Často se nás ptáte, zda je možné po neúspěšném projednání, tedy zamítnutí žádosti o PP v termínu 1/3 podat žádost dříve než za 6 měsíců, pokud má odsouzený již termín 1/2. Odpověď bude velice jednoduchá.

29.3.2022

Abychom nemuseli nic složitě vypisovat, vložili jsme níže rozhodnutí Městského soud v Praze.

Odsouzený, kterému byla zamítnuta žádost podaná podle § 88 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku o podmíněné propuštění po výkonu třetiny trestu odnětí svobody, může podat novou žádost o podmíněné propuštění podle § 88 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, pokud vykonal alespoň polovinu trestu odnětí svobody, i dříve, než uplyne doba šesti měsíců od právní moci předchozího zamítavého rozhodnutí stanovená v § 331 odst. 1 tr. ř., neboť podmínky pro podmíněné propuštění podle § 88 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku nejsou totožné s podmínkami pro podmíněné propuštění vyžadovanými ustanovením § 88 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Proto nejde o opakování žádosti ve smyslu § 331 odst. 1 poslední věta tr. ř.

A abyste ho nemuseli celé číst, nebo pokud jste to již udělali, aby to bylo jasné, tak odpovíme, že ano.

Pokud byla žádost o PP s termínem 1/3 soudem zamítnuta, je možné podat následnou žádost o PP s termínem 1/2 dříve než za 6 měsíců. Jde o jiný druh podání.

Okresní soudy bohužel v duchu názoru někdy nerozhodují, tak je potřeba zvážit, jak postupovat. Zda do žádosti použít právní větu uvedenou výše nebo zda počkat a podat žádost až po uplynutí doby 6 měsíců nebo ještě lépe, až bude odsouzený opravdu připraven na život po PP.

Soud totiž původní žádost zamítl z určitých důvodů a pokud s těmi nebude pracováno a odsouzený se s nimi nepopasuje, naděje na propuštění se bohužel nezvýší. Nejde přece o to, zda si může odsouzený podat žádost, ale zda bude žádost úspěšně projednána a jeho propustí domů.

Pro doplnění uvádíme, že výše uvedené usnesení MS v Praze je publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu za účelem sjednocení výkladu § 331 odst. 1 věty čtvrté trestního řádu obecnými soudy jako usnesení Rt 33/2018. Navíc se k němu vyjadřuje i Ústavní soud v nálezu I. ÚS 3360/20.

Kategorie: Blog