o PP těch státních zástupců, kteří se omezují pouze na obecné konstatování vedení řádného života bez dalšího hodnocení podmínek podmíněného propuštění. Věříme, že potřebná změna se brzy projeví i v praxi.

29. května 2017 Městský soud v Brně a Okresní soud v Chomutově nás podpořili v naší práci a propustili dva naše klienty, které jsme připravovali na opakované podmíněné propuštění. Zvolili jsme u obou variantu pečlivé přípravy na podmíněné propuštění a využili k tomu dobu 6 měsíců, kterou stanovuje zákon pro další možné podání žádosti ze strany odsouzeného. Lhůtu jsme neobcházeli podáním záruky, jak po nás klienti často chtějí. Věříme, že oba propuštění svého rozhodnutí nelitují a ve svém dalším životě ocení vše, co jsme společně pro jejich nový život v oněch 6 měsících připravili a co jsme je naučili.

27. května 2017 Další pravidelná návštěva věznice v rámci programu Finance a VT proběhla tuto sobotu ve Světlé nad Sázavou. Odsouzené ženy byly rozděleny na dvě skupina. Dopolední, která se seznamovala s problematikou dluhů a exekucí nově a odpolední, která již řeší konkrétní dluhy a exekuce a provádí další návazné kroky s nimi.

25. května 2017 abychom mohli našim klientům poskytovat správné informace, musíme se pravidelně školit a vzdělávat. Tentokrát jsme na celodenním školení spojeném s workshopem získávali nové informace ohledně insolvenčního řízení, které prezentovali na školení spolupořádané Českou asociací věřitelů kapacity z dané oblasti, např. JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu, JUDr. Libor Vávra, předseda MS v Praze, Mgr. Luboš Dörfl, předseda KS v Ústí nad Labem, JUDr. Zdeněk Krčmář, soudce Nejvyššího soudu nebo známý insolvenční správce JUDr. Michal Žižlavský.  Odpolední workshop pak vyplnili např. JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph. D., místopředseda KS v Č. Budějovicích nebo soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha.

7. května 2017 Yellow Ribbon Run je výborný počin, který v rámci jedné z největších sportovních akcí u nás – Volkswagen Maraton Praha – upozorňuje na potřebu zaměstnávání vězňů při návratu do běžného života. Na maratonu v centru Prahy byl letos nově stánek této iniciativy. Ředitelce sázavské věznice, která Yellow Ribbon Run do Čech přivezla, patří velký dík. Kdyby se zástupci dalších spolupracujících organizací, např. Rubikonu a PaMS pohybovali více mezi lidmi a ne pouze ve VIP zóně, jistě by se povedlo úžasnou myšlenku a heslo akce „Uteč předsudkům!“ ještě více přenést mezi běžné návštěvníky pražského maratonu. I my jsme přišli fandit nejen těm běžcům, kteří si na svůj dres připnuli žlutou stužku, kterou vyráběly odsouzené ženy ze Světlé nad Sázavou.

3. května 2017 Bezplatný seminář zaměřený na problematiku procesu exekuce  Občanské poradny REMEDIUM ve spolupráci s městskou částí Praha 10, kterého jsme se účastnili, byl nazván Exekuce – předpoklady pro její nařízení, fáze exekuce a její formy. Bohužel v závěru již nezbyl dostatek času na řešení konkrétních forem exekucí v praxi, což by jistě sociální pracovnice  a pracovníci uvítali.

29. dubna 2017 Další z řady celodenních návštěv ve věznici ve Světlé nad Sázavou v rámci našeho programu Finance a VT nám umožnilo poradit při řešení dluhové problematiky další skupině odsouzených žen.

21. dubna 2017 Naše dlouhodobá spolupráce se sociální kurátorkou městské části Praha 3 Bc. Lucií Krosnářovou umožňuje pomoci klientům i při řešení složitých problémů. V případě pana R. H. jsme na základě plné moci umožnili klientovi vyřešit problémy s dědictvím a získat na úhradu svých dluhů a život po propuštění mnohem větší finanční částku.

20. dubna 2017 Na pražském magistrátě se konala konference spolku Šance na návrat s názvem Možnosti a rezervy současných penitenciárních systémů a jejich dopady na občany Prahy ohrožené sociální exkluzí. Co k tomu říct. První příspěvek přednesl zástupce syndikátu novinářů, druhý koncipient advokátní kanceláře, který se prezentoval jako odborník na problematiku bezdomovectví a třetím příspěvkem byla přísedící soudu MS Praha o tom, jak funguje soustava českých soudů a jak probíhá soudní stání. O penitenciární péči nepadlo ani slovo, postpenitenciární dle slov koncipienta AK neexistuje. Až se z úrovně této „konference“ trochu vzpamatujeme, napíšeme více zážitků z této akce.

20. dubna 2017 V posledních 15 měsících je nejčastějším dotazem otázka podmíněných propuštěných. Ptáte se nás, zda se změnila legislativa, proč se nepouští a co dělat. Poradit je však velice složité. Pokusili jsme se tento stav aspoň trochu rozebrat v naší Poradně.

13. dubna 2017 Na podání ředitele věznice v Příbrami propustil okresní soud v rámci podmíněného propuštění našeho dlouholetého klienta pana L. H., který se naším klientem stal již v roce 2012. Prošli jsme společně více než roční vazbu, roční čekání na rozsudek na svobodě a další rok a půl ve výkonu trestu. I do další etapy jeho života jdeme společně a pomůžeme v bezproblémovém návratu do běžného života. Panu řediteli plk. Mgr. Purkartovi za jeho rozhodnutí požádat soud o podmíněné propuštění pana L. H. velice děkujeme.

5. dubna 2017 Spojení práce několika specializovaných subjektů s rozdílným obsahem má jistě svoje obrovské přednosti. My jsme velice rádi, že díky naší mnohaleté spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím můžeme dluhovou problematiku začlenit i do programu ostatních organizací. Tentokrát jsme společně navštívili věznici ve Velkých Přílepech.

4. dubna 2017 Spolupráce naší organizace s Městkou části Praha 3 trvá již několik let. Zdejší sociální kurátorka Bc. Lucie Krosnářová patří bezesporu k těm, kteří dovedou pomoci i nad rámec svých povinností a její péče o klienty je i pro nás obrovskou motivací. Jsme velice rádi, že díky naší pravidelné účasti v pracovní skupině prevence kriminality, můžeme kromě spolupráce se společnými klienty také pomáhat nastavovat na Praze 3 obecná pravidla pro snížení recidivy a pomoc při návratu osob k bezproblémovému a správnému způsobu života.

28. března 2017 Velice rád jsme využili pozvání Středního odborného učiliště, Na Veselí 54, Praha 4, odloučené pracoviště SVŠ Světlá nad Sázavou a dopolední výuku strávili společně s odsouzenými ženami nad tématy dluhů, exekucí a insolvencí. Desítky dotazů směřovaly do všech oblastí spojených s těmito tématy. Velký zájem byl o možnosti insolvence po propuštění z výkonu trestu.

25. března 2017 Letoš již třetí poradenské setkání s odsouzenými ženami ve věznici ve Světlé nad Sázavou proběhlo na konci měsíce března. Více než 30 žen nově vstoupilo do programu Finance a VT nebo postoupilo v problematice řešení dluhů a exekucí o další krok dál.

20. března 2017 Díky spolupráci s pražským magistrátem, sociálními pracovníky a kurátory jednotlivých městských částí jsme od začátku roku pomohli při řešení konkrétních případů, které kromě běžné zadluženosti potřebovali vyřešit i další problematické oblasti. Jedná se většinou o rodinné vztahy, nemoci nebo dědictví.

12. března 2017 Na stránkách serveru idnes.cz běží seriál článků s názvem Zločin a trest. Řada zajímavých článků pohlíží na uvedenou problematiku z různých úhlů a umožní tak každému udělat si svůj vlastní názor.

9. března 2017 Na poradě sociálních pracovnic jednotlivých městských částí na pražském Magistrátě jsme tentokrát vystoupili s příspěvkem, který se týkal změn, které pro sociálně vyloučené a důchodce přinesl zákon o spotřebitelském úvěru platný od 1. prosince 2016. Jsme rádi, že jsme mohli zprostředkovat dále kontakt s Asociací inkasních agentur, jejíž president také na setkání vystoupil, představil fungování asociace a vysvětlil práva a povinnosti inkasních agentur v rámci procesu vymáhání dluhů.

26. února 2017 Ani v tomto měsíci jsme nechyběli v českých věznicích. V rámci spolupráce s MVS jsme zavítali do věznice v Jiřicích a pokračovali v řešení otázek dluhů a exekucí. Ve Světlé nad Sázavou jsme pak při celodenních pohovorech pomáhali odsouzeným ženám se získáním přehledu o jejich dluzích a nastavení další práce s nimi.

21. února 2017 Pilotní projekt Probačních domů byl hlavním tématem dalším setkání, které pořádal spolek Za branou. Zástupci Nové šance představili jak projekt jako celek, tak jeho průběh, hodnocení a možnosti jeho využití do budoucna. Rádi jsme se připojili k diskuzi, ve které vystoupili také zástupci Ministerstva spravedlnosti a ředitelka Probační a mediační služby.

16. února 2017 Prezident podepsal novelu trestního zákoníku, která změní dosavadní systém „dělení“ odsouzených. Místo současných 4 typů věznic (dohled, dozor, ostraha a zvýšená ostraha), budou jen dva. Současný dohled, dozor a ostraha budou napříště společně ostrahou. Ta se bude dále dělit na oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení a o zařazení do nich bude rozhodovat ředitel dané věznice. Zákon je účinný od 1. října 2017.

6. února 2017 Dobrá příprava se vyplácí… Díky dlouhodobé a intenzivní přípravě je možné uspět u soudu se žádostí o podmíněné propuštění i u odsouzených, kteří byli odsouzeni za zvlášť závažné trestné činy. Důkazem je klient našeho spolku T.M., který se po více než 10 let dostal na svobodu. Bylo to možné také díky přístupu soudu a státního zástupce, kteří právě přípravu na život po propuštění a zajištění budoucnosti dovedli ocenit.

30. ledna 2017 Tak se zatím pořád bude volat za 15 Kč za minutu. ÚOHS vyhověl návrhu společnosti O2. Nezbývá než se i nadále spolehnout na volání na pevné linky poskytovatelů internetu, u kterých je volání z budek umístěných ve věznicích za ceny běžných hovorů na pevné linky. Již dříve jsme o této problematice informovali v naší Poradně.

29. ledna 2017  V návštěvách klientů ve věznicích jsme v měsíci lednu přidali ještě dvě další. V pátek jsme s MVS ve věznici v Jiřicích diskutovali se skupinou odsouzených o možnostech, které mají při řešení svých dluhů. Mezi dotazy tentokrát převládaly otázky směřující k životu a dluhům po propuštění a možnostech insolvence. V sobotu 28. ledna jsme se pak v rámci rozšiřování dosavadní spolupráce s věznicí ve Světlé nad Sázavou věnovali na osobním finančním poradenství dalším 15 klientkám. Za náš spolek byly k dispozici 3 poradci a odsouzené ženy tak dostaly potřebné informace při osobním pohovorech.

19. ledna 2017 Další návštěva věznice v Praze Ruzyni u našich klientů, která proběhla jako obvykle díky naší spolupráci s úžasnými sociálními kurátorkami z Prahy 6. Řešení dluhů a exekucí přímo osobně s jednotlivými odsouzenými je mnohem efektivnější a méně časově náročnější. Stejně tak i příprava na podání žádosti o podmíněné propuštění.

15. ledna 2017 Podmíněné propuštění a podanou záruku bereme opravdu vážně. Náš klient Roman K., který už druhým rokem funguje bez problémů, se přestěhoval do nového pronajatého bytu. Od nás dostal do začátku půjčku na část nákladů na pronájem a kauci, novou mikrovlnnou troubu a koš plný potravin do začátku. Díky insolvenčnímu řízení má omezené příjmy a naši pomoc přivítal. Nový byt mu umožní kromě samostatného bydlení lepší péči o syna, o kterého se pravidelně stará na základě dohody s bývalou manželkou.

12. ledna 2017 Věznice jsou opět přeplněné. Podle generálního ředitele VS ČR je současný stav zpět v době před poslední amnestií. Nedaří se nalézt řešení, ani současné navyšování kapacit v jednotlivých věznicích a elektronické náramky situaci nevyřeší. Pokud k tomu přidáme stav, v jakém se nyní nachází zcela ochromený systém podmíněných propuštění, kdy z obavy o případný postih soudy na základě doporučení státních zástupců nepouštějí poměrně často již ani prvotrestané osoby splňující veškerá kritéria, budou počty vězňů neustále narůstat.

11. ledna 2017 Další z insolvenčních řízení, tentokrát naší klientky z věznice ve Světlé nad Sázavou, které jsme společně podávali v minulém roce, pokračovala jednáním u Krajského soudu v Plzni. Díky odvolání jednoho z věřitelů proti opožděnému podání přihlášky a současně probíhajícímu řízení o rušení příklepu z provedené dražby, kdy se exekutor i přes podaný návrh pokusil dražbu realizovat, bylo jednání odročeno.

30. prosince 2016 Česká pošta se letos o Vánocích opravdu předvedla. Doručování po Praze trvalo 4 pracovní dny. Dopis z věznice na Pankráci odeslaný 20. prosince, dorazil 23. Protože šlo o podání stížnosti, způsobilo to docela problémy. Jen doručení vyhotovení usnesení od soudu a zaslání našeho dopisu klientovi trvalo neskutečných 6 pracovních dní. Druhý dopis, který byl odeslaný 23. prosince z ruzyňské věznice, dorazil 29. prosince odpoledne. Doufáme alespoň, že všechny dopisy dorazily a nezůstal žádný nikde „na cestě“.

29. prosince 2016 V druhé polovině roku 2016 došlo k několika změnám při provádění srážek z pracovní odměny odsouzených a peněz zaslaných do věznice. Nešlo o změnu legislativy, ale o změnu postupu ze strany exekutorů. Ti začali do věznice zasílat exekuční příkazy k provádění srážek z úložného, kapesného a osobního účtu odsouzeného. Jak se k tomu staví Vězeňská služba a jaký je náš názor si přečtěte v naší Poradně.

20. prosince 2016 Krajský soud v Hradci Králové vyhověl naší stížnosti, zrušil opravdu divoké rozhodnutí Okresního soudu v Hradci Králové a propustil našeho klienta z výkonu trestu v rámci podmíněného propuštění.

8. prosince 2016 Mezi jisté výhody insolvenčních řízení patří možnost insolvenčního správce vyhodnotit oprávněnost nároků všech přihlášených věřitelů a jejich pohledávek. U klientky, která je ve VT ve Světlé nad Sázavou a osobní bankrot je řešen prodejem majetkové podstaty, se díky tomu snížil její dluh o více než 200.000 Kč. Příští roky tedy opustí věznici a po provedení potřebných administrativních úkonů začne zcela bez dluhů.

2. prosince 2016 Po mnoha letech se Vězeňská služba ČR rozhodla změnit poskytovatele telefonních služeb pro odsouzené. Volání za 15 Kč za minutu bylo již dlouhou dobu neudržitelné. Současný poskytovatel společnost O2 ale o své jistě vysoké výdělky přijít nechce, tak se brání u antimonopolního úřadu.

1. prosince 2016 Každý měsíc nás oslovují další klienti s dotazy na řešení exekucí a dluhů. Jen v měsíci listopadu to bylo 14 nových zájemců. Postupně se zvyšuje počet těch, kteří začínají své problémy řešit ve chvíli, kdy ještě není pozdě a nedostali se do tlaku desítek exekucí. Kontaktují nás také častěji sociální pracovnice věznic a sociální kurátorky z celé republiky. Těší nás, že o naše služby je zájem.

30. listopadu 2016 Setkání pracovní skupiny k projektu Komplexního programu prevence kriminality na Praze 3 přineslo opět po roce možnost řešení problémů osob, které se po propuštění z výkonu trestu vrací právě do této městské části. Zástupci MČ Praha 3 diskutovali s naší organizací, dalšími neziskovými organizacemi a soc. kurátory především o potřebách zaměstnání, bydlení a začlenění naší cílové skupiny do běžného života.

28. listopadu 2016 Konference Asociace občanských poraden na téma  Zlepšování finanční gramotnosti a prevence předlužení Pražanů, které jsme se účastnili, přinesla další z možností diskuze na toto aktuální téma.

21. listopadu 2016 Hledání toho správného receptu na snížení recidivy a zlepšení funkčnosti českého vězeňství přináší mnoho nových myšlenek a nápadů. Nakolik bude funkční s přínosný projekt otevřené věznice, která se začne budovat v Jiřicích, jsme velice zvědaví. Měli jsme možnost se na výzvu Ministerstva spravedlnosti k tomuto projektu vyjádřit. Jistě v něm převládají pozitiva a nové obrovské možnosti. Věříme, že se vyvaruje starých chyb a vezme si s sebou jen to dobré.

14. listopadu 2016 Spolupráce s Generálním ředitelstvím VS ČR a mnoha exekutorskými úřady nás přivedla na další seminář pořádaný pro sociální pracovnice věznic v Přední Labské. Kromě nových dat o zadluženosti odsouzených se také se zástupkyněmi ekonomického oddělení GŘ VS řešily otázky provádění srážek z pracovní odměny odsouzených, především pak z tzv. úložného.

10. listopadu 2016 Díky spolupráci s Českou asociací věřitelů jsme byli pozváni na seminář k novinkám v insolvenčním zákoně. Diskutovat o nich jsme mohli s JUDr. Michalem Žižlavským, předním českým insolvenčním správcem a a místopředsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem, Ph. D.

1. listopadu 2016 Zadluženost se stává tématem i pro novináře. Je potřeba informovat o možnostech, jak s finančními problémy, dluhy a exekucemi bojovat. Stejně tak je i důležité, aby se na dlužníka přestalo pohlížet jako na podvodníka, který se cíleně zadlužil, aby nemusel poté nic vracet.

25. října 2016 Krajský soud vyhlásil úpadek a povolil dnešního dne oddlužení naší klientce, která vykonává trest ve věznici Světlá nad Sázavou. Stala se tak dalším naším klientem, která při řešení svých finančních problémů může využít institutu osobního bankrotu.

20. října 2016 Na pozvání odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy jsme se s přednáškou na téma dluhového poradenství u sociálně vyloučených osob účastnili metodického semináře sociálních pracovníku.

13. října 2016 Podařilo se nám uspořádat 1. setkání propuštěných s vězněnými osobami. Konkrétně se jednalo o dva odsouzené, kteří výkon trestu prožili ve věznici Ostrov a prošli zdejším specializovaným oddělením „toxi“. Poté nastoupili do léčebny v Červeném Dvoře a podařilo se jim postavit se na vlastní nohy. Besedy se účastnila padesátka odsouzených, kteří dnes na stejném oddělení pobývají a dále zástupci léčebny v Červeném Dvoře, odborní pracovníci specializovaného oddělení a vedení věznice. Připravujeme více informací k celé akci, která měl výborný ohlas.

7. října 2016 5. ročník Fóra věřitelů a veletrhu inkasních příležitostí, který se konal letos v hotelu Diplomat na Praze 6, nám umožnil setkat se a diskutovat se zástupci inkasních společností, jejichž častými klienty jsou také klienti našeho spolku, tedy odsouzení obecně. Účastníky akce byly např. inkasní agentury KRUK, EOS KSI, EOS, logicall nebo B4B.

6. října 2016 Společně se sociální kurátorkou Prahy 6 Mgr. Červenou jsme navštívili Vazební věznici Praha – Ruzyně, kde jsme řešili konkrétní problémy s dluhy a exekucemi jednotlivých odsouzených umístěných v této věznici.

5. října 2016 Úžasný koncert Pět tváří zdi 2016, který se tentokrát konal v prostorách Senátu, přinesl kromě nádherné hudby také mnoho zajímavých rozhovorů a životních příběhů. Mezinárodní vězeňské společenství má díky svým aktivitám bohatou škálu zkušeností a konkrétní účastníci Andělského stromu a Building Bridges tak mohli vyprávět o tom, co díky MVS prožili a jak jim to změnilo jejich vlastní život. My děkujeme za pozvání a rádi se určitě přijdeme podívat i příští rok.

3. října 2016 Úžasné dopoledne strávené s dámou více než povolanou a znalou problematiky naší práce. S kým jiným se ponořit do světa vězeňství a pomoci odsouzeným a propuštěným, než se Zuzanou Stancovou z Centra sociálních služeb. Děkujeme za předané informace a prohloubení vzájemné spolupráce.

27. září 2016 Díky vynikající spolupráci se sociálními kurátorkami Prahy 6 Mgr. Horejšovou a Mgr. Červenou můžeme pomoci dalším dvěma jejich klientům s řešením dluhů. Po propuštění z výkonu trestu je nutné nastavit nový život také v oblasti osobních a rodinných financí.

23. září 2016 Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba představily novou strategii v boji proti zadluženosti. Sdílíme jisté obavy o její úspěšnosti, protože již prvotní informace, které jsme prošli, ukazují, že se jedná spíše o teoretický než na praxi založený projekt. Budeme úspěchy této strategie sledovat a uvidíme, jak se projeví na snížení zadluženosti. Její součástí jsou i nové podmínky pro podání osobního bankrotu.

22. září 2016 Na základě naší účasti na semináři pořádaném GŘ VS ČR nás kontaktovalo několik sociálních pracovnic a sociálních kurátorů, kteří náš požádali o radu s klienty, o které se starají a informovali se na možnosti další spolupráce.

15. září 2016 Na pozvání plk. PhDr. Pavla Horáka jsme se účastnili odborně metodického semináře pořádaného GŘ VS ČR pro sociální pracovníky na zotavovně VS ČR v Pracově. Jsme rádi, že jsme mohli vystoupit s příspěvkem o zadluženosti odsouzených.

12. září 2016 Ve věznici ve Znojmě proběhla přednáška našeho spolku na téma řešení dluhů a exekucí. Odsouzení měli již mnoho znalostí o této problematice a reagovali mnoha dotazy a otázkami k dané problematice.

7. září 2016 Problém zadluženosti odsouzených je stále více aktuální. Nejen proto vítáme současné kroky GŘ VS ČR a MSp a jejich snahu tento problém začít aktivně řešit.

1. září 2016 Projekt call centra ve Vinařicích od nás dostává velký palec nahoru. Věznice ve Vinařicích se toho opravdu nebojí a její počiny na poli zaměstnanosti odsouzených vidíme jako velice přínosné. Zvláště poté, co minulý projekt díky několika odsouzeným skončil nezdarem.

30. srpna 2016 I v měsíci srpnu se v tisku objevilo několik zajímavých kauz z oblastí našeho působení. Opět se potvrdil nám již známý fakt o práci policistů, kdy jeden řidič díky nahrávce usvědčil dva policisty z manipulace s důkazy. Exšéf věznice a bývalý ekonomický náměstek GŘ VS ČR Líbal se i přes své obvinění cítí spíše obětí trestného činu. Uvidíme, jak nakonec soud rozhodne. Kauza odběru vzorků DNA je pořád aktuální a bohužel to nevypadá, že by se chýlila ke svému cíli. Stát si uvědomuje problém přeplněnosti věznic a generální ředitel VS hovoří o důvodech, kterými je kromě recidivy i trestní politika státu. Bohužel ke snížení nepomáhá ani trest domácího vězení. Nezbývá než souhlasit. Stejně jako se stanoviskem Ústavního soudu, který jasně řekl soudcům, že občan není povinen psát svá podání a vyjádření k soudu tak, jak je soudci dostávají od právníků a zastal se ženy, která chtěl svůj problém řešit, ale OS v Novém Jičíně ji nevyhověl, protože to pro něj nebylo dost „inteligentní“.

27. srpna 2016 Jako host Platformy pro spolupráci v oblasti vězeňství a alternativních trestů jsme se účastnili na MSp představení nového projektu Otevřené věznice a byli vyzváni k předložení našich podnětů a nápadů k tomuto tématu. Velice si tohoto pozvání vážíme.

19. srpna 2016 Za dalšího našeho klienta, resp. klientku L.B, jsme podali návrh na osobní bankrot. Zpeněžení jejího majetku jí pomůže uhradit většinu jejích dluhů a vytvořit jistě lepší podmínky pro její návrat do běžného života.

15. srpna 2016 Krajský soud v Českých Budějovicích schválil oddlužení našemu klientovi R. K. Začíná mu tedy běžet 5leté období, ve kterém bude splácet své dluhy. Pokud vše bude pokračovat tak, jak tomu bylo v posledním roce, uhradí pan R. K. více než 70 % svých dluhů.

8. srpna 2016 Předseda našeho spolku se na Nejvyšším státním zastupitelství setkal s nejvyšším státním zástupcem JUDr. Pavlem Zemanem a jeho dvěma náměstky. Velice za toto setkání děkujeme a jsme rádi, že jsme mohli prezentovat především náš pohled na otázku podmíněných propuštění.

1. srpna 2016 Za poslední dva měsíce, tedy červen a červenec, jsme provedli lustrace exekucí u dalších 28 odsouzených mužů a žen. Zpřesnila se tím opět naše dlouholetá evidence zadluženosti osob ve výkonu trestu.

29. července 2016 V některých minulých dnech nám nefungovalo spojení na pevnou linku, která je uvedená na našich stránkách. Velice se omlouváme všem, kteří se nám nemohli na toto číslo dovolat. Další telefonní čísla fungovala ale bez problémů. Upravili jsme tedy nastavený systém a doufáme, že nyní již vše bude bez problémů. V sekci Kontakt jsou nyní veškerá spojení na náš spolek aktualizovaná.

25. července 2016 Ze Světlé nad Sázavou byla v minulém měsíci podmíněně propuštěna paní K. F., která se účastnila našeho programu Finance a VT. Po propuštění si zařídila všechno potřebné a nastoupila do zaměstnaní. Nezapomněla ani řešit své dluhy a pokračuje v započaté spolupráci. Jsme rádi, že náš program má smysl. Paní K. F. přejeme mnoho šteští a budeme s ní v kontaktu i nadále.

18. července 2016 I když je léto vždy novinářskou okurkovou sezónou, tak se toho pro nás dělo docela dost. Z věznice v Příbrami utekl vězeň, který byl brzo chycen. Velice znepokojivý postoj vyjádřil nejvyšší státní zástupce ohledně korupce v nejvyšších kruzích policie. Jak nám mluví s duše. Ministr Pelikán pokračuje ve vyhlášeném boji proti exekutorům, nevíme ale, zda jeho argument, že tím pomůže zadluženým, myslí vážně. Pokud ano, tak by měl vyměnit své analytiky, protože problém zadluženosti jistě neleží na exekutorech. Body do voleb ale určitě získá. A opět policie. Tentokrát problémy s DNA. Urputná snaha police v boji proti zákonu, který by definoval, jak nakládat se vzorky DNA jistě neodbourá pochybnosti o správné manipulaci se vzorky DNA, o kterých hovoří i přední český znalec. A jedna zpráva pro policisty. I Ústavní soud řekl, že policista není nadčlověk, ale prostě člověk. Tak už si to prosím přestaňte o sobě myslet.

8. července 2016 Se zástupkyní GŘ VS proběhla v sídle našeho spolku velice otevřená a přínosná debata k tématu dluhové problematiky a řešení dluhů a exekucí odsouzených osob.

30. června 2016 Dnešního dne skončilo další půlroční období ambulantní protidrogové  léčby našeho klienta R. K. Podle zprávy jeho lékařky vše probíhá standardně a současná terapie skvěle navazuje na programy absolvované ve věznici v Ostrově nad Ohří. Právě příprava klienta v tomto vězeňském zařízení je ze strany odborníků velice kladně hodnocena. Děkujeme tímto odborným zaměstnancům věznice v Ostrově za jejich úžasnou práci.

29. června 2016 Dnešního dne Okresní soud v Třebíči vyhověl žádosti o podmíněné propuštění našeho klienta B.B. Držíme palce a těšíme se na pokračující spolupráci.

24. června 2016 Do naší Poradny byl přidán článek o návštěvách bez zrakové a sluchové kontroly. Často se totiž ptáte na “ intimní návštěvy„, které do této kategorie spadají.

17. června 2016 Zástupce našeho spolku byl pozván na Ministerstvo spravedlnosti k diskuzi ohledně zadluženosti osob ve VT. Velice přínosné jednání zástupců MSp, GŘ VS a PaMS trvalo tři hodiny a přineslo spoustu zajímavých podnětů. Za pozvání děkujeme a jsme velice rádi, že jsme mohli k dané problematice sdělit naše názory a zkušenosti.

16. června 2016 Byli jsme pozváni na setkání členů České asociace věřitelů. Pravidelně se účastníme jejich setkání a snažíme se prezentovat problémy dlužníků také z pohledu osob ve výkonu trestu. Diskuze pomáhá pochopit možnosti a šance osob ve VT nebo propuštěných při jednání s věřiteli a splácení dluhů.

10. června 2016 Ministerstvo spravedlnosti plánuje mnoho věcí, jak zkvalitnit naše vězeňství a snížit recidivu odsouzených. Po projektu Probačních domů, přípravy nových programů pro postpenitenciární péči se vězni nově budou věnovat včelařství nebo se budou učit „jako na svobodě“. Posuďte sami, co Vám přijde jako správný směr a co Vám připadá zbytečné. V každém případě se zvyšují možnosti zaměstnávání odsouzených, a to je velice důležité. Jsme velice rádi za každý takový krok.

6. června 2016 V rámci řešení dluhového poradenství nás kontaktovalo v posledních dvou měsících 6 osob, které byly propuštěny z VT a chtějí řešit své dluhy. Velice nás potěšilo, že je o naše zájem služby zájem i od osob, které již nejsou ve vězení.

31. května 2016 Setkání neziskových organizací k 15. výročí založení věznice ve Světlé nad Sázavou zrealizovalo vynikající myšlenku co nejlepšího propojení práce jednotlivých organizací, se kterými věznice spolupracuje. Prezentace jednotlivých organizací, debata o práci a možnostech zlepšení, vystoupení místní kapely, prohlídka věznice a společný oběd přinesly pro všechny nové kontakty a možnosti. Velice děkujeme za pozvání a těšíme se na další spolupráci s věznicí ve Světlé a dalšími organizacemi.

24. května 2016 Konečně se nám podařilo doručit do ostravské Nové šance obě houpací sítě, které vyrobili odsouzení ve věznici ve Vinařicích. Setkání s panem Novákem a jeho týmem bylo opět úžasné. Děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v úžasné práci.

20. května 2016 Byl schválen další návrh na oddlužení našeho klienta, tentokrát Krajským soudem v Českým Budějovicích. Pan R. K. uhradí v následujících letech více než 50 % svých dluhů.

12. května 2016 Exekuci zastavit, odložit nebo přerušit? Ke stále častější otázce našich klientů a jejich blízkých jsme připravili pár základních informací v naší Poradně.

5. května 2016 K otázce koncepce vězeňství prezentované Ministerstvem spravedlnosti ČR pořádalo sdružení Za branou další ze svých zajímavých seminářů. Informace podané JUDr. Kamilem Nedvědickým, zástupcem ředitele Odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace Ministerstva spravedlnosti ČR a JUDr. Milanem Svobodou, právníkem oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody z Kanceláře veřejného ochránce práv byly zajímavé, stejně jako následná debata.

2. května 2016 Pro další dva propuštěné z VT jsme zajistili práci. Tentokrát jeden z nich nastoupil jako skladník v západních Čechách a druhý na administrativní pozici do soukromé firmy v Benešově.

26. dubna 2016 Ministerstvo spravedlnosti připravuje na příští rok nové dotační programy pro neziskové organizace, které by ve spolupráci s PaMS zajišťovali pokrytí některých rizikových skupin osob propuštěných z VT. Tyto programy by byly součástí dohledu PaMS. Jistě zajímavá myšlenka. Rádi jsme přijali pozvání a se zástupci odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace MSp jsme dané téma distkuovali.

21. dubna 2016 Konference „Práce se musí vyplatit“ pořádaná v Senátu nám poskytla velmi zajímavé informace o zkušenostech se zaměstnáváním propuštěných osob ve Švýcarsku, konkrétně ve městech Curych a Winterhur. Po přednáškách jsme osobně hovořili s vedoucím oddělení pracovní integrace města Curych panem Kasparem Hauserem, který ochotně odpověděl na naše dotazy. Pokud je od nás Švýcarsko v životní úrovni vzdálené, tak v diskutované oblasti je pro nás nedostižné. O akci informovala ve zpravodajství také Česká televize (7:07).

15. dubna 2016  Poslední dva týdny byly zase plné novinek. Ministr spravedlnosti chce zaměstnat co nejvíce vězňů a jako vzor dává věznici ve Světlé nad Sázavou. Je vidět, že dobrým ředitelem věznice může být i žena a není tedy nutné mít ve vedení věznic ředitele, kteří nejsou schopni ze strachu z nových věcí provést alespoň ty nejnutnější změny. Posunul se také o další kus dál tendr na dodavatele náramků  a poměrně logicky se změnil systém, který naposledy nepřilákal ani jednoho zájemce.

11. dubna 2016 Hledání práce pro osoby propuštěné z VT není jednoduché. Proto jsme velice rádi, že se nám podařilo zaměstnat dalšího z našich klientů, a to ještě v jižních Čechách. Jedná se o práci na dobu neurčitou se standardní tříměsíční zkušební dobou.

5. dubna 2016 Zaplatil odsouzený málo za náhradu škody, protože neměl ze zdravotních důvodů ve vězení práci? Tak ho tam necháme déle, protože je potřeba zaplatit více. Nepřijde vám to logické? Soudce soudu v Pardubicích to shledává jako úplně logickou věc. Neděláš, nemáš příjem, tak zaplať víc. A na náš dotaz, jak má odsouzený hradit škodu, když nemá práci, zazněla jasná odpověď: Okamžitě opusťte soudní síň! Pokud Vám to připadá jako soud z doby dávno minulé, tak je to realita dnešní doby. Vždyť pod taktovkou státní zástupkyně uvedené na seznamech st. zástupců bývalých členů KSČ vydaných MSp to vlastně ani nepřekvapuje.

31. března 2016 Malé ohlédnutí za minulým rokem přinášíme v rubrice Prohlášení a zprávy ve článku Jaký byl rok 2015 v našem spolku?

30. března 2016 Pokud propuštěný po propuštění nemá peníze, tak získat prostředky na život lze prakticky jen dvěma způsoby. Buď vám je někdo dá, tedy půjčí, či je ukradnete. Zní to divně? Je to tak. Než dostanete dávky nebo první výplatu, tak to prostě pár týdnů trvá. A v této době musíte bydlet, jíst, obléci se a zaplatit si další nutné náklady na život. Často tedy propuštěným zajišťujeme pokrývání těchto potřeb. Naposledy jsme právě dnes poskytly finanční hotovost na úhradu ubytovny do doby obdržení první měsíční výplaty.

24. března 2016 Pro dalšího z našich klientů se nám podařilo zajistit práci na standardní pracovní poměr. Nastupuje do stavební společnosti s nástupní hodinovou sazbou 100 Kč. V minulosti se osvědčil při krátkodobých brigádách, tak jsme rádi, že mu stabilní zaměstnání přinese větší jistotu a možnost lépe si svůj život plánovat.

23. března 2016 O přeplněnosti věznic a problémech s vysokou recidivou pořád všichni jenom mluví. Naposledy na úřadu ombudsmanky. Vznikají různé iniciativy, aliance, vydávají se koncepce. Efekt však není žádný. A ani být nemůže, protože papír opravdu snese všechno, ale tím papírem se nikomu moc nepomůže. Je důležité jednat. A to naší státní správě moc nejde. Byrokracie zabíjí i ty úspěšné změny a práci, kterou někteří v této oblasti dělají. Nově vymysleli na ministerstvu financí Komisi pro trvalé úsilí snižování počtu vězněných osob. Jestli bude úspěšnější než neúspěšná Aliance proti dluhům a další podobné „shromáždění“ z dílny stejné instituce a jejích odnoží, ukáže čas. Myslíme ale, že výsledek je předem dán. Stejní lidé neudělají jinou věc prostě ani pod jiným názvem. P. S. Na stránkách MSp po zadání slov „komise pro trvalé“ není nalezena žádná informace.

13. března 2016 Pár dalších postřehů a názorů na trestní politiku a plnost našich věznic našeho státu přinesl v neděli deník Euro E15.

2. března 2016 Okresní soud v Nymburce propustil našeho klienta V.K., stanovil dohled PaMS, převzal záruku podávající organizace a stanovil zkušební dobu. I když jednání probíhalo videohovorem, což nepovažujeme při současném technickém zařízení soudů za odpovídající požadované úrovni vedení soudního řízení, pan soudce jednání vedl maximálně profesionálně a jeho rozhodnutí vnímáme jako „dokonalé“.

29. února 2016 Žádostí o poskytnutí záruky v rámci podmíněného propuštění nám chodí každý týden několik. Mnoho odsouzených ale vnímá podmíněné propuštění špatně. V naší Poradně jsme této otázce věnovali několik dalších řádek. A i když víme, že se všem nebudou zrovna líbit, nedá se nic dělat. Tak to prostě je.

25. února 2016 S dalšími dvěma klienty připravujeme oddlužení a vyřešení jejich tíživé finanční situace. Jsme velice rádi, že se na nás v této oblasti obracejí i ostatní organizace a využívají našich dlouholetých zkušeností a znalostí této problematiky.

21. února 2016 Kauzy litoměřického soudu by možná vydaly na vlastní webovou stránku. Úplatky a liknavá práce soudců je však nic s tím, co podle obžaloby prováděla soudkyně Ivetta Hořejší. Podívejte se na reportáž, poslechněte si znění obžaloby a asi stejně jako my zůstanete mlčet s ústy dokořán. Pokud se obžaloba nemýlí, je to nepochopitelný teror spáchaný rukou soudkyně. Bohužel se ale nedozvíme, jak bude jednání probíhat, protože mělnická soudkyně zcela nepochopitelně vyloučila z jednání veřejnost. Přijde Vám to všechno šílené a absurdní? To je přece česká justice, že pane ministře?

20. února 2016 Sdružení Za branou pořádalo dne 18. února další pokračování svých setkání. Tentokrát na velice zajímavé téma, které přišel prezentovat hlavní psycholog Vězeňské služby Václav Jiřička. Programy zacházení jsou jistě základem působení na odsouzené a nemají bohužel moc dobré renomé. Kroužky rybiček a náročného filmového diváka asi opravdu nikomu nepomohou.Naštěstí mají věznice spousty takových aktivit, které mají smysl a dovedou odsouzeným opravdu pomoci. Sami máme z některých věznic u našich klientů se speciálními terapiemi výborné zkušenosti. Rozhovor s Václavem Jiřičkou přinesla i server idnes.cz.

15. února 2016 Uvidíme, jak dopadne tato kauza. Zda se opravdu prokáže vina bývalého náměstka generálních ředitelů VS pana Líbala a dopadne na celé jeho působení ve funkci šéfa financí. Pak by asi měly opravdu padat hlavy a všichni zainteresovaní změnit modrou uniformu za tu sintrovou.

11. února 2016 Jsme rádi, že se na nás obrací v rámci pomoci také ti, kteří byli již propuštěni a nedaří se jim postavit na vlastní nohy. Hned v úvodu roku jsme několika dalším propuštěným pomohli nalézt práci a řešit jejich zadluženost.

10. února 2016 Drogy jsou ve věznicích vždycky velký problém. A Vězeňské službě se bohužel nedaří je zcela vymýtit. Nejedná se totiž jenom o zdroje „z venku“, ale odsouzení jsou velice vynalézaví a dovedou si najít svůj zdroj opravdu všude. Pokud se opravdu léky ztratily z kanceláře dozorců a ještě před tak dlouhou dobou, je to o to horší. Vyšetřit si to musí ale věznice sama. Což je zase ten začarovaný kruh řešení stížností a problémů sebou samým.

1. února 2016 Náš stát to prostě umí. Když je potřeba vyřešit něco podstatného, je to vždycky velký problém. Když se ale má řešit nějaká prkotina nebo něčí špatné rozhodnutí, jde to jako po másle. Bývalý ředitel VS Pavel Ondrášek už má svoje místo jisté. Vzal ho pod svá křídla ministr Babiš. Kdo taky jiný, když jeho lidmi spravovaný resort to nezvládl.

27. ledna 2016 Dobrá příprava na podmíněné propuštění se jistě vyplatí. Její součástí není pouze doložení bydlení, zaměstnání a kladné hodnocení věznice. Je potřeba soudu ukázat, že žadatel je opravdu připraven na svůj další život a vypořádal se také se svojí minulostí a s tím, co ho přivedlo k páchání trestné činnosti. OS v Kladně vyhověl žádosti našeho klienta S.B. a propustil ho na svobodu. Držíme palce a přejeme mnoho sil do všeho, co přijde.

25. ledna 2015 Vězeňství čeká dle Ministerstva spravedlnosti v následujících letech období obrovských změn. Nová koncepce je velice smělá, především v porovnání se současným stavem vězeňství a s tím, čím bylo schopné za posledních 20 let projít. Uvidíme, jak se bude dařit. Snad lépe než s náramky a probačními domy. Pokud se podaří aspoň část, bude to jistě přínosné. Základem všeho jsou totiž peníze. Pro vězeňskou službu, pro odsouzené, pro jejich zaměstnavatele, pro splácení dluhů, pro život.

19. ledna 2016 Odvoláme, vybereme, zvolíme, zamítneme, dosadíme, jmenujeme, zrušíme…  a navíc se zjistilo, že exministryně Válková nemohla Ondráška odvolat z předchozího místa a tudíž ho ani jmenovat na místo nové, tedy generálním ředitelem. Což nikdo celou dobu asi nevěděl… Uvidíme, zda se tímto krokem vyřeší kauza kolem generálních ředitelů.

19. ledna 2016 Už bylo vymazáno. Bude vymazáno v roce 2020…. Ministerstvo vnitra má v databázi DNA opravdu trochu nepořádek. Bohužel ani naše nezávislé soudy si zase nezaslouží pochvalu. Zjistit po více než 7 letech, že věc projednává místně nepříslušný soud, je opravdu hodně  velký kiks. Ale je to zase ona nezávislost. Schovávající za sebou chyby a přešlapy soudců. Problém s databází DNA se tedy opět nevyřešil. Alespoň že soudkyně Vrchního soud v Praze uznala dosavadní postoje soudů k této problematice za správné a rozumné. Tak snad teď už dříve, než za 7 let.

11. ledna 2016 Důkladný pohovor s vězněm, dluhové poradenství, obě tyto oblasti má VS za povinnost řešit i nyní a dle vyjádření GŘ je dělá a zvládá dobře. Vzdělávání a zaměstnávání jsou oblasti, které jsou součástí zákona, programu zacházení a činnosti věznice snad také běžné. Hlavní oblasti reformy vězeňství tedy stojí na tom, co má VS ČR v popisu již mnoho let. Půjde asi tedy spíše o zlepšení funkčnosti těchto oblastí. Reformy, které představil ministr spravedlnosti na dalších 10 let, jsou tedy z velké části vlastně reformy fungování VS. Jako novou a dobrou myšlenku vidíme propojení zaměstnání z doby VT i do dalšího života po propuštění… Dojde ke snížení recidivy na 40 – 50 % a snížení počtu odsouzených z 200 na 100.000 obyvatel na 75, jako je tomu v Německu? Tyto cíle si ministr Pelikán stanovil a hovořil o nich v relaci ČT Týden v justici.  My mu přejeme, aby vyšly a nepřidaly se k elektronickým náramkům a probačním domům.

3. ledna 2016 Dalšímu z našich klientů, který je zařazen do programu podmíněných propuštění jsme zařídili brigádu, díky které mohl zaplatit část svých dluhů a pořídit dodatečně vánoční dárky. V současné době máme v režimu podmíněného propuštění 5 klientů, o které se staráme.

30. prosince 2015 I dnes se v médiích přetřásal problém vězeňského dvojvládí. Možná by bylo dobré nechat oba generální ředitele Vězeňské služby. Stihlo by se třeba více věcí. Například konečně změnit dva roky staré znění zákonů na stránkách. 14. září jsme GŘ VS informovali o tom, že jejich informace v rubrice Výkon vězeňství jsou citací zákona platného do 31.12.2013. A dnes? Pořád se nic nezměnilo. Tiskový mluvčí tvrdí, že dělají od podzimu právní rozbor. Právní rozbor čeho? Toho, že se před 2 lety změnit zákon? To už je slušný nářez…

26. prosince 2015 Konec roku přinesl dvě „zajímavé“ věci. Jednak máme ve vězeňské službě dva ředitele a opět se nepodařilo vysoutěžit elektronické náramky. K tomu ještě můžeme doplnit absolutně scestnou reportáž Českého rozhlasu vytvořenou na základě znalostí advokáta Jaroslava Ortmana, který potvrdil, že jeho informovanost v této problematice je značně omezená. Ke všem těmto oblastem jsme připravili několik informací na extra stránce.

12. prosince 2015 Trest domácího vězení je pro mnohé velkým „lákadlem“. Zvláště pokud by bylo možné ho vyměnit za vězení. Je pravda, že například u rodin, kde by propuštění pomohlo vyřešit rodinnou nebo finanční krizi, je přeměna výkonu trestu na trest domácího vězení dobrou alternativou. Není to ale tak jednoduché, jak si odsouzení myslí. protože se ná nás s tímto problémem začalo obracet stále více rodin, manželek a přítelkyň, věnovali  jsme se tomuto tématu v naší poradně.

10. prosince 2015 Ministerstvo spravedlnosti v rmci snižování stavu odsouzených sází na několik věcí. Pan náměstek Zimmel je často vidět u Probačních domů,  resp. u probačního domu. Jednoho domu, kam s několikaměsíčním zpožděním nastoupil první klient. Ministr Pelikán pak svoje síly směřuje k elektronickým náramkům. Výběr jejich dodavatele se ale zase protahuje. Tak snad v roce 2016 se konečně podaří odrazit ode dna.

8. prosince 2015 Otázka prevence kriminální recidivy se stala na konci tohoto roku opravdu „horkým tématem“. Jistě zajímavou byla konference pořádaná Českou kriminologickou společností pod záštitou hlavního města Prahy v prostorách Velkého sálu Magistrátu se specializací na úlohu obcí a spolupracujících subjektů. Zajímavý program, zajímavý hosté a především potřebná osobní setkání všech stran, které se této problematice věnují. Pro zástupce našeho spolku byla účast jistě přínosná.Pozvánka na konferenci IKSP MHMP a SSP dne 8 12 15

7. prosince 2015 Další část školení na téma exekucí a dluhů proběhla dnešního dne ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Skupina odsouzených žen se nejprve seznámila s tím, jak takový dluh vzniká a na příkladu si vyzkoušela jeho postupné navyšování. Poté se se školeným poradcem mohly všechny přítomné odsouzené věnovat svým osobním dluhům, řešit komunikaci s exekutory, sjednotit si všechny své dokumenty a nastavit možnosti jejich řešení.

5. prosince 2015 Čas od času se ukáže, že nejenom odsouzení opravdu za mříže patří. Uvidíme, jak dopadne kauza mírovské věznice a jestli se falšování dokladů o nákupu masa došetří a bude potrestáno. Samozřejmě nás napadá jedna otázka. Jedná se pouze o výjimku, o pochybení jednoho člověka v jedné věznici?

3. prosince 2015 Vždy rádi vidíme, když se v rámci vězeňství děje něco pozitivního. Za takovou věc považujeme i Building Bridges, projekt setkávání obětí a pachatelů trestných činů, který úspěšně v pilotní verzi zvládlo Mezinárodní vězeňské společenství společně s věznicí ve Vinařicích. Seminář věnovaný výsledkům tohoto projetku se konal v budově Probační a mediační služby. Rádi jsme se zúčastnili, zeptali se na vše, co nás zajímalo a držíme palce, aby tento projekt pokračoval i dál.

25. listopadu 2015 Vítáme vcelku zajímavý počin ministra spravedlnosti odpustit části dlužníků jejich astronomické a nikdy nesplatitelné dluhy. Budeme sledovat, jak se tato myšlenka bude i nadále vyvíjet. Je jasné, že tato možnost by jistě přispěla ke snížení recidivy. Samozřejmě v případě, že nebudou vyjmuty osoby soudně trestané.

22. listopadu 2015 V sobotu se v celé České republice konala Národní potravinová sbírka v rámci projektu Potraviny pomáhají. I my jsme rádi přispěli svojí troškou k celkové vybrané váze potravin, kterých bylo letos o 63 tun více, než v minulém roce.

19. listopad 2015 Má odsouzený povinnost platit poplatky za svoz odpadů? Platí ho za něj věznice? Neustále se opakující téma jsme rozebrali v naší Poradně.

18. listopadu 2015 Před více něž 2 měsíci, přesně 14. září 2015 jsme požádali Generální ředitelství Vězeňské služby, zda by mohli aktualizovat staré zákony na svých stránkách, především v sekci Výkon vězeňství, které se týkají např. návštěv a telefonování ve věznici. Asi po měsíci jsme se dotázali tiskové mluvčího pana Blandy, kdy budou texty v souladu s legislativou a bylo nám řečeno, že se provádí právní rozbor. Právní rozbor toho, že jsou citovány několik let staré zákony? Ani po dalším měsíci se nic nezměnilo. Co dodat… i ta největší banalita je u GŘ VS ČR pořád obrovský problém. Za co se nedá tleskat a u čeho se nedá fotit není zkrátka v Čechách pořád populární.

13. listopadu 2015 Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 v rámci přípravy Komplexního programu prevence kriminality na roky 2016 až 2017 MČ Praha 3 pozval také zástupce našeho sdružení. Při úvodní schůzce pracovní skupiny se řešily především oblasti možné činnosti MČ Praha 3 v rámci prevence kriminality a boje s narůstající recidivou. Jsme rádi, že si kompetentní úředníci uvědomují přínos neziskových organizací v této oblasti a ke své práci nás přizvali, aby mohli využít naše zkušenosti.

6. listopadu 2015 Okresní soud v Karlových Varech vyhověl naší žádosti o podmíněné propuštění a propustil pana Pavla V., který byl ve výkonu trestu opakovaně. Ihned jsme se pustili s novým klientem do práce a věříme, že společně zvládneme vše potřebné.

4. listopadu 2015 Některé české soudy by opravdu měly dostat posily. A to nejen personální, ale myslíme, že i mentální. V námi sledovaných případech DNA a odškodnění za nespravedlivé věznění Ing. Konečného oba zrušily nařízené jednání z důvodu změny soudce a senátu. Jaká náhoda. U jiných případů se nám toto ještě nestalo.

2. listopadu 2015 Ve věznici ve Světlé nad Sázavou proběhla další část školení zaměřených na dluhy a exekuce. Věznice vybrala 10 odsouzených žen, se kterými jsme po obecné části řešili jejich vlastní exekuce, jak zabránit vznku dalších dluhů a naučili je komunikaci s věřiteli a exekutory.

26. října 2015 Deník Právo se opět vrátil k tématu databáze vzorků DNA, kterou dnes spravuje policie absolutně svévolně podle svých vlastních potřeb, protože není jakkoliv vymezena zákonem, ale pouze nařízením svého prezidenta. A to je samozřejmě tajné. I když se to policii nelíbí, dojde snad v brzké době k předložení zákona, který by nakládání s DNA upravoval. Máme zákon na každou nicotnost a se vzorky DNA si může policie dělat co chce? Kdo zaručí správné nakládání s nimi? Management policie, který dle posledních kauz má dost problémů sám se sebou?

23. října 2015 Takovou záruku, jakou podali v případě exsenátora Nováka motorkáři, bohužel našim klientům nabídnout nemůžeme. Výlety do Chorvatska a pobyty na Floridě u nás bohužel nahrazují práce, řešení dluhů, exekuce, tedy mnohem těžší návrat do běžného života. Možná proto se na nás některé soudy při podávání záruky dívají skrze prsty. P. S. myslíme to samozřejmě s nadsázkou, aby zase nějaký rejpal neměl potřebu dělat závěry

19. října 2015 Od zástupkyně projektu lelkuje.me Jitky Marelové jsme převzali dvě sítě, které upletli odsouzení ve věznici ve Vinařicích. O této iniciativě jsme již v minulosti informovali a jsme velice rádi, že jsme mohli také my přispět a dvě sítě zakoupit. První z nich co nejdříve odvezeme do Nové šance do Ostravy. O jejím předání Vás budeme samozřejmě informovat.

16. října 2015 Policejní akademie pořádala konferenci Postpenitenciární péče – možnosti, limity a perspektivy. Za účasti zástupců Ministerstva spravedlnosti, Vězeňské služby, mnoha věznic, sociálních pracovníků a neziskových organizací, včetně té naší, vystoupilo se svými příspěvky na toto téma mnoho odborníků a zástupců organizací, které se postpenitenciární péči zabývají přímo v terénu. Bližší informace z této akce přineseme v připravovaném souhrnu.

11. října 2015 Koncert Pět tváří zdi pořádaný Mezinárodním vězeňským společenstvím v Selesiánském divadle v pražských Kobylisích byl úžasným počinem. Stejně jako další aktivity této organizace, která je nedílnou součástí pomoci lidem ve věznicích a v současné době také osobám poškozeným trestnou činností v úžasném programu Building Bridges, byl i tento koncert úžasným spojením prostředí věznic a běžného života. Držíme MVS moc palce.

10. října 2015 Jak rychle utekl, tak rychle ho chytli. Pobyt uprchlého vězně z věznice v Ostrově neměl dlouhého trvání. Již v sobotu byl nazpět za mřížemi a svůj pobyt si tak prodloužil o hodně dlouhou dobu.

9. října 2015 Další z řady úžasných setkání pořádaných sdružením Za branou bylo tentokrát za účasti zástupců věznice v Jiřicích. O skupině vězňů, se kterou pracuje kaplan Mgr. Čovan jsme se také dozvěděli, že připravila veškerý „prodejní sortiment“ na charitativní akci organizace SONS Bílá pastelka, tedy charitativní akci na získání finanční podpory pro osoby se zrakovým postižením. Věznici připravili bez nároku na odměnu tisíce bílých pastelek, pokladniček a triček pro dobrovolníky této charitativní akce, která se koná 14. října tohoto roku. Podpoříme ji samozřejmě i my.

8. října 2015 Když se to dělá šikovně a zákonodárci na takový způsob nepomyslí, tak je to prostě legální a v pořádku. I když to odporuje logice a zdravému rozumu. Je vidět, že VS nedává do vedení žádné hlupáky. Bývalý ředitel věznice v Horním Slavkově Milan Dočekal byl zkrátka koumák a rád si ke svému platu přivydělal.  

1. října 2015 Kauza vzorků DNA našeho kolegy Ing. Jiřího Pivody, která přerostla v boj policie o svůj zákonem neomezený sběr DNA  a uchovávání vzorků DNA pouze v souladu s tajným nařízením policejního ředitle, které jim umožňuje dělat si „co chtějí“, ale především dovolující zneužit vzorky a neumožňující kontrolu nakládání s nimi, se dostala do nové části. Poslanci si konečně uvědomili obrovské nebezpečí tohoto stavu pro občany této země a připravují zákon, který zabrání tomuto kovbojskému jednání a chování naší policie. Čtěte článek v dnešním vydání MF DNES.MF_DNES_Velký_bratr (1) či v komentáři advokáta Václava Vlka.

24. září 2015 Hledání práce pro každého, kdo opouští vězení, je velice složité. Přinášíme krátký návod, jak začít a přehled finančních dotací Úřadů práce pro společensky účelná pracovní místa – ÚP příspěvky na pracovní místo. Více info v naší Poradně.

20. září 2015 O stavu vězňů v českých věznicích jsme již informovali. O problémech s předlužením, obrovskou recidivou a neschopností státu tento problém řešit hovoříme pořád. Náměstek ministra spravedlnosti Vladimír Zimmel tak objevil dávno známé, s čímž neziskovky pracují už léta. Probační domy a neustálé investování peněz do nefunkčních „polostátních“ organizací typu Rubikon a spoléhání se na mnohokrát nefunkční PaMS však žádný výsledek nepřinese.

14. září 2015 Sice nás pravidelně Vězeňská služba ČR na svých webových stránkách každý týden „obšťastňuje“ fotografií týdne, ale informace pro rodiny a ostatní blízké ohledně posílání balíků, návštěv ve věznicích nebo telefonování jsou bohužel ještě napsané podle již mnoho měsíců neplatných zákonů. Novela č. 276/2013 Sb., která mimo jiné v těchto uvedených oblastech zaznamenala změny, je účinná již od 1. ledna 2014. Oslovili jsme proto VS ČR se žádostí, aby své síly soustředila nejdříve na ty podstatné věci, než ty, které jsou sice líbivé, ale nic prakticky nepřinesou.

12. září 2015 Z 375 případů, kdy americká organizace Innocence Project řešila nespravedlivé odsouzení za trestné činy, 47 chybných rozsudků vzniklo na základě nesprávných forenzních závěrů, tedy 12,5 %. I tato informace zazněla v závěru konference forenzních věd EAFS 2015 v Praze. Podle americké organizace je kromě chyb a špatných forenzních postupů velkým problémem také očité svědectví nebo falešné doznání (že by vynucené policií).

9. září 2015 Kauza kolem propuštění exsenátora Nováka ještě není dořešena, tentokrát ji řeší st. zástupkyně Bradáčová. Je na ní vidět to, co říkáme již dlouhou dobu. Některé soudy institut podmíněného propuštění prostě nechápou a neumí si s ním poradit. Když si vzpomeneme na naše žádosti o PP u OS v Chomutově, tak takto úžasně benevolentní soud určitě nebyl. Ale chápeme, nejsme motorkáři, ale organizace pracující s odouszenými. Tam je potřeba být maximálně tvrdý a přísný. Uvidíme, jak to bude příště….

7. září 2015 Praha se na pár dní stala centrem forenzních věd. Příznivci seriálů Kriminálka Las Vegas, Krimninálka Miami a dalších by ale asi byli velice zklamáni. Zde se jedná o opravdu vědecké zkoumání, které je založeno na jasných a prověřených postupech. Nás bude jistě zajímat, jak bude řešeno téma písmoznalectví, které je také jedním z hlavních témat konference forenzních věd EAFS 2015 a které nás zajímá díky případu, který sledujeme již druhým rokem.

31. srpna 2015 Vláda dnes projednala návrh na snížení počtu typů věznice na dva Kdyby to opravdu tak bylo, bylo by to jistě přínosné. Obáváme se ale, že nejdůležitější bude změnit přístup vězeňské služby k práci s odsouzenými. Pak teprve mohou mít dva typy věznic nějaký smysl. Je pouze na samotné VS, zda se ze dvou typů stane opravdu nástroj ke snižování recidivy nebo nástroj umožňující jí lepší „ovládání“ odsouzených. Zatím dáváme 90:10 pro nástroj na „ovládání“ odsouzených. Zkušenosti nám bohužel nedovolují jinak.

28. srpna 2015 Novináři letnímu období, které je díky prázdninám a dovoleným chudší na informace a události, říkají okurková sezóna. Pro justici a vězeňství to určitě neplatilo. Alespoň konec prázdnin toho přinesl dost. Ať případ soudce, který okradl v tramvaji studenta, tak slovně vypjatou roztržku mezi generálním ředitelem VS ČR a náměstkem MSp, problémy pana ministra s odpuštěním dluhu společnosti Corpus Solutions nebo záhadu klesající recidivy mladistvých.

21. srpna 2015 Aféra kolem nepronajmutí bytu rómské figurantce nás jako organizaci, která se lidskými právy zabývá, zajímá. Nejenom z důvodu vlastní diskriminace, která je nepřípustná, ale především z důvodu požadovaného finančního odškodnění. To považujeme za velice nemorální a neakceptovatelné. Stejně jako jakékoliv jiné finanční profitování na neziskovém sektoru. Na toto téma jsme zablogovali a také napsali organizaci, která za tím vším stojí.

18. srpna 2015 Naše Poradna přináší nový článek o možnostech zajištění levnějšího volání z věznice. Současné nastavení tarifů v budkách, ze kterých odsouzení volají je velice drahé a nevýhodné. Pořídit si klasickou épevnou linku také. Existuje však možnost VoIP volání, která sníží náklady na minimum a nenese s sebou žádné velké měsíční paušály a závazky na léta dopředu.

17. srpna 2015 Tak posuďte sami. Je tohle dobrý obrázek o vězeňské službě, ať je pravda na jedné nebo na druhé straně? Každopádně Litoměřice jsou nějak zakleté. Soudci odpadávají jeden po druhém a teď pan ředitel, plukovník a vrchní rada v jedné osobě. uvidíme, kolik se toho opravdu nakonec vyšetří a můžeme jen odhadovat, kolik se toho zase ututlá.

15. srpna 2015 Každá pozitivní zpráva o životě ve věznicích a činech vězňů má pro vnímání odsouzených v očích veřejnosti obrovský význam. Pokud je vše propojeno s úžasnou myšlenkou, je pak naše radost dvojnásobná. Projekt lelkuje.me takovým určitě je. Držíme palce a brzo vás budeme informovat, kam jsme první naši síť vyrobenou vězněm ve Vinařicích umístili. Poděkování patří i vedení věznice, které dalo takovému projektu zelenou.

10. srpna 2015 Litoměřický soud projednává kauzu romské figurantky, která žaluje realitní makléřku z důvodu diskriminace a požaduje po ní újmu 100.000 Kč za to, že ji nepronajala na její fiktivní a smyšlený dotaz byt. Podpořena úřadem Ombudsmana, který sehrál v celé věci stejně „prapodivnou“ roli, požaduje bez jakéhokoliv zardění odškodné 100.000 Kč. Paní ředitelko neziskové organizace, paní ombudsmanko, takovým chováním a jednáním nezlepšíte pověst Romů, ale jen ji v očích lidí zhoršíte. Nezlepšíte jejich postavení a vnímání, ale jen ho zhoršíte. Celou kauzu a především požadavek na odškodné považujeme za absolutní drzost. Styďte se.

27. července 2015 Dle průzkumu deníku Právo by 9 z 10 firem nezaměstnalo osobu trestanou za násilný čin, krádež, zpronevěru nebo loupež. Jak je dále v dnešním vydání uvedeno, hůře na tom není již nikdo. Všechny ostatní skupiny obyvatel mají šance mnohem vyšší. Například Romové poloviční. Což jistě svědčí o tom, že nejsme tak „protiromsky“ založená společnost, jak se často tvrdí. Každopádně programy státu na podporu zaměstnání propuštěných osob v porovnání s ochotou je zaměstnat jsou zcela nedostatečné. Nahrává to bohužel pouze recidivě a dalším obrovským nákladům na justici a vězeňství.

17. července 2015 Pro jednoho z našich klientů jsme po nalezení nového pracovního místa začali vyřizovat příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Jedná se o podporu Úřadu práce pro zaměstnavatele, který zaměstná právě např. osobu propuštěnou z výkonu trestu. Velký dík ÚP ve Vimperku a samozřejmě také firmě, která zaměstnání poskytla. Její jméno bohužel nezveřejníme, protože negativních reakcí na téma odsouzených je pořád opravdu mnoho.

14. července 2015 Společná komunikace s obecně prospěšnou společností Romodrom se posunula o další krok dál. Na společném setkání jsme předali naše zkušenosti z oblasti dluhové problematiky, vysvětlili postupy při řešení dluhů, soudním vymáhání a exekučním řízení. Touto schůzkou jistě naše spolupráce nekončí, ale bezesporu začíná.

8. července 2015 Přeplněnost našich věznic je opět zde. Novináři si ji všimli s malým zpožděním, k naplnění výkonu trestu na 100 % došlo dle statistiky VS ČR již v polovině měsíce června. Jak ale dle informací deníku Právo prohlásila tisková mluvčí VS ČR Hana Löffelmannová, tak vše může ovlivnit také změna trestní politiky. Co na nás naši zákonodárci zase chystají?

7. července 2015 Do léčebny Červený Dvůr u Českého Krumlova nastoupil na plánovanou léčbu klient R. K., za kterého jsme u soudu podali v rámci PP záruku a soud naší žádosti vyhověl. Jedná se o pokračování léčby, která byla započata již ve výkonu trestu ve věznici Ostrov. Pro osoby s drogovou minulostí, které byly propuštěny z VT je následná léčba jednou z důležitých součástí institutu PP, návratu do běžného života a především získání kontroly nad drogovou závislostí.

1. července 2015 Již za první polovinu tohoto roku navštívilo naše stránky více návštěvníků, než za celý rok 2014. Bylo jich více než 3.000. Dohromady se podívali na skoro 7.500 našich stránek. Věříme, že zvýšení návštěvnosti pomohla změna a úprava naší webové prezentace, kterou jsme po celý rok 2014 prováděli.

21 června 2015 V nedělních Otázkách Václava Moravce hovořil o otázkách justice předseda Ústavního soudu Pavel Rychecký a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Došlo i na otázku podmíněného propuštění. Celá diskuze jistě stojí za shlédnutí, najdete ji na stránkách České televize.

16. června 2015 Tak přemýšlíme, zda neuděláme extra stránku, na které budou prohřešky a trestná činnost soudců a státních zástupců. Informace o ní se totiž stávají čím dál tím častější. I když případ týrání vlastního dítěte soudkyní tady ještě nebyl. A zase v Litoměřicích.

15. června 2015 Média přinesla zprávy o zvýšení průměrné mzdy v ČR. Protože se nás i přesto často ptáte, kolik berou vězni za svoji práci a jak je s jejich mzdou nakládáno, věnovali jsme se tomuto tématu v rubrice Poradna.

12. června 2015 Zpráva o napadení vězně v Praze v pankrácké věznici vyvolala řadu telefonátů od osob, jejichž blízký je ve vězení. Všechny jsme ujistili, že jde o ojedinělý případ a vysvětlili tento incident v kontextu výkonu trestu. Blíže v naší rubrice Prohlášení a zprávy.

10. června 2015 Málokterá zpráva, která se týká vězeňství, vzbudí takový zájem médií, jako byla kauza propuštění exsenátora Nováka. Vyjádřením krajského státního zástupce Jana Jakovce o chybném postupu státního zástupce a okresního soudu, přinesla ihned snad všechna média (Česká televize, idnes.cz, novinky.cz, lidovky.cz a další). Uvidíme, jak dopadne šetření ministerstva spravedlnosti.

8. června 2015 Do zpravodajského pořadu České televize Týden v justici jsme byli pozváni ke komentáři k problematice podmíněných propuštění v souvislosti s kauzou exsenátora Nováka a jeho 40 milionového úplatku.

2. června 2015 Kdo umí, ten umí… tak by se možná dal okomentovat soudce litoměřického soudu Ladislav Jelínek, který nemá nedořešený první případ úplatků se svým kolegou soudcem Knotkem, který dostal 5,5 roku vězení a už je obviněn v další kauze. Tentokrát s jinou partou.

29. května 2015 Jako host jsme se účastnili porady sociálních kurátorů MČ Praha 1 – 22, kam jsme byli pozváni ředitelem odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči magistrátu hl. m. Prahy Mgr. Josefem Vackem. Krátce jsme představili naše sdružení a dále se věnovali především tématu dluhů a recidivy. Sociální kurátoři jsou pro nás důležitým spojníkem mezi odsouzenými a státní správou.

27. května 2015 Čím dál častěji se rozcházíme s názory paní Šabatové a akce provokací ohledně pronájmu bytů ve spojení s Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva je pro nás nepochopitelným krokem. Jednak slovo provokace by nemělo vůbec v úřadu veřejného ochránce práv a organizace hájící lidská práva být používáno ve spojení s jejich činností a dále by spíše bylo potřeba ukazovat pozitivní činy Romů a všech dalších menšin a zamyslet se nad tím, proč je jejich neoblíbenost ve společnosti tak vysoká. Provokace a následné diskuze nic pozitivního nepřinesou. Přispěli jsme také na transparentní účet založený europoslancem Petrem Machem na pokutu pro realitní makléřku.

26. května 2015 Selhání jedince je věc, která je pochopitelná a setkáváme se s ní i v justici. Tedy tam, kde má vládnout spravedlnost. Případ soudce Ondřeje Havlína, státního zástupce Františka Fialy a dalších osob, kdy docházelo k ovlivňování  trestních řízení u dopravních kauz na soudě Prahy 2  je alarmující. A nelze předpokládat, že by se jednalo pouze o případy, které policie předložila.

20. května 2015 Policie, st. zástupci a soudci musí za takto špatná rozhodnutí nést nutně zodpovědnost! Děkujeme Nejvyššímu soudu a senátu JUDr. Bláhy za takto spravedlivé a jediné logické rozhodnutí v kauze Lukáše Nečesaného.  Podívejte se všichni na stránky www.lukasnecesany.cz a v sekci video shlédněte rekognici policie. Již jednou jsme podobnou věc zažili, a to v případě našeho blízkého přítele Vladimíra Konečného, který svůj boj o očištění nakonec vyhrál. Přejeme Lukášovi a jeho rodině mnoho sil a odvahy. Jejich anabáze ještě neskončila.

17. května 2015 Zpráva Evropského výboru proti mučení ve Štrasburku (CPT) obsahuje nejen problém šikany ve věznici ve Všehrdech, ale i další prohřešky našeho vězeňství – tentokrát jde o Detenční ústav v Brně. Uvidíme, co dalšího se ještě dozvíme. Doufáme, že se vše pečlivě prověří a v případě prokázání viny budou viníci potrestáni. A v případě falešného obvinění budou naopak zbaveni viny.

15. května 2015 114.847 Kč měsíčně. Zdá se Vám to málo nebo moc? Soudcům a státním zástupcům málo. My přejeme nejen tyto platy, ale klidně i vyšší těm soudcům, kteří soudí spravedlivě a dovedou být opravdoví profesionálové. A základní mzdu navrhujeme těm, kteří nectí zákony, jejich jednání jsou plná chyb a nechávají se při svých rozhodnutích ovládat emocemi, náladami a osobními postoji. A těch je bohužel mnohem víc.

13. května 2015 Možná si někdo řekne „škoda facky, která padne vedle“ nebo poznamená, že si to aspoň příště kluci rozmyslí,než budou krást a páchat jiné zločiny. Možná má i trochu pravdu. Ale upřímně, myslíte, že takto z nich vychováme jiné lidi a mlácení povede k jejich spořádanému životu? Nezapomeňte, že ten státní zástupce, který šikanu přehlížel, může stejně tak i příště přehlížet vaši nevinu při trestním stíhání a poslat vás k soudu a do vězení? Ve věznici ve Všehrdech to prostě vzali do svých rukou.

5. května 2015 Neustále nově chodící dotazy na změny v zákonech a především různé vězeňské „šuškandy“ nás dovedli k tomu, že jsme sepsali změny v souvisejících zákonech, které přinesly poslední novely v roce 2015. Nic z toho, na co se nás ptáte, tam ale nebylo. Nevěřte tedy moc tomu, co se ve věznicích mezi vězni povídá. Veškeré aktuální novinky naleznete v sekci Poradna.

21. dubna 2015 Účastnili jsme se školení na téma „Co obnáší zaměstnávat dlužníka“, abychom mohli při našich aktivitách poskytovat našim klientům podrobnější a odbornější informace. Školení se týkalo oblasti exekucí, insolvencí a dalších dluhů a závazků v souvislosti se srážkami ze mzdy a určování výše nezabavitelného minima.

20. dubna 2015 A jéjé, když chlapovi ne…., je to vždycky průser. Bez ohledu na to, zda je to zedník nebo ředitel…. Každopádně nesmyslné a předražené nákupy jsou bohužel velkým nešvarem naší doby. Nevyhýbají se žádné oblasti a tudíž bohužel ani věznice nejsou výjimkou.

17. dubna 2015 Městský soud v Brně shledal, že další z našich klientů, který byl propuštěn z výkonu trestu se vzetím záruky za dovršení nápravy odsouzeného našeho spolku žije v souladu se zákonem a jeho zkušební doba proběhla zcela bez problémů. byla to doba více než 4 let, protože se jednalo o recidivního klienta. Držíme panu S. K. palce v dalším životě a věříme, že všechno zvládne stejně dobře i nadále.

13. dubna 2015 Neustále se na nás obracíte s dotazy ohledně přemísťování svých blízkých do věznice blíže bydlišti. Protože se ale věznice zase začínají plnit, je to složité jako v minulosti. Více informací v Poradně ve článku Přemístění a plné věznice.

9. dubna 2015 Tak už je jasné, že ani duben nezůstane měsícem, ve kterém by nebyl žádný problém české justice. Patří i taková práce do nezávislosti soudců? Dokud nepřijde přímá zodpovědnost soudců a státních zástupců za jejich práci, tak bude naše justice pořád stejně nefungujícím a pro lajdáctví a korupci příhodným prostředím. Dubnovým hříšníkem je soudkyně soudu na Praze 5. Sebere jí někdo zpětně peníze?

31. března 2015 Spolek Lighthouse pomáhá již 5 let a vstoupil do šestého roku svého působení. Doufáme, že i v budoucnu pomůžeme našim klientům řešit další především složité a palčivé otázky a problémy vězeňství, soudnictví a dodržování lidských práv v České republice.

20. března 2015 To se nám zase v tisku urodilo pár zpráv z naší oblasti. Jednak se opět řeší náramky a naše soudy snad již budou moci brzo plně využívat jejich možností u alternativních trestů, u vazebně stíhaných a v dalších případech. Každopádně je už ale nevyužije soudce Městského soudu v Praze, kterého chytli při krádeži peněženky v tramvaji. A třetím tématem je oblast, které se také věnujeme – soudní znalci. Jejich názory a posudky rozhodují o životech lidí a přesto jsou často tak rozdílné.

12. března 2015 Okresní soud Brno-venkov vyhověl naší žádosti o podmíněné propuštění jednoho z našich klientů a přijal taské záruku za dovršení nápravy odsouzeného. Věříme, že Pavel K. svoji šanci nezahodí, tak jak to udělal při svém prvním podmíněném propuštění a společně s námi svůj život zvládne.

9. března 2015 Jistě je dobře, že naše justice neztrácí schopnost se zbavit těch soudců a státních zástupců, kteří svoji práci neodvádějí správně. Pořád se však pozastavujeme nad tím, zda je její očista dostačující. Není pozdě odvolat st. zástupce za průtahy, které jsou i 7 let? Co se dělo 2. rok, 4. rok, 5. nebo 6.?  Oliver Pec – Okresní státní zastupitelství Plzeň – jih.

6. března 2015 Na osobním setkání s Mgr. Marikou Jelínkovou z Odboru sociální činnosti ve zdravotnictví a sociální péče Magistrátu hlavního města Praha jsme řešili možné formy další spolupráce s kurátory v Praze. Především celkovou komplexnost a rozšíření dosahu na sociální kurotáry, se kterými jsme doposavad nepřišli do osobního kontaktu.

24. února 2015 Protože se problematika dluhů a exekucí stává stále diskutovanější, přidáváme v rubrice Poradna informace ohledně slučování nebo-li spojování exekucí. naleznete zde informace o tom, jaké exekuce lze sloučit, kdy je na to zákonný nárok a kdy je naopak nutné podat vlastní žádost.

21. února 2015 Dlouho jsme neblogovali. Tak jsme si trochu zablogovali. Máme 1.232 státních zástupců, z toho jich 310 bylo členy KSČ. Tedy čtvrtina. Koupíte 4 rohlíky, jeden je tvrdý. Jedete na 14 dní k moři, z toho skoro 4 dny prší. Koupíte si lyže a půlka jedné chybí. Objednáte si pivo a má 4 cm pod míru. Natankujete plnou nádrž a 15 litrů chybí. Máte 4 týdny dovolené… tedy vlastně jen tři. Že je 1/4 hodně?

20. února 2015 V minulých týdnech jsme absolvovali několik soudních jednání, při kterých si často pořád dokola klademe otázku, zda je vůbec možné, aby se něco podobného u nás dělo. Zda taková práce soudu patří do demokratické společnosti a zda by takový soudce nebo státní zástupce měl vůbec ve své funkci být. I v médiích se často objevují zprávy o tom, co který soudce provedl a jak soudil. K případům, které jsme již přinesli, připojujeme dalšího povedeného vykuka, tentokrát ze soudu na Praze 6.

17. února 2015 Výživné je velký problém naší společnosti. Vláda v současné době řeší možnost vyplácení neuhrazeného výživného státem. Uvidíme, jak se s touto problematikou popasuje. Nedávno uzákoněná možnost sebrání řidičského průkazu jistě přinesla své ovoce a nový nástroj na vymáhání alimentů. Na častou otázku placení výživného ve vězení odpovídáme v naší poradně.

6. února 2015 Česká televize v pátečním Událostech věnovala obsáhlou reportáž problematice recidivy. Na tomto tématu jsme spolupracovali již na sklonku minulého roku a podíleli jsme se také na této reportáži. Navrhli jsme také natáčení ve věznici ve Světlé nad Sázavou, kde jsme kontaktovali paní ředitelku PhDr. Gabrielu Slovákovou, která se vždy snaží v dobré věci maximálně vyhovět. V reportáži dále byly použity naše průzkumy a několik informací o daném tématu. Celou reportáž naleznete na stránkách iVysílání ČT.

3. února 2015 Vrchní soud v Praze odročil jednání ohledně sporu člena našeho spolku Ing. Bc. Jiřího Pivody ohledně vzorku jeho DNA v databázi spravované Kriminalistickým ústavem Policie ČR. Důvod byl prostý. A bohužel také smutný. Zástupce ministerstva nebyl schopen na dotaz soudkyně, zda již byl vzorek vymazán, nijak odpovědět. To je jasným důkazem, jak je se vzorky více 160.000 obyvatel nakládáno. Nikdo neví. Další informace najdete na webech novinky.cz, idnes.cz a stránkách České televize. Záznam rozhovoru s předním českým forenzním genetikem Danielem Vaňkem k tomuto tématu najdete na stránkách Českého rozhlasu.

2. ledna 2015 Krajský soud v Brně povolil naší klientce vyřešení dluhové situace v rámci insolvence oddlužením. Pokud i Vás takový problém trápí, přečtěte si bližší informace v naší poradně.

30. ledna 2015 V úvodu roku jsme navštívili ve věznicích v Břeclavi a Ostrově naše klienty. Na začátku měsíce února se chystáme do Vinařic. Obě lednové návštěvy proběhly ve výborném prostředí a ze strany věznice nám byla poskytnuta maximální součinnost. za to samozřejmě děkujeme.

29. ledna 2015 Sdružení Za branou pořádalo další z řady úspěšných seminářů, tentokrát na téma Rodiny odsouzených. Jako pravidelně jsme se účastnili i této akce. Více informací naleznete zde a ve článku serveru idnes.cz.

23. ledna 2015 Policie ČR vydala statistiky kriminality za rok 2014. A světe, div se! Přes 50% amnestovaných již spáchalo trestný čin. Více najdete zde.

6. ledna 2015 Za velký úspěch považujeme návštěvnost našeho webu v uplynulém roce. Za rok 2014 máme dle dat z  google analytics 2.631 návštěv, z toho 1.970 bylo z různých IP adres, dalo by se říci tedy nově příchozích. 700 přístupů pak bylo opakovaných, velký počet návštěvníků se k nám tedy vrací. Celkem si návštěvníci našich webovek zobrazili bezmála 10.000 x některou z našich stránek. Tato čísla nás velice těší a děkujeme všem, kteří naše stránky navštívili. Je to pro nás velký závazek.

24. prosince 2014 Přejeme všem našim klientům krásné vánoční svátky, pevné nervy a ještě pevnější zdraví a v roce 2015 navíc samé pozitivní změny a utužení všeho, co doposavad fungovalo a přinášelo radost. Všem škarohlídům a pomlouvačům pak krásnější a veselejší pohled na svět a schopnost polknout závist a zášť ještě předtím, než z nich udělá hlupáky a někomu dalšímu třeba zbytečně ublíží.

17. prosince 2014 Přidali jsme se k úžasné akci Andělský strom organizované MVS. Obdarovali jsme 6 dětí, jejichž rodiče jsou ve výkonu trestu a poslali jim pod stromeček dárek s dopisem od jejich maminky nebo tatínka. Podívejte se, co jsme nakoupili.

25. listopadu 2014 K dotazům na téma dluhů a exekucí, které jsme do poradny přidávali v měsíci říjnu, jsme dnes dali informaci k insolvenci a osobnímu bankrotu. Další dotazy na tato témata rádi také zodpovíme telefonicky nebo písemně.

24. listopadu 2014 MVS pozvalo v rámci svých pravidelných setkání další velice zajímavou osobu, a to kaplana věznice v Bělušicích Mgr. M. Martínka ThD. Velice rádi jsme se s ním setkali a diskutovali o otázkách víry, jejích možnostech a realitě ve věznicích. Více o osobě pana kaplana naleznete zde.

22. listopadu 2014 Přispěli jsme do Národní potravinové sbírky a v nákupním centru Černý most jsme předali plný košík potravin – těstoviny, čaje, cukr, sladkosti, konzervy, luštěniny a další potraviny dle pokynů organizátorů sbírky.

14. listopadu 2014 Připojili jsme se k akci Andělský strom pořádané Mezinárodním vězeňským společenstvím a zahrajeme si na Ježíška. 7 dětem, jejichž rodiče jsou ve vězení zašleme vánoční dárek a k němu přiložíme dopis psaný jejich maminkou nebo tatínkem. Více na stránkách MVS.

12. listopadu 2014 S jedním právě propuštěných klientů jsme absolvovali návštěvu úřadů. Tedy Úřadu práce a sociálního odboru. A musíme říct, že to nebyla vůbec jednoduchá cesta. Kdybychom chtěli celý ten den popsat, nikdo by nám asi nevěřil, co se u nás může dít.

11. listopadu 2014 Opět se nám potvrdilo, že některé české soudy soudí podle „nálady“ a jsou předem rozhodnuté a neumí pracovat s předloženými důkazy a především nerozumí tomu, co soudí. O detailech případu budeme informovat.

3. listopadu 2014 Další klientce programu Finance a VT z věznice ve Světlé nad Sázavou jsme pomohli sestavit soupis jejích dluhů. Zajistili jsme výpis z Centrální evidence dluhů, Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Všechny zpoplatněné registry (60+200+200) ji pomohou vyvarovat se vzniku neplacených úvěrů a dluhů a vzniku nových exekucí,

20. října 2014 V rámci našeho programu Fiance a VT jsme navštívili opět věznici ve Světlé nad Sázavou. Tentokrát jsme se setkali se zástupcem vedení věznice a se sociálními pracovnicemi nastavili rozšířenou spolupráci nad rámec vlastní přednáškové prezentace. Více zde.

16. října 2014 Ve věznici v Jiřicích proběhla další přednáška na téma Finance a VT. S odsouzenými jsme se posunuli výrazně dále, řešili jsme již konkrétní případy, učili se oslovovat exekutory, zdravotní pojišťovny a rozklíčovat korespondenci zasílanou věřiteli, exekutory a soudy.  Více informací o projektu Finance a VT naleznete zde.

10. října 2014 Sdružení Za branou pořádalo další z řady svých tématických setkání, tentokrát v prostředí zcela odlišném. V kavárně Dismas, která zaměstnává osoby propuštěné z VT jsme měli možnost diskutovat také s ministryní spravedlnosti ČR prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc. a jejím náměstkem Mgr. Vladimírem Zimmelem. Více informací v rubrice Akce a setkání.

9. října 2014 Na pracovním obědě jsme se setkali se s Mgr. Lenkou Ouředníčkovou, ředitelkou služeb Centra Rubikon. Společně jsme probírali aktuální otázky o činnosti našich organizací, další vzájemné spolupráci a řešili problematiku zaměstnávání odsouzených a jejich přípravu na propuštění z VT.

22. září 2014 Na serveru aktualne.cz vyšel článek o dvou klientech našeho sdružení. Jsme rádi za každou informaci o této problematice http://zpravy.aktualne.cz/domaci/kdyz-se-stat-nepostara-vezni-popsali-jak-ziji-na-svobode/r~5b98e07639ae11e4862d002590604f2e/

17. září 2014 Včerejším tiskem proběhl další článek na téma recidivy. Pod názvem „Recidivistů v Česku dramaticky přibylo, stát chystá akci“ se hovoří o problematice, kterou si neziskový sektor uvědomuje již dlouho řadu let a náš spolek na toto téma hovoří již pátým rokem, tedy od začátku své existence. Více informací v Prohlášení a zprávy.

12. září 2014 Ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím jsme připravili další přednášku na téma financí s doplněným obsahem a trochu pozměněným názvem Finance a VT. Tentokrát jsme zavítali mezi odsouzené do věznice v Jiřicích.

4. září 2014 Dnešní den se internetu objevily dvě zprávy o vězeňství. Jedna z kongresu ODS o zveřejnění návrhu povinnosti práce u vězňů a druhá o problémech státu při řešení narůstající recidivy. V našich prohlášeních jsme se oběma tématům věnovali.

1. září 2014 Změnili jsme místo našeho působení v Praze. Přestěhovali jsme se na adresu Královická 2321/83, 100 00 Praha 10 – Strašnice. Veškerou poštu tedy pište na naši novou adresu.

20. srpna 2014 Spolek zaslal reakci na tiskové vyjádření Ministerstva spravedlnosti. Více v rubrice Prohlášení a zprávy. 15. 9. 2014 přikládáme odpověď MS ČR.

18. srpna 2014 Ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím proběhla ve věznici ve Světlé nad Sázavou přednáška s názvem Finance ve VT. Odsouzeným ženám jsme tak objasnili základní pojmy z této oblasti a pomohli jim zorientovat se ve svých dluzích a najít řešení finančních potíži. Více informací naleznete zde.

13. srpna 2014 Dne 12. srpna 2014 proběhlo setkání se zástupkyní ředitelství Probační a mediační služby v Praze. PhDr. Andrea Matoušková, vedoucí oddělení KAM, si vyslechla z úst našeho ředitele informace o spolku Lighthouse. Protože se pohybujeme v rámci práce s podmíněně propuštěnými ve stejné oblasti, je jistě dobré vědět, kdy na sebe můžeme narazit a jak v tu chvíli vzájemně postupovat.

8. srpna 2014 V první polovině roku 2014 jsme překonali návštěvnost našich webových stránek za celý rok 2013, kdy naše stránky zaznamenali 1.183 návštěv. K 31. červenci 2014 to bylo již úžasných 1.386 návštěv. Jsme za to moc rádi. Další informace o našem webu naleznete zde.

29. července 2014 Až bude den, kdy nás soudy nepřekvapí nějakým svým rozhodnutím, které bude jako z jiné doby, uspořádáme velkou oslavu. Pokud se k tomu přidá „hbitý“ novinář, je to pak den, jak má být… Krátká zpráva o projednání podmíněného propuštění Davida Berdycha, které jistě zařadíme mezi perly českého soudnictví. Více v rubrice Prohlášení a zprávy.

25. července 2014 Jeden z posledních soudů, u kterého jsme řešili podmíněné propuštění, přijal naši záruku a doplnil ji dohledem Probační a mediační služby. Pan soudce asi netušil, že se pod tím může schovávat i taková „taškařice“, kterou dvě pobočky PaMS vymysleli. Více v našem blogu.

17. července 2014 K případu Jízdy pod vlivem jsme dosáhli rozsudku Městského soudu v Praze a předání případu na příslušný městský úřad. Potvrdila se naše argumentace. Detailní popis případu naleznete zde. Ke stažení je také příslušná metodika Ministerstva dopravy.

15. července 2014 Ředitelce Mezinárodního vězeňského společenství paní Gabriele Kabátové se podařilo v měsíci srpnu zajistit pro odsouzené ženy ve věznici ve Světlé nad Sázavou dvě přednášky o finanční problematice a exekucích, které pořádá naše sdružení společně s Exekutorským úřadem JUDr. Tomáše Vrány.

12. července 2014 Do dnešního dne  jsme za rok 2014 za odsouzené z jižních Čech podali dvě žádosti o podmíněné propuštění. Oběma bylo vyhověno. V sobotu jsme se s nimi setkali a probrali, co je v jejich životech nového. Zatím se statečně drží a společně s našimi pracovníky zvládají svůj život na jedničku.

15. června 2014 Do rubriky Poradna jsme přidali odpovědi a vysvětlení souhrnu otázek na téma Přeřazení a přemístění do jiné věznice.

5. června 2014 Účastnili jsme se dalšího ze seminářů pořádaných sdružením Za branou, tentokrát s PhDr. Alenou Marešovou z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Přednáška a následná debata byla velice přínosná a potvrdila naše přesvědčení v otázce vztahu recidivy a návratu do stejného prostředí u podmíněně propouštěných.

3. června 2014 Ústavně právní výbor Parlamentu České republiky pořádal pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR seminář na téma Odpovědnost znalců, což je oblast, které se více než rok věnuje i náš spolek. Bližší informace naleznete zde.

28. května 2014 Ve spolupráci s Vedoucí oddělení spisové služby GŘ VS Mgr. Alicí Hladíkovou jsme řešili otázku označování korespondence odsouzených a vstupu osob do věznic. Jsme rádi, že jsme v této oblasti našli společnou řeč a shodli se v otázkách nastavení této oblasti a následné realizaci.

20. května 2014 RUBIKON Centrum se v posledních měsících opět posunulo o notný kus dál v rámci svých programů zaměřených na zaměstnávání osob po výkonu trestu. O jejích úspěších v této oblasti jistě svědčí i konference pořádaná v Justičním areálu Na Míčánkách s názvem Zaměstnávání osob s trestní minulostí a příklady dobré praxe spolupráce se zaměstnavateli, konané pod záštitou ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. a generální ředitelky Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Ing. Marie Bílkové. Co všechno seminář přináší, naleznete zde.

13. května 2014 Po prvním setkání na akci pořádané sdružením Za branou jsme se setkali z ředitelkou sdružení Mezinárodního vězeňského společenství paní Gabrielou Kabátovou. Probrali jsme možnosti naší spolupráce a dohodli se na prvních krocích především v otázkách vzdělávání vězňů v oblasti exekucí a komunikace s exekutorskými úřady.

3. května 2014 V Brně proběhlo další setkání členů našeho sdružení s některými propuštěnými klienty. Při přátelském setkání se diskutovala především otázka sociální a finanční pomoci a možnosti uplatnění na trhu práce. A předali jsme jeden malý dárek.

30. dubna 2014 Ministerstvo spravedlnosti pořádalo první z řady setkání pod názvem Platformy pro spolupráci v oblasti vězeňství s alternativních trestů. První setkání, které bylo spíše seznamovací a sloužilo k nastavení možného systému do budoucna, se potvrdila myšlenka nutnosti pravidelných setkání neziskových organizací s MS ČR a PaMS, v jejíchž prostorách se setkání uskutečnilo. Jak to bude dál?   

25. dubna 2014 Okresní soud v Kladně propustil na svobodu našeho klienta pana V.J. a v rámci rozsudku mu stanovil spolupráci s naším sdružením a využívání našich služeb v potřebné míře. Přístup soudu a státního zastupitelství nás v tomto případě velice potěšil a můžeme si jen přát, aby takto soudili všichni soudci a soudkyně u nás.

24. dubna 2014 jsme se účastnili dalšího semináře sdružení Za branou, tentokrát na téma vězeňství ve vztahu k dětem. Vystoupila zde i zástupkyně ČHV paní Dana Vrabcová s tématem asistovaných návštěv, na kterých s ČHV také spolupracujeme. Další info naleznete zde.

12. dubna 2014 Do případů monitoringu dodržování lidských práv jsme přidali další případ, který se tentokrát zabývá metodikou stanovení hladiny alkoholu při řízení motorového vozidla.  Více informací naleznete opět v rubrice Lidská práva – Sledované případy.

11. dubna 2014 U Vrchního soudu v Praze proběhlo další jednání v námi sledovaném případu. Byl vyhlášen částečný rozsudek a případ se posunul dál k řešení znaleckých posudků. O dalším průběhu budeme samozřejmě informovat.

3. dubna 2014 Do zahraničí za prací odešel další z našich klientů propuštěných na PP. Po Honzovi P., který šel za prací do Švýcarska a drží se velice statečně, vyrazil do světa na zkušenou také Jarda Š. Zkouší své štěstí v Irsku. Protože je velmi těžké v Čechách najít práci, je jistě zahraničí dobrou alternativou a mnohdy i potřebným krokem do nového života. Držíme všem palce.

Duben 2014 OMLUVA V měsíci březnu a dubnu probíhá velká úprava obsahu našich stránek. Aktualizují se veškeré informace a přidávají nové rubriky, které přinesou mnoho zajímavých a nových informací. Omlouváme se za dočasný možný výpadek některých podstránek a omezený přístup k informacím.

18. března 2014 Na základě rozhodnutí soudu byl propuštěn další klient našeho sdružení. Soud nad ním vyslovil 6 letý dohled PaMS, který nás upřímně velice překvapil a podle našeho názoru nekorespondoval s původním uloženým trestem. Výši této podmínky přisuzujeme osobě státního zástupce, který se navzdory své pozici stavil do pozice soudce a ve své řeči našeho klienta „soudil“ za jeho spáchaný trestný čin. Víme ale, že náš klient i přesto své nové místo v životě nalezne a vše zvládne bez problémů a komplikací. Přejeme mnoho štěstí.

6. – 7. března 2014 Zástupci našeho sdružení se na pozvání EÚ JUDr. Vrány v Přerově zúčastnili dvoudenního semináře, kde byly shrnuty a diskutovány nedávné změny o.s.ř. a ex.ř. V hotelu Flora v Olomouci jsme měli možnost se seznámit nejen s pracovníky úřadu, ale především připravit základy nového projektu na zvýšení informovanosti odsouzených o otázkách exekuce.

27. 2. 2014 Rok 2014 přinesl také změny v zákonech týkajících se výkonu trestu. Bližší informace naleznete zde.

12. 2. 2014 Přidali jsme další informace k monitoringu lidských práv, kterým se naše sdružení stále více zabývá. Bližší informace najdete na stránce Lidská práva.

26.1.2014 V rámci spolupráce s redakcemi publicistických pořadů jsme se podíleli na reportáži o odškodňování neprávem odsouzených a vězněných osob v pořadu Střepiny na TV Nova v neděli 26. 1. 2014.

12. 1.2014 Ani nový občanský zákoník nepřinesl změnu vymezení osoby blízké, budeme tedy i nadále pokračovat v boji a přesvědčovat věznice o tom, že i blízký rodinný přítel nebo dlouholetý oddaný kamarád, může být osobou, která je pro odsouzené v jejich budoucím životě velice důležitá.

7. 1. 2014 První příspěvek roku 2014 jistě zaujme všechny, kteří řešili v rámci podmíněného propuštění uložený kázeňský trest. Seznámíme Vás s velice zajímavým názorem Krajského soudu v Ústí nad Labem.

19.12.2013 Do rubriky Poradna jsme přidali informace na častý dotaz našich klientů, který se týká redukce typů věznic. Pokud Vás toto téma zajímá, neváhejte se podívat.

18.12.2013 Český helsinský výbor pořádal při příležitosti 25. výročí od svého založení slavnostní setkání v prostorách svého sídla ve Štefánikově ulici na Praze 5. Velice rádi jsme přijali pozvání a v předvánočním čase pohovořili se současným vedením této organizace, ale také s jejími zakládajícími členy a zavzpomínali na osobu nejdůležitější, kterou byl pan Václav Havel.

1. 12.2013 Díky spolupráci s léčebnou v Červeném Dvoře jsme začali na podmíněné propuštěn a následnou léčbu v tomto zařízení připravovat dalšího z našich klientů. Více o této spolupráci naleznete v rubrice Naše úspěchy.

28.11.2013 Deník 5 plus 2 otiskl článek o našem dlouholetém členovi a příteli panu Vladimírovi Končeném. Rádi připomeneme tento případ selhání české justice. Boj za spravedlnost ještě nekončí, budeme ho i nadále sledovat a Vláďu maximálně podporovat. Více na našich stránkách – novinky z 18. 7. 2013 nebo na odkazu http://blansko.5plus2.cz/52167/dva-roky-ve-vezeni-nepravem.

28.11.2013 Občanské sdružení Za branou pořádalo dnes v kině Atlas v Praze Prison Family and Art Fest. Naše sdružení patřilo mezi pozvané, především k diskuzi na téma podmíněného propuštění. Velice rádi jsme se zúčastnili a děkujeme za pozvání. Více informací o této akci naleznete na stránkách pořádajícího sdružení  http://www.zabranou.cz/news/prison-family-art-fest/

5. 11. 2013 Vrchní soud v Praze navázal na svůj předchozí krok a s „obdobnou dávnou spravedlnosti“, jakou uvádíme v příspěvku z 24. 9., zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích a vše vrátil na začátek. Uvidíme, zda tentokrát na jihu Čech svoji práci zvládnou.

24. 10. 2013 Občanské sdružení Za branou pořádalo další z řady svých tématických setkání tentokrát na téma dlouhodobých trestů a návratu z nich na svobodu.

19. – 20. 10. 2013 Do Prahy nás přijeli navštívit členové našeho občanského sdružení Standa a Iva, kteří vedou pobočku v Brně a starají se o naše klienty na celé jižní Moravě.

24. 9. 2013 Vrchní soud propustil z vazby na svobodu klienta našeho sdružení L. H. Vítáme toto rozhodnutí, které jednoznačně potvrdilo, že Krajský soud v Českých Budějovicích postupoval v rámci vazby a řešení celého případu nestandardně.

10. 9. 2013 Na základě částečně zmatečného vyjádření OS v Mostě ohledně termínů podmíněného propuštění jsme intervenovali diskuzi na toto téma s právničkami Českého helsinského výboru. Pro velký ohlas JUDr. Nicola Švandová přímo na stránky ČHV umístila obsáhlé pojednání na toto téma. Více v rubrice Poradna.

26. 8. 2013 Okresní soud v Českých Budějovicích vyhověl žádosti našeho dlouholetého klienta o podmíněné propuštění z VT. K žádosti jsme se připojovali a jsme rádi, že soud nestanovil svazující podmínku dohledu Probační a mediační služby.  Věříme, že pan J.S. svoji šanci správně využije a své nejbližší nezklame.

30. 7.2013 Proběhlo další setkání našich pracovníků s klienty našeho sdružení. Tentokrát jsme se vydali na jižní Moravu. Více již brzo v sekci našich webových stránek „Návrat do běžného života“.

26. 7. 2013 Řady našich spolupracovníků, kteří se starají o podmíněně propuštěné, rozšířil pan Eduard Zeiler. Má na starosti oblast Ústí nad Labem a Mostu. Přejeme mu mnoho štěstí v jeho práci a věříme, že bude úspěšný a jeho poskytnutá pomoc padne na „úrodnou půdu“.

25. 7. 2013 Mnoho odpovědí na dotazy, které dostáváme, je např. na stránkách vězeňské služby. Odkazy na ty nejčastější jsme přidali do rubriky poradna do článku „Telefony, dopisy, návštěvy, balíky“.

18. 7. 2013  Chceme pogratulovat našemu kamarádovi a  panu Ing. Vladimíru Konečnému ke konečné výhře v jeho několik let trvajícím boji s českou justicí. I přesto, že byl odsouzen a svůj trest si odseděl, uznal nakonec soud jeho nevinnu a odsoudil skutečného pachatele trestného činu. Láďo, gratulujeme.  Užívej si života.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/313281381990717-udalosti-v-regionech/   cca. 12 minuta pořadu

18. 7. 2013  Malé zamyšlení nad tím, že omluva by měla být běžná. Tak jak je mezi slušnými lidmi. Blog – Neměl by se někdo omluvit?

25. 6. 2013 Přidali jsme do poradny odpověď na problematiku přemístění odsouzených do jiné věznice. Neustále jsme na toto téma dotazování. Pokud takový problém máte, přečtěte si článek „A opět převezení do jiné věznice“ . Pokud ani tam nenajdete odpověď na svoje otázky, neváhejte se na nás obrátit.

16. 6. 2013  Kdyby mi někdo vyprávěl, že to zažil, tak mu nevěřím. A přitom se to opravdu stalo. Nebudete tomu možná věřit. Ona prostě Žvýkala a bavila se. A kdo? To se dozvíte v Blogu.

4. 5. 2013 Český helsinský výbor začal na přelomu jara a léta používat nové logo a webovou prezentaci. U jejich zrodu stálo i naše občanské sdružení.

Posuďte sami, jak se vše povedlo: http://www.os-lighthouse.cz/novy-vzhled-ceskeho-helsinskeho-vyboru/