A kdybyste chtěli vymyslet nějaké nepravdivé znění důvodové zprávy k zákonu, obraťte se třeba na OS v Sokolově, JUDr. Krůšek nám sdělil opravdu zajímavé myšlenky, že důvod snížení lhůty o možnosti opětovného podání žádosti o PP na 6 měsíců byl proveden proto, že zákonodárce chtěl deklarovat minimální časový úsek, po který nelze dosáhnout objektivní změny v rámci resocializace pachatele. Sami se podívejte na důvodovou zprávu, abyste věděli, jak si soudci vymýšlí. A odvolací soudce František Pokorný tuto fabulaci zcela ignoroval.