Advokátům se často vytýká, že si u soudů hrají se slovy. Převrací významy slov a vět, co se jednou hodí, jindy je zcela naopak. U projednávání podmíněného propuštění se s tímto setkáváme často i od soudců a státních zástupců. Nejčastěji ve dvou případech. Tím prvním je výklad obsahu trestního rejstříku, tím druhým opakovaný pobyt žadatele ve vězení.

14. 4. 2020

Fakta: Odsouzený má v trestním rejstříku 6 zápisů. Prvních 5 je majetková trestná činnost, posledním 1 je násilný trestný čin.

  1. verze: Odsouzený stupňuje svoji trestnou činnost, od majetkové trestné činnosti v podobě drobných krádeží přešel k páchání závažné trestné činnosti, tedy těžkého ublížení na zdraví, za které vykonává svůj poslední výkon trestu. Je zde tedy odůvodněná obava, že nepovede řádný život a bude pokračovat v páchání trestné činnosti.
  2. verze: Odsouzený má v trestním rejstříku celkem 6 záznamů. 5 z nich se ale týká drobné majetkové trestné činnosti a pouze v jednom případě se jednalo o ublížení na zdraví. Šlo tedy očividně o vybočení z druhu páchané činnosti a není tudíž důvod se domnívat, že by se mělo takové jednání opakovat.

Fakta: Odsouzený je podruhé ve výkonu trestu.

  1. verze: Opakovaný výkon trestu umožnil odsouzenému se pobytu ve vězení přizpůsobit, věděl, co ho čeká a tak vše záměrně přizpůsobil tomu, aby se soudu jevil v co nejlepším světle, i když to tak vůbec není. Šlo tedy o čistě účelové jednání.
  2. verze: Opakovaný výkon trestu umožnil odsouzenému správně pochopit, co je jeho obsahem a mohl tak mnohem lépe na sobě zapracovat. Prokázal, že výkon trestu opravdu využil ke své nápravě.

A pro ty, kteří by namítali, že jde přece o zcela rozdílné případy a zcela jiné odsouzené, kteří byli jinak připraveni, měli jiný druh páchání trestné činnosti a jiná rizika, tak věřte, že to velice často prakticky žádný vliv na používání výše uvedených verzí nemá. Vytáhne se ta, která se hodí ne k důkazům, ale k závěru, které státní zástupce nebo soud chtějí.

Kategorie: Blog