Nový pojem, nový způsob chování. Co znamená mezisoudcovská turistika? Je to něco podobného jako mezivězeňská turistika, která je tady již dlouho a znamená změnu místa výkonu testu podle toho, jak u daného soudu procházejí žádosti o PP?

11. 10. 2019

Institut podmíněného propuštění je velice živoucí organismus. Neustále se vyvíjí a roste. Mění nejenom svůj vzhled, ale také přístup k němu. Někdy v roce 2018 se objevil nový pojem. Tzv. mezisoudcovská turistika. Jde o zdokonalení předchozího systému, při kterém si odsouzení navzájem sdělují, v jaké věznici fungují nebo nefungují podmíněné propuštění, resp. kde pouští např. prvotrestané, kde jsou benevolentní k proměněným podmínkám apod.

Pokud jsou vaše šance na propuštění závislé na tom, u jakého soudu budete souzeni, je to špatně. Pokud jsou ale závislé na tom, kdo konkrétní vás soudí, je to hodně špatně.

Dříve bývalo častěji zvykem, že podmíněná propouštění řešili u jednoho soudu pouze jeden nebo dva soudci nebo soudkyně. Dnes je trendem spíše větší počet soudců, který právě nahrává velkým rozdílům v postupu jednotlivých soudců a soudkyň a tím vzniku mezisoudcovské turistiky. Je tedy otázka, kdy jde ještě o nezávislost soudu a kdy o špatné pochopení institutu podmíněné propuštění a např. opětovné hodnocení trestného činu nebo postavení závěru pouze na obsahu trestního rejstříku bez dalšího posuzování.

 

Kategorie: Blog