Aktualizováno 2. 5. 2020

Jak podat žádost o podmíněné propuštění?

Jako každá žádost musí i žádost o podmíněné propuštění obsahovat základní informace. Jméno a příjmení odsouzeného, datum narození a bydliště (místo výkonu trestu). Ve věznicích koluje mnoho různých a častokrát zaručených předloh pro takovou žádost. My ale doporučujeme každému odsouzenému, aby se snažil sepsat žádost sám, protože před soudem bude stát zase jen on a soud bude rozhodovat o jeho životě. Není ani nutné vypisovat soudy, paragrafy a délky trestů. Soud si vše obstará v příslušné databázi sám. Udělá to i v případě, když zahltíte žádost dokonalým výčtem všech čísel jednacích, druhů trestů, adres soudů, datumů a dalších informací. Stejně tak není vhodné se spoléhat na obecné formulace typu – povedu řádný život, trest na mě mel veliký dopad, důležitá je pro mě rodina a děti, dostatečně jsem se poučil, již nikdy nespáchám žádný tr. čin apod.

Universální žádost o podmíněné propuštění je špatná žádost

Žádost o podmíněné propuštění je osobní věc, trestnou činnost páchal každý jinou a jiným způsobem, vedly ho k tomu jiné důvody, měl jiné životní podmínky, trest na něj zapůsobil jiným způsobem a dostal i jinou délku. Vykonával ho i v jiné věznici. Pochází z jiného sociálního prostředí, má jinou rodinu, venku připravené jiné podmínky, má jiné dluhy a jiné možnosti v budoucím životě. Půjde do jiné práce a bude dostávat jinou mzdu. Proto by také každá žádost měla být jiná, osobní. Měla by být o tom, kdo ji podává. Soud zajímá, co se změnilo v životě odsouzeného, proč už nebude páchat trestnou činnost, co ho vede k tomu přesvědčení, jak toho chce dosáhnout, jak se na to připravoval, co všechno si ze své minulost uvědomil. Kde nalezl chyby a jak s nimi pracoval, aby se jich zbavil.

Odsouzený musí sám vědět, co ho vedlo k páchání trestné činnosti, jak tyto aspekty eliminoval nebo úplně odstranil. Musí soudu ukázat, že se změnil on sám, že má jiný pohled na svět, jinak srovnané hodnoty a odlišně nastavené potřeby a očekávání od budoucího života. Musí vědět, jak se vypořádal s dluhy, jak si bude zajišťovat prostředky na život. Mít okolo sebe pokud možno někoho, kdo mu pomůže, o koho se může opřít a poradit se s ním, když to nepůjde v životě tak, jak si představoval.

Obecné formulace vedou soudy k obecným závěrům

Obecné fráze soud o ničem takovém nepřesvědčí. Proto doporučujeme v úvodu žádosti uvést jednak informace o své osobě, aby soud věděl, kdo žádost podává, poté sdělit, že se žádost týká podmíněného propuštění a zbytek žádosti by již měl být jen a pouze o všem, co jsme napsali výše. Nezáleží na stylu psaní, na pravopisných chybách nebo na nutnosti uvést paragrafy a další nepotřebné informace. Záleží na obsahu, na tom, jak se odsouzený vypořádá sám se sebou, se svojí minulostí a se svojí budoucností. To je důležité a podstatné. Nejenom pro podání žádosti, ale hlavně pro vlastní budoucí život.

Důležité je také připravit si řeč, kterou je možné u soudu pronést. Je možné doplnit vše, co bylo v žádosti a rozšířit o nové aktuální informace. U soudu může odsouzený hovořit na začátku, kdy je možné uvést doplňující informace nebo v krátkosti shrnout svoji žádost, pokud do ní uvedl vše potřebné. Doporučujeme být věcný a zvolit taková slova a formulace, která ukáží připravenost odsouzeného a znalost svého vlastního života. Taková řeč by měla být pouze v řádu minut. Dlouhé proslovy nejsou u soudu moc oblíbené a především se v nich ztratí ty nejpodstatnější věci, které je nutné, aby soud hodnotil. Odsouzený má také právo na přečtení listinných důkazů, které soud ve spise nashromáždil. Pokud např. bylo v hodnocení věznice uvedeno, že odsouzený prošel některým ze specializovaných programů, které věznice nabízela a řešil tím svoji trestnou činnost, a soud toto neuvedl, může odsouzený požádat o přečtení hodnocení nebo jeho příslušné pasáže.

Po skončení dokazování a výslechu svědků, které soud moc často nepředvolává, dojde k přednesení závěrečných návrhů. Ten pronese státní zástupce, případně po něm obhájce, a odsouzený. Ve své závěrečné řeči by měl být opět stručný a věcný.

Pokora je dobrou cestou k poznání sebe sama a umí otevřít mnohé zavřené dveře

Doporučujeme vyvarovat se zaručených předloh, které možná znějí líbivě vašim uším, ale soudu neřeknou nic o odsouzeném. Je nutné být sám sebou a mluvit o sobě konkrétně a otevřeně. Tak budou šance na propuštění mnohem větší a vy sami si uvědomíte, že pokud má být podmíněné propuštění úspěšné, tak ne proto, že soud rozhodne kladně a pustí Vás domů, ale proto, že se už do vězení nikdy nevrátíte, protože jste se připravili na svůj budoucí bezproblémový život. Stejně tak, jako rodina a okolí.

Další informace naleznete v našem Desateru k PP. Žádosti je věnována celá jedna kapitola.