Český helsinský výbor

Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva působící od roku 1988 v Československu a od roku 1993 v České republice.

Posláním je podpora a ochrana základních hodnot, ke kterým se naše společnost hlásí, zejména ochrana rovnosti a osobní svobody. Proto se dlouhodobě specializujeme na problematiku trestního řízení, trestu odnětí svobody, práci policie a dalších složek působících v justici a na druhé straně se zabýváme problematikou rovných příležitostí, problematikou diskriminace a rasizmu.

Internetová stránka

[hr]

Za branou, o.s.

Cílem je přispívat k začlenění propuštěných vězňů, kteří nemají kam jít a kde znovu začít, do společnosti, poskytováním odměřených sociálních služeb, právním poradenstvím a případně pastoračním vedením propuštěných vězňů. Dále také pořádáním seminářů, sloužících k prezentaci dobré praxe a výměně inspirací. Podrobnosti naleznete v položkách v menu na pravé straně.

Internetová stránka

[hr]

Unie katolických žen

Ženské katolické hnutí, které se snaží napomáhat ženám přijímat svou odpovědnost za rodinu, duchovní společenství i za celou současnou společnost v duchu evangelia.

Internetová stránka